Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ (ಸಮುದಾಯ ಭವನ) ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/AV/93393042892296145) AV 41 05/05/2022 16/12/2022 8920
ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಭೋಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IC/93393042892263660) IC 43 05/05/2022 16/12/2022 40000.2
ಆದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892386347) IF 36 05/05/2022 16/12/2022 8560
ಆದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892493179) IF 33 02/05/2022 16/12/2022 3091.43
ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮುನಿವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892511268) IF 26 08/05/2022 16/12/2022 3091.43
ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892513887) IF 32 09/05/2022 16/12/2022 4019.29
ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಕದಿರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892547019) IF 18 05/05/2022 16/12/2022 8736.43
ಕೆ ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮ ಕೋಂ ದೇವರಾಜು ಆರ್ ಎನ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892566147) IF 4 01/04/2022 16/12/2022 4532.86
ಕೆ ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ವೇತ ಆರ್ ಕೋಂ ಸಿ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (1528003010/IF/93393042892566150) IF 3 04/04/2022 16/12/2022 1836.43
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892566154) IF 9 15/05/2022 16/12/2022 4832.86
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ವಿ ಸೀತಾರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003010/IF/93393042892566170) IF 5 02/05/2022 16/12/2022 2941.43
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎನ್ ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ (1528003010/IF/93393042892566189) IF 7 05/05/2022 16/12/2022 2641.43
ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಶಿವನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892574550) IF 10 05/05/2022 16/12/2022 2941.43
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮ ಕೋಂ ಸಂತೋಷ್ ಸಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042892577313) IF 2 02/04/2022 16/12/2022 1836.43
ಕೆ ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042892583667) IF 1 01/04/2022 16/12/2022 1836.43
ಆದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ನಾಯ್ಡು ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892614420) IF 25 02/05/2022 16/12/2022 17522.86
ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892881202) IF 27 02/05/2022 16/12/2022 4682.84
ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್/ಕುರಿಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892975124) IF 17 05/05/2022 16/12/2022 16974.29
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042893007081) IF 22 05/05/2022 16/12/2022 2903.5797
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಯಾಮನ್ನಾ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042893013458) IF 19 15/04/2022 16/12/2022 18017.15
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ರವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042893160381) IF 21 05/05/2022 16/12/2022 2491.43
ಎನ್ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ /ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ (1528003010/IF/93393042893160720) IF 36 05/05/2022 16/12/2022 3091.43
ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್/ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042893641476) IF 31 05/05/2022 16/12/2022 10602.86
ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅವುಲ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ /ಕುರಿ ಸೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893650064) IF 29 02/06/2022 16/12/2022 8880
ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್/ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042893669194) IF 38 05/05/2022 16/12/2022 7371.43
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ದಿಮತ್ತುಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ನೀರಿನ (1528003010/RC/93393042892308804) RC 44 05/05/2022 16/12/2022 55017.15
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/RC/93393042892308926) RC 47 05/05/2022 16/12/2022 66668
Total (In Lakhs.) 3.14
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ರಾಮನ್ನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಆರೀಪ್ ಸಾಭಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1528003010/IC/93393042892263654) IC 464126 20/02/2022 16/12/2022 86667.1
ಆದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/RC/93393042892332500) RC 464165 02/03/2022 16/12/2022 61664.3
Total (In Lakhs.) 1.48
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಕೆ ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಹರಿಸಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892268588) IF 464080 07/01/2021 16/12/2022 5499.5
ಸುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಮ್ಮ ಕೋಂ ನ್ಯಾತಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892350982) IF 464048 07/01/2021 16/12/2022 34425
ಕೆ ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003010/IF/93393042892442525) IF 464096 07/01/2021 16/12/2022 5780
Total (In Lakhs.) 0.46
Grand Total (In Lakhs.) 5.08
Report Completed
Excel View