Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ -1 (1528003001/AV/93393042892292810) AV 17 22/06/2022 08/09/2022 114897
    18 22/06/2022 08/09/2022 114599
ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ -2 (1528003001/AV/93393042892292814) AV 19 22/06/2022 08/09/2022 150097
    22 22/06/2022 08/09/2022 155637
    23 22/06/2022 08/09/2022 30600
ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/AV/93393042892298071) AV 13 22/06/2022 08/09/2022 134992
    14 22/06/2022 08/09/2022 126530
    15 22/06/2022 08/09/2022 66960
    16 22/06/2022 08/09/2022 9940
ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/FP/93393042892256709) FP 28 22/06/2022 08/09/2022 173303
ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಟಾಂಡ್ ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/FP/93393042892256717) FP 25 22/06/2022 08/09/2022 132426
    26 22/06/2022 08/09/2022 132426
ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾ ಣ (1528003001/FP/93393042892262099) FP 10 22/06/2022 08/09/2022 107329
ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾದಿಂದ ನಾಗರಾಜ ಪಿ ಎಲ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/FP/93393042892262101) FP 09 22/06/2022 08/09/2022 126329
ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀಡಮ್ಯಾಕಲತೊಟ್ಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/FP/93393042892264825) FP 11 22/06/2022 08/09/2022 167829
    12 22/06/2022 08/09/2022 111524
ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನವಕ್ಕರಿ ನಾರೆಮ್ಮ ಮನೆಯಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/FP/93393042892267247) FP 39 22/06/2022 08/09/2022 108540
    40 22/06/2022 08/09/2022 96940
ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನವಕ್ಕರಿ ನಾರೆಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/FP/93393042892267692) FP 57 22/06/2022 08/09/2022 86684
ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/LD/93393042892239082) LD 54 22/06/2022 08/09/2022 74586
ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸಾದಪ್ಪ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ದಿಂದ ಏಟಿಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/WC/93393042892410012) WC 48 22/06/2022 08/09/2022 73666.95
ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜಿ ಬಿ ವಾಲಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/WC/93393042892424723) WC 51 22/06/2022 08/09/2022 187065
Total (In Lakhs.) 24.83
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/FP/93393042892242356) FP 133 22/12/2021 08/09/2022 57300
ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/FP/93393042892251518) FP 135 22/12/2021 08/09/2022 76320
    136 22/12/2021 08/09/2022 78580
    137 22/12/2021 08/09/2022 19020
ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/FP/93393042892252507) FP 148 22/12/2021 08/09/2022 16070
ಕೊರುಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/FP/93393042892256224) FP 226 23/12/2021 08/09/2022 120362
ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/FP/93393042892256226) FP 140 22/12/2021 08/09/2022 87616
    141 22/12/2021 08/09/2022 120469
ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/IF/93393042892432926) IF 49 20/12/2021 08/09/2022 22438
ಕೆ ಎನ್ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042892439614) IF 123 08/12/2021 08/09/2022 26980
ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/IF/93393042892558568) IF 96 20/12/2021 08/09/2022 10520
ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಂ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/IF/93393042892627193) IF 352 22/12/2021 08/09/2022 24000
ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/IF/93393042892627229) IF 482212 10/12/2021 08/09/2022 22500
ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003001/IF/93393042892633895) IF 482249 10/12/2021 08/09/2022 27050
ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/IF/93393042892699367) IF 482420 06/12/2021 08/09/2022 27750
ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/IF/93393042892708406) IF 482263 06/12/2021 08/09/2022 29450
ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042892718736) IF 125 09/12/2021 08/09/2022 23650
ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/IF/93393042892718765) IF 124 09/12/2021 08/09/2022 22800
ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಡಿಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/IF/93393042892736383) IF 485523 06/12/2021 08/09/2022 25900
ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/IF/93393042892789932) IF 89 20/12/2021 08/09/2022 20100
ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ವಿ ರಾಜನ್ನ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ  (1528003001/IF/93393042892795774) IF 41 20/12/2021 08/09/2022 18370
    42 20/12/2021 08/09/2022 4000
ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/IF/93393042892931503) IF 481389 06/12/2021 08/09/2022 25900
ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/IF/93393042892966441) IF 481322 10/12/2021 08/09/2022 28380
ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/IF/93393042892966715) IF 48 20/12/2021 08/09/2022 23500
ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/IF/93393042892988753) IF 350 22/12/2021 08/09/2022 24000
ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತೆಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ ರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/LD/93393042892232972) LD 125 20/12/2021 08/09/2022 92512
    126 20/12/2021 08/09/2022 96765
    128 20/12/2021 08/09/2022 150865
ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 15ರಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/LD/93393042892250311) LD 150 22/12/2021 08/09/2022 151948
    151 22/12/2021 08/09/2022 130400
    152 22/12/2021 08/09/2022 195011
    153 22/12/2021 08/09/2022 168460
ತುಮ್ಮಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ನಾರಾಐಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/RC/93393042892283815) RC 229 23/12/2021 08/09/2022 127673
ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ ಬಂಡೆಯವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/RC/93393042892295677) RC 143 22/12/2021 08/09/2022 75389
ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/RC/93393042892297139) RC 129 20/12/2021 08/09/2022 78600
ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/RC/93393042892298407) RC 220 23/12/2021 08/09/2022 145616
ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/RC/93393042892303206) RC 142 22/12/2021 08/09/2022 84296
ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಲ ಮುಡುಗು ಮನೆಗಳಿಂದ SWM ಘಟಕದ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/RC/93393042892323640) RC 215 23/12/2021 08/09/2022 127404
    216 23/12/2021 08/09/2022 132914
ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/RC/93393042892323641) RC 205 23/12/2021 08/09/2022 188612
    206 23/12/2021 08/09/2022 202105
    207 23/12/2021 08/09/2022 127730
ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಂದ SWM ಘಟಕದ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/RC/93393042892323642) RC 201 23/12/2021 08/09/2022 222815
    202 23/12/2021 08/09/2022 222815
    204 23/12/2021 08/09/2022 115747
ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಿರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯಕಾಲುವೆ ಯಿಂದ ಕಾನಲ ಮಡುಗು ಮನೆಗಳ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/RC/93393042892323646) RC 210 23/12/2021 08/09/2022 127904
    212 23/12/2021 08/09/2022 132914
ಕೊರುಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷಾಂಶ 78,186317 ರೇಖಾಂಶ 13,472772 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/WC/93393042892297574) WC 224 23/12/2021 08/09/2022 85505
ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/WC/93393042892330516) WC 130 20/12/2021 08/09/2022 43780
ತುಮ್ಮಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003001/WC/93393042892332938) WC 121 20/12/2021 08/09/2022 36180
ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ಡಿಗಾರಿ ವೇಮನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/WC/93393042892342144) WC 280 22/12/2021 08/09/2022 66220
ಬೋಡುಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/WC/93393042892356455) WC 245 23/12/2021 08/09/2022 53290
ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಾವಿಯ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾ (1528003001/WC/93393042892368626) WC 131 20/12/2021 08/09/2022 64690
    132 20/12/2021 08/09/2022 61690
ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರವೀಟ್ ಮೆಂಟ (1528003001/WC/93393042892369453) WC 231 23/12/2021 08/09/2022 91590
    232 23/12/2021 08/09/2022 28644
ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ನಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003001/WC/93393042892373484) WC 235 23/12/2021 08/09/2022 67380
ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/WC/93393042892390272) WC 145 22/12/2021 08/09/2022 84645
ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003001/WC/93393042892396936) WC 147 22/12/2021 08/09/2022 84645
ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 15ರಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾ (1528003001/WH/93393042892235883) WH 23 23/12/2021 08/09/2022 93217
Total (In Lakhs.) 49.43
Grand Total (In Lakhs.) 74.26
Report Completed
Excel View