Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ದೊಡ್ಡಸಂದಗಾರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892262874) FP 12 12/06/2022 08/09/2022 102378
ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಜಂತ್ರಿ ರಾಮಕ್ರೀಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಬಾಗದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892262875) FP 13 12/06/2022 08/09/2022 116313
ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿಂದ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಗುಂಡಿವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892262877) FP 14 12/06/2022 08/09/2022 131790
ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003013/IF/93393042892523264) IF 014 17/04/2022 08/09/2022 9310
ಹಿರಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/RC/93393042892295822) RC 211 23/06/2022 08/09/2022 36921
ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/RC/93393042892295824) RC 138 23/06/2022 08/09/2022 110703
ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892400799) WC 218 23/06/2022 08/09/2022 108705
ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಗರಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಊಲವಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892418210) WC 134 23/06/2022 08/09/2022 160060
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಂಗಿನಾಯಡು ಜಮೀನಿಂದ ನಿಲಕುಂಠೆ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ಮ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೊಮೊರಿ ಕಾಮಗಾರ (1528003013/WC/93393042892426996) WC 201 23/06/2022 08/09/2022 111182
    205 23/06/2022 08/09/2022 111182
ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಘಮಂಢಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿರುವ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1528003013/WC/93393042892442741) WC 220 23/06/2022 08/09/2022 149790
    221 23/06/2022 08/09/2022 149790
Total (In Lakhs.) 12.98
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/AV/93393042892262474) AV 100 20/12/2021 16/06/2022 88200
    101 20/12/2021 16/06/2022 65768
    102 20/12/2021 16/06/2022 77000
    103 20/12/2021 16/06/2022 87000
    104 20/12/2021 16/06/2022 89568
ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದು ವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/AV/93393042892287925) AV 120 20/12/2021 16/06/2022 86400
    121 20/12/2021 16/06/2022 85200
    122 20/12/2021 16/06/2022 81000
    123 20/12/2021 16/06/2022 87600
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/AV/93393042892290401) AV 258 22/12/2021 16/06/2022 134600
    259 22/12/2021 16/06/2022 134800
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಭೂವಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892232752) FP 262 22/12/2021 08/09/2022 87832
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತೊಗಟ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿತ್ತ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892246833) FP 263 22/12/2021 08/09/2022 48648
ಕರಿಯಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಕ್ಕರಿ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892246837) FP 242 22/12/2021 08/09/2022 65033
ಕರಿಯಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಚ್ ಮೆಕಾನಿಕ್ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೆನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892246847) FP 256 22/12/2021 08/09/2022 64090
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆಯವರೆಗೂ ಮೇಸನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892246852) FP 230 22/12/2021 08/09/2022 50282
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಕೆನ್ನರವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892247376) FP 260 22/12/2021 08/09/2022 28176
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892247498) FP 155 22/12/2021 08/09/2022 149385
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೊ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892248108) FP 268 22/12/2021 08/09/2022 100157
    269 22/12/2021 08/09/2022 100157
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003013/FP/93393042892251943) FP 265 22/12/2021 08/09/2022 195485
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892251946) FP 208 22/12/2021 08/09/2022 180746
ಮುