Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖೋ ಖೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಿಟನ್ ಕಬ್ಬಡಿ ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003004/AV/93393042892230615) AV 22 10/05/2022 08/09/2022 145276.46
    23 10/05/2022 08/09/2022 225360
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆರವಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/AV/93393042892287898) AV 50 10/05/2022 08/09/2022 236395.95
ಮುಷ್ಠುರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/AV/93393042892292508) AV 4 10/05/2022 08/09/2022 100924.51
ಮುಷ್ಠೂರ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/AV/93393042892292509) AV 02 10/05/2022 08/09/2022 99439.51
ಮುಷ್ಟೂರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/AV/93393042892292511) AV 01 10/05/2022 08/09/2022 100924.51
ಮುಷ್ಠುರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/AV/93393042892292512) AV 3 10/05/2022 08/09/2022 100924.51
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೇಟ್ಟಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕ (1528003004/AV/93393042892294525) AV 14 10/05/2022 08/09/2022 157050
    15 10/05/2022 08/09/2022 190971.6
    16 10/05/2022 08/09/2022 189760
    17 10/05/2022 08/09/2022 202286.95
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯನಮಲಪಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2 ರಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003004/AV/93393042892297657) AV 35 10/05/2022 08/09/2022 21796.79
ಬೋಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಛಾವಡಿಯಿಂದ ಆವುಲ ರಾಸನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಜೀವಲಾ ಕೋನಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003004/FP/93393042892240835) FP 65 20/06/2022 08/09/2022 50655.32
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಿ ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892243953) FP 74 20/06/2022 08/09/2022 58992.62
ಬೋಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎ ದೊಡ್ಡರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ವರ್ ಸಾಬಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003004/FP/93393042892247927) FP 66 20/06/2022 08/09/2022 124802.92
    67 20/06/2022 08/09/2022 136488.82
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892248646) FP 52 10/05/2022 08/09/2022 116332.39
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋನಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003004/FP/93393042892249159) FP 20 10/05/2022 08/09/2022 172595.22
    21 10/05/2022 08/09/2022 123796.3
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಪಮ್ಮೆಪಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ ವಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892249204) FP 54 10/05/2022 08/09/2022 147782.06
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಗ್ಗಾರಿ ಅಶ್ವಥರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಲುಮು ತೋಪುವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892250935) FP 53 10/05/2022 08/09/2022 144175
ರಾಗಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯನ ಆನಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂದಲವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892251456) FP 19 10/05/2022 08/09/2022 112527.22
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892251457) FP 73 20/06/2022 08/09/2022 87805.77
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892252904) FP 51 20/06/2022 08/09/2022 210658.67
ಚೆನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಕಲ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ ಆರ್ ಕೋನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892254950) FP 55 10/05/2022 08/09/2022 112225.26
ಬೋಡಮಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರು ಮುಂದೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892257302) FP 64 20/06/2022 08/09/2022 15508.3
ರಾಗಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡಂ ಕೋನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892262251) FP 9 10/05/2022 08/09/2022 112214.6
ಮುಷ್ಟೂರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚೇದು ಬಾವಿಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892262689) FP 5 10/05/2022 08/09/2022 128167.84
ಬೋಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀವಾಲು ಕೋನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892269378) FP 63 20/06/2022 08/09/2022 48595.31
ಬೋಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ//ಕೀ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೋನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892272923) FP 61 20/06/2022 08/09/2022 155487.19
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/LD/93393042892240316) LD 001 10/05/2022 08/09/2022 27325
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ ಕೋತ್ತಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/RC/93393042892311622) RC 37 10/05/2022 08/09/2022 50269.96
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನವಾಬ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/RC/93393042892311627) RC 34 10/05/2022 08/09/2022 88310.48
ರಾಗಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಪಿರಿ ರಾಜಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/RC/93393042892311631) RC 10 10/05/2022 08/09/2022 123472.31
ರಾಗಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಆಂದ್ರಗಡಿವರಿಗೂ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/RC/93393042892311632) RC 11 10/05/2022 08/09/2022 153768.1
    12 10/05/2022 08/09/2022 129610.1
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೂಚ್ಚಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003004/RC/93393042892311798) RC 40 10/05/2022 08/09/2022 26923.7
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/RC/93393042892311799) RC 38 10/05/2022 08/09/2022 173900.03
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಫಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/RC/93393042892315958) RC 39 10/05/2022 08/09/2022 193585.19
ಚೆನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ತೊಳ್ಳನಾರೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/RC/93393042892336837) RC 56 10/05/2022 08/09/2022 64703.12
