Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಮ್ಮ ನವರ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಮನವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ  (1528003003/FP/93393042892247070) FP 22 01/07/2022 08/09/2022 24736
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಾಜಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸೀನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/FP/93393042892249831) FP 19 01/07/2022 08/09/2022 93303
ಬೈನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅಗದೋಟಕುಂಟೆ ವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/FP/93393042892249835) FP 38 01/07/2022 08/09/2022 131709
ಗುಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಮನೆವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/FP/93393042892249839) FP 40 01/07/2022 08/09/2022 186994
ಯರ್ರಮಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದುಗ್ಗನಾರೆಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ಆಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ (1528003003/FP/93393042892251330) FP 41 01/07/2022 08/09/2022 208606.812
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂಧಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತ್ಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/FP/93393042892252791) FP 61 01/07/2022 08/09/2022 153808
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಜಾನ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಯಾಮನ್ನಗಾರಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/FP/93393042892253399) FP 43 01/07/2022 08/09/2022 85250
ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/FP/93393042892258174) FP 44 01/07/2022 08/09/2022 209577.41
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/FP/93393042892259815) FP 1 01/07/2022 08/09/2022 105852.328
ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IC/93393042892248664) IC 17 01/07/2022 08/09/2022 92932
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂಬಾಲು ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜಡೇರಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003003/IC/93393042892250915) IC 20 01/07/2022 08/09/2022 84915
ಗುಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IC/93393042892251653) IC 48 01/07/2022 08/09/2022 91600
ಬೈನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲಬಂಡೆಯಿಂದ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ಬಾವಿವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IC/93393042892251658) IC 64 01/07/2022 08/09/2022 99900
ಯರ್ರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡೋರಿ ನಾರೆಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ಹೊಲದವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IC/93393042892254086) IC 62 01/07/2022 08/09/2022 22644
ಜಿ ಭತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ಉಬ್ಬರೋನ ಕುಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IC/93393042892255666) IC 49 01/07/2022 08/09/2022 149204
ದೊಡ್ಡಕರಕಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IC/93393042892264131) IC 50 01/07/2022 08/09/2022 199800
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಮುನೆಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾವಿನ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IC/93393042892267789) IC 52 01/07/2022 08/09/2022 91580
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪೆಮ್ಮಗಾನಕುಂಟೆ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/RC/93393042892287538) RC 46 01/07/2022 08/09/2022 178230.8
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಕಾನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸೀಂ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂದದ ಮನೆವರೆಗೂ ಸೀಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003003/RC/93393042892287606) RC 59 01/07/2022 08/09/2022 81432
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈಯದ್ ಜಲಾಲ್ ಖಾದಿ ಬಾಬಾ ದರ್ಗಾವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/RC/93393042892287617) RC 57 01/07/2022 08/09/2022 79196
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ಆನಂದ ಮನೆವರೆಗೂ ಸೀಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/RC/93393042892302259) RC 56 01/07/2022 08/09/2022 117653.312
ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಊರಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/RC/93393042892302664) RC 55 01/07/2022 08/09/2022 103241
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಊರು ಬಾಗಿಲುನಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಸೀಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/RC/93393042892302715) RC 54 01/07/2022 08/09/2022 175648.12
ಗುಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರ (1528003003/RC/93393042892308671) RC 18 01/07/2022 08/09/2022 72270
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ನಾಢಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಬಾಷಾ ಸಾಬಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸೀಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/RC/93393042892315394) RC 53 01/07/2022 08/09/2022 192285.144
Total (In Lakhs.) 30.32
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/AV/93393042892262339) AV 26 21/12/2021 24/05/2022 86580
    27 21/12/2021 24/05/2022 80845
    28 21/12/2021 24/05/2022 15698
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/AV/93393042892262340) AV 29 21/12/2021 24/05/2022 82618.4
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಜಾನ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಯಾಮನ್ನಗಾರಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/FP/93393042892253399) FP 58 21/12/2021 24/05/2022 81480
    59 21/12/2021 24/05/2022 86659
ಗುಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯರ್ರಕೋಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/FP/93393042892253400) FP 60 21/12/2021 24/05/2022 88404
    61 21/12/2021 24/05/2022 86395
    62 21/12/2021 24/05/2022 69395
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/FP/93393042892253404) FP 30 21/12/2021 24/05/2022 82086
    31 21/12/2021 24/05/2022 68216.84
ಜಿ ಭತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಐವಾರು ಕುಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IC/93393042892255668) IC 7 21/12/2021 24/05/2022 87912
    8 21/12/2021 24/05/2022 89582
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042892493142) IF 28107684 23/12/2021 08/09/2022 4990.4
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾ ಎನ್ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣ ಪಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042892545812) IF 37549 23/12/2021 24/05/2022 27234
ದೊಡ್ಡಕರಕಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಗುಣ ಕೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042892574555) IF 28107650 23/12/2021 24/05/2022 25109
ಭತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042892689398) IF 28107682 23/12/2021 08/09/2022 20289
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಢುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042892734550) IF 377331 23/12/2021 24/05/2022 21139
ಗುಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ ವಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042892765072) IF 377327 07/09/2021 08/09/2022 28330
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಭೂಷಣ ಬಿನ್ ಸೀನಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042892850035) IF 28107686 23/12/2021 08/09/2022 7525
ಬೈನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042892965680) IF 377345 23/12/2021 24/05/2022 25109
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042892975739) IF 367373 23/12/2021 08/09/2022 6375
ದುಗ್ಗನಾರೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಿರಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಢುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042893116734) IF 377345 23/12/2021 08/09/2022 20789
ದುಗ್ಗನಾರೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಢುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042893165951) IF 28107678 23/12/2021 24/05/2022 27234
ಯರ್ರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಉರುಫ್ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042893166994) IF 28107640 23/12/2021 24/05/2022 27564
ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಂತ್ಯಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042893401416) IF 28107672 23/12/2021 08/09/2022 29689
ಯರ್ರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/IF/93393042893475233) IF 28107688 23/12/2021 24/05/2022 19589
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/LD/93393042892248641) LD 12 21/12/2021 24/05/2022 69405
ದೊಡ್ಡಕರಕಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದ್ದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಸೀಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/RC/93393042892283013) RC 56 21/12/2021 24/05/2022 81480
    57 21/12/2021 24/05/2022 69013
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/RC/93393042892303386) RC 13 21/12/2021 24/05/2022 86059
ಗುಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003003/RC/93393042892308678) RC 10 21/12/2021 24/05/2022 85596
    11 21/12/2021 24/05/2022 42475
    9 21/12/2021 24/05/2022 80720
ದುಗ್ಗನಾರೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗ (1528003003/WC/93393042892401553) WC 63 21/12/2021 24/05/2022 69400
Total (In Lakhs.) 18.81
Grand Total (In Lakhs.) 49.13
Report Completed
Excel View