Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ರಾಮಾನುಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/AV/93393042892211803) AV 1 01/07/2022 08/09/2022 56244
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಾಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮು ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/FP/93393042892265984) FP 3 01/07/2022 08/09/2022 46965.4
ಪುಲಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಜಮೀನುನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರವಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/FP/93393042892270156) FP 2 01/07/2022 08/09/2022 85998
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರಿ ವಂಕೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892255647) IC 9 01/07/2022 08/09/2022 55617.18
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಲಪಡಿ ವಂಕೆ ಪೋಷಕ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892255649) IC 7 01/07/2022 08/09/2022 26666.4
ಪುಲಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮರೊಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ವಡ್ಡಿ ಗುರ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿನ ವರಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ (1528001046/IC/93393042892255650) IC 10 01/07/2022 08/09/2022 31166.39
ಪುಲಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ 11/3ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892255652) IC 11 01/07/2022 08/09/2022 25833.075
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮರಿ (1528001046/IC/93393042892264875) IC 12 01/07/2022 08/09/2022 87999.12
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಬಾವನ್ನ ಜಮೀನುನಿನ ವರಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892266458) IC 13 01/07/2022 08/09/2022 29999.7
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನವಂಕೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಮಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892266976) IC 14 01/07/2022 08/09/2022 56332.77
ರಾಮಾನುಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ವಲಿಸಾಭ್ ಜಮೀನುನ ವರಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892266977) IC 15 01/07/2022 08/09/2022 55666.11
ವಂಟೀರವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ಕೆರೆ ವಂಕೆಯವರಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892266978) IC 16 01/07/2022 08/09/2022 95665.71
ಮ್ಯಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕುಂಟೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892267109) IC 17 01/07/2022 08/09/2022 66666
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ಸುಗಣಮ್ಮ ಜಮೀನಿನವರಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಮಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892267631) IC 18 01/07/2022 08/09/2022 55666.11
ರಾಮಾನುಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಪಕೃದಿನ್ ಜಮೀನುನಿಂದ ಯಲಮಲ್ಲೀಲ್ಲಕುಂಟೆ ವರಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892267962) IC 19 01/07/2022 08/09/2022 87332.46
ರಾಗಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ್ ಕುಂಟೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892271100) IC 20 01/07/2022 08/09/2022 92665.74
    21 01/07/2022 08/09/2022 67665.99
ಮ್ಯಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/WC/93393042892268263) WC 4 01/07/2022 08/09/2022 34821.2
ಸೀತಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲೋನಿ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/WC/93393042892300169) WC 6 01/07/2022 08/09/2022 39100
ರಾಗಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೊಜಿ ಕುಂಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001046/WC/93393042892307916) WC 5 01/07/2022 08/09/2022 54999.45
Total (In Lakhs.) 11.53
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಮಾಮುಸಾಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/FP/93393042892233468) FP 55 23/12/2021 16/06/2022 73019.61
ಪುಲಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/FP/93393042892241024) FP 69 23/12/2021 16/06/2022 63240
ನಲ್ಲಸಾನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 41 ವೆಂಕಟ್ರಾಯನ ಕುಂಟೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892227969) IC 71 23/12/2021 16/06/2022 25641
ರಾಗಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 81ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892260914) IC 51 23/12/2021 16/06/2022 44289
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IC/93393042892263919) IC 53 23/12/2021 16/06/2022 77922
ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಧೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IF/93393042892330740) IF 65 23/12/2021 16/06/2022 25149
ಸಜ್ಜಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಗಿನೇ ರಾಮಪ್ಪಕೋ ನರಸಿಂಹ್ಮಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001046/IF/93393042892420319) IF 66 23/12/2021 16/06/2022 19569
ರಾಮಾನುಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IF/93393042892449988) IF 67 23/12/2021 16/06/2022 9708.5
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋತಮ್ಮ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IF/93393042892454577) IF 84 23/12/2021 16/06/2022 17212.5
ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IF/93393042892504948) IF 60 23/12/2021 16/06/2022 20202.5
ರಾಗಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001046/IF/93393042892604353) IF 61 23/12/2021 16/06/2022 23602.4
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001046/IF/93393042892604371) IF 63 23/12/2021 16/06/2022 19793.5
ಮ್ಯಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಆರ್ ಬಾಬು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IF/93393042892620474) IF 68 23/12/2021 16/06/2022 20025
ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಯ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IF/93393042892626757) IF 85 23/12/2021 16/06/2022 22416
ರಾಮಾನುಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IF/93393042892848457) IF 64 23/12/2021 16/06/2022 20572.5
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/IF/93393042892848472) IF 62 23/12/2021 16/06/2022 23116.7
ಸಜ್ಜಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001046/IF/93393042893088663) IF 59 23/12/2021 16/06/2022 18196.5
ನಲ್ಲಸಾನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/WC/93393042892214271) WC 54 23/12/2021 16/06/2022 21250
ಬೆಲ್ಲಾಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪನ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/WC/93393042892233594) WC 72 23/12/2021 16/06/2022 45560
ಮ್ಯಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮರು ಪೂರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/WC/93393042892283296) WC 73 23/12/2021 16/06/2022 26871.6
ಪುಲಗಂಟಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/WC/93393042892284708) WC 58 23/12/2021 16/06/2022 50115
ಊದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/WC/93393042892317915) WC 70 23/12/2021 16/06/2022 48551.4
ಮ್ಯಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ರಪ್ಪ ಗುಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/WC/93393042892319031) WC 50 23/12/2021 16/06/2022 36297
ಬೆಲ್ಲಾಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಪನ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/WC/93393042892399246) WC 56 23/12/2021 16/06/2022 31450
ಬೆಲ್ಲಾಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪನ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001046/WC/93393042892399262) WC 57 23/12/2021 16/06/2022 36550
Total (In Lakhs.) 8.2
Grand Total (In Lakhs.) 19.73
Report Completed
Excel View