ಕೋನಕುಂಟ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಪಲ್ಲಿ ಹೊಗುವ ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ಗಂಗಪೋಡ್ ಕೆರೆಗೆ ಹೊಗುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿ (1528003004/WC/93393042892289603) WC 60 10/05/2022 08/09/2022 59940
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892308846) WC 20 10/05/2022 08/09/2022 23333.1
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಕುಂಟ್ಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892312920) WC 40 10/05/2022 08/09/2022 223080.57
ಮುಷ್ಠೂರ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಚೆಕ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892313034) WC 08 10/05/2022 08/09/2022 63332.7
ಚೆನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕಲ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಬೋರ್ ನಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892314098) WC 58 10/05/2022 08/09/2022 51999.48
ಚೆನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಆರ್ ಕೋನಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೋಡಿವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892366501) WC 57 10/05/2022 08/09/2022 159162.45
ಮುಷ್ಟುರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892379099) WC 6 10/05/2022 08/09/2022 135390.02
    7 10/05/2022 08/09/2022 131332.02
ಚೆನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಕೊತ್ತಕುಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892381126) WC 33 10/05/2022 08/09/2022 141389.96
ರಾಗಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಲದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892383145) WC 13 10/05/2022 08/09/2022 111128.05
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892388724) WC 21 10/05/2022 08/09/2022 55623.23
    22 10/05/2022 08/09/2022 225569.21
ಬೋಡಮಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿಂದ ಮುನಗಾನ ಕುಂಟೆವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892392053) WC 53 20/06/2022 08/09/2022 190722.8
    54 20/06/2022 08/09/2022 73332.6
ಸೋಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ಗಂಗುಲಪ್ಪಗಾರಿ ಬಯರೆಡ್ಡಿ ಜಮೂನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ & ರಿವಿಟ್  (1528003004/WC/93393042892392222) WC 76 20/06/2022 08/09/2022 69930
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಸಿಮಾನ ವಂಕೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892399404) WC 52 20/06/2022 08/09/2022 83332.5
ಕೋನಕುಂಟ್ಲು ತುಮ್ಮಲುನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892408067) WC 70 20/06/2022 08/09/2022 186664.8
    71 20/06/2022 08/09/2022 84057.2
ಕೋನಕುಂಟ್ಲು ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೋನಕುಂಟ್ಲು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892414522) WC 30 10/05/2022 08/09/2022 150723.2
    31 10/05/2022 08/09/2022 112665.54
Total (In Lakhs.) 71.94
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/AV/93393042892254286) AV 003 20/12/2021 24/05/2022 104027.37
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಂಗಲದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/AV/93393042892254287) AV 01 20/12/2021 24/05/2022 104009.13
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಜತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಂಡ ರವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892198774) FP 006 20/12/2021 24/05/2022 50300
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಾಬಾಷಾ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892252901) FP 19 20/11/2021 24/05/2022 21232.502
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಬಜಾನ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892252902) FP 16 20/11/2021 24/05/2022 37553.62
ಮುಷ್ಠೂರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/FP/93393042892254323) FP 008 20/12/2021 24/05/2022 77976.28
ಮುಷ್ಠೂರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/IF/93393042892548781) IF 1 20/12/2021 24/05/2022 7004.5
ಮುಷ್ಠೂರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸೀತಬೈಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/IF/93393042892551908) IF 3 20/12/2021 24/05/2022 8409.1
ರಾಗಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕರೆಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/IF/93393042892588473) IF 8 20/12/2021 24/05/2022 6084
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೂರಸಮ ಲಚ್ಚಮಣ್ಣ ರವರ ಧನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/IF/93393042892592627) IF 4980 08/09/2021 24/05/2022 6700
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಆರ್ ಎಂ ಸೀತರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/IF/93393042892603822) IF 10 20/12/2021 24/05/2022 8190.9
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/IF/93393042892882364) IF 14 20/12/2021 24/05/2022 10220
    63 14/08/2021 24/05/2022 14000
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಟ್ಟಮ್ಮ ಕೊಂ ರವಿ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/IF/93393042893198415) IF 15 20/12/2021 24/05/2022 7300
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಜೆ ಕೆ )ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಜಲಮರುಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892266343) WC 17 20/11/2021 24/05/2022 24585
ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜಲಮರುಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003004/WC/93393042892270567) WC 18 20/11/2021 24/05/2022 31790
ರಾಗಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿನಿಂದ ಒಣಿಯವರೆಗೂ ಕಟ್ಟುಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892337764) WC 15 20/11/2021 24/05/2022 42744.63
ಮುಷ್ಟೂರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕುಂಟೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892349373) WC 004 20/12/2021 24/05/2022 135277
    005 20/12/2021 24/05/2022 128943.69
ಯನಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲು ಸಾಬ್ ಬಾವಿಯಿಂದ ಕೆರೆವರೆಗೂ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892373756) WC 018 20/11/2021 24/05/2022 65000.15
ಮುಷ್ಟೂರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನ ಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003004/WC/93393042892379062) WC 007 20/12/2021 24/05/2022 104283.41
Total (In Lakhs.) 9.96
Grand Total (In Lakhs.) 81.9
Report Completed
Excel View