Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಗುಂತೂರುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/FP/93393042892248883) FP 08 01/07/2022 08/09/2022 85009
ಗುಂತೂರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿಂದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರ್ಯೆನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/FP/93393042892271263) FP 61 01/07/2022 08/09/2022 175151.61
ಭತ್ತಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/FP/93393042892271268) FP 24 01/07/2022 08/09/2022 97200
    25 01/07/2022 08/09/2022 81997.8
ಗುಂತೂರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿಂದ ಸುಬ್ಬನ್ನ ಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾನ  (1528001047/FP/93393042892272910) FP 13 01/07/2022 08/09/2022 60056
ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಂಗಾರಿ (1528001047/FP/93393042892272961) FP 31 01/07/2022 08/09/2022 122097.5
ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಬಾವನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/FP/93393042892273538) FP 28 01/07/2022 08/09/2022 119745
ಬೀರಂಗಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/FP/93393042892273669) FP 17 01/07/2022 08/09/2022 123576
ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528001047/FP/93393042892278486) FP 20 01/07/2022 08/09/2022 60175
ಇದ್ದಿಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/RC/93393042892331683) RC 71 01/07/2022 08/09/2022 91498
    72 01/07/2022 08/09/2022 101380
ಇದ್ದಿಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅರೋಪ್ಲಾಂಟ್ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/RC/93393042892331692) RC 03 01/07/2022 08/09/2022 62357
    05 01/07/2022 08/09/2022 127975
ಇದ್ದಿಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ವಿ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆದ್ದನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/RC/93393042892340467) RC 51 01/07/2022 08/09/2022 128438
ಬಜ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/RC/93393042892345557) RC 36 01/07/2022 08/09/2022 120840.5
    41 01/07/2022 08/09/2022 95471
ಬಜ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001047/RC/93393042892346722) RC 06 01/07/2022 08/09/2022 138235
ಇದ್ದಿಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಕೊಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆದ್ದನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001047/RC/93393042892346747) RC 77 01/07/2022 08/09/2022 139012.65
ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುವ್ವಲಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/WC/93393042892334585) WC 02 01/07/2022 08/09/2022 30565
ಇದ್ದಿಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನರಾಶಿಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/WC/93393042892344969) WC 69 01/07/2022 08/09/2022 30400
ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಲ್ಲೋನಿಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/WC/93393042892422510) WC 18 01/07/2022 08/09/2022 47470
ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದೂಮರಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/WC/93393042892472844) WC 66 01/07/2022 08/09/2022 25599
Total (In Lakhs.) 20.64
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಡ್ರೈವರ್‌ ಬಾಬು ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/FP/93393042892263106) FP 105 08/02/2022 24/05/2022 72450
    107 08/02/2022 24/05/2022 86904.5
ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕುಂಟೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528001047/IC/93393042892229236) IC 147 08/02/2022 24/05/2022 54666.16
ಬತ್ತಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕಾಂಡ್ಲ ಕುಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IC/93393042892242917) IC 127 08/02/2022 24/05/2022 24685
ಇದ್ದಿಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಇ ಕೆ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನನಿಂದ ಮಸ್ತಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನನವರೆಗೂಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಂಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528001047/IC/93393042892249342) IC 160 08/02/2022 24/05/2022 67057.37
ಗುಂತೂರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪುಲಮ್ಮ ಜಮೀನುನಿಂದ ಸುಬ್ಬನ್ನ ಜಮೀನುವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ (1528001047/IC/99808123412) IC 203 14/02/2022 24/05/2022 35207
ಪೆಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೋಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528001047/IF/93393042892427543) IF 207 14/02/2022 24/05/2022 25692
ಇದ್ದಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528001047/IF/93393042892440197) IF 211 14/02/2022 24/05/2022 30957
ಜಲಿಪಿಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528001047/IF/93393042892440201) IF 01 06/12/2021 24/05/2022 30983
ಪೆಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋನಿ ಕೋಂ ಮಣಿ ರವರ ಧನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528001047/IF/93393042892492534) IF 126 08/02/2022 24/05/2022 28784
ಮೂಗಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲನಾಯಕ ರವರ ಧನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.  (1528001047/IF/93393042892493767) IF 115 08/02/2022 24/05/2022 18484.2
ಮೂಗಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲನಾಯಕ ರವರ ಧನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.  (1528001047/IF/93393042892493770) IF 113 08/02/2022 24/05/2022 18772.4
ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋ ಸೋಮುಶೇಖರ ರವರ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528001047/IF/93393042892506922) IF 182 14/02/2022 24/05/2022 8514
ಜಲಿಪಿಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಧನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528001047/IF/93393042892514865) IF 190 14/02/2022 24/05/2022 7920
ಬತ್ತಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528001047/IF/93393042892515281) IF 150 08/02/2022 24/05/2022 32618
ಬೀರಂಗಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042892515283) IF 185 14/02/2022 24/05/2022 20907.7
ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಜಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜುಟ್ಟ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001047/IF/93393042892550004) IF 125 08/02/2022 24/05/2022 12144.55
ಗುಂತೂರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಶಿವನ್ನ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001047/IF/93393042892550006) IF 198 14/02/2022 24/05/2022 16360
ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042892569709) IF 112 08/02/2022 24/05/2022 17235
ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042892569713) IF 191 14/02/2022 24/05/2022 7920
ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042892569718) IF 119 08/02/2022 24/05/2022 12150
ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042892569723) IF 186 14/02/2022 24/05/2022 20847.2
ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042892569725) IF 123 08/02/2022 24/05/2022 7962
ಜಲಿಪಿಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕುಲಮ್ಮ ರವರ ಧನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042892574542) IF 158 08/02/2022 24/05/2022 26052
ಗುಂತೂರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042892577432) IF 188 14/02/2022 24/05/2022 22712.2
ಪೆಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣ ರವರ ಧನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042892583084) IF 170 08/02/2022 24/05/2022 17180
ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಚ್ಚಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನನ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/IF/93393042892627622) IF 199 14/02/2022 24/05/2022 12240
ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042892710415) IF 117 08/02/2022 24/05/2022 29970
ಪೆಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಲೀಂದ್ರರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/IF/93393042892744583) IF 132 08/02/2022 24/05/2022 17963.8194
ಪಸುಪಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶಾ ಕೋಂ ಮೋಹನರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/IF/93393042893029728) IF 129 08/02/2022 24/05/2022 18113
ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಆಡು/ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/IF/93393042893159567) IF 101 08/02/2022 24/05/2022 20692.1
ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಗಂಗುಲಪ್ಪರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/IF/93393042893297947) IF 118 08/02/2022 24/05/2022 18160
ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎಲ್‌ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮನ್ನ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/IF/93393042893297988) IF 140 08/02/2022 24/05/2022 15780
ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದು ಬಿನ್‌ ಗಂಗುಲರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/IF/93393042893302630) IF 128 08/02/2022 24/05/2022 15780
ಇದ್ದಿಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವಿ ವೆಂಕಟರವಣ ಬಿನ್‌ ಮದ್ದನ್ನ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042893322228) IF 114 08/02/2022 24/05/2022 7350
ಇದ್ದಿಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟ್ರಾಯಪ್ಪರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/IF/93393042893418504) IF 136 08/02/2022 24/05/2022 13390
ಇದ್ದಿಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಾರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/IF/93393042893418536) IF 103 08/02/2022 24/05/2022 9640
ಇದ್ದಿಲವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹೇಶ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/IF/93393042893418575) IF 110 08/02/2022 24/05/2022 8341
ಮೂಗಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/IF/93393042893639071) IF 108 08/02/2022 24/05/2022 19156
ಗುಂತೂರುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಪ್ಪ ಜಮೀನನಿಮದ ಶಿವನ್ನ ಜಮೀನನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001047/RC/93393042892277124) RC 142 08/02/2022 24/05/2022 52187.452
ಪೆಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/WC/93393042892224553) WC 201 14/02/2022 24/05/2022 18705.6
ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನಸಿಂವಂಕೆ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/WC/93393042892312217) WC 130 08/02/2022 24/05/2022 48884
ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣು ಮ್ಯಾಕಲ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/WC/93393042892329132) WC 180 14/02/2022 24/05/2022 30658
ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುದ್ದಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/WC/93393042892330753) WC 102 08/02/2022 24/05/2022 28700
ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/WC/93393042892421039) WC 121 08/02/2022 24/05/2022 19046.86
ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001047/WC/93393042892425566) WC 120 08/02/2022 24/05/2022 19046.86
Total (In Lakhs.) 11.49
Grand Total (In Lakhs.) 32.13
Report Completed
Excel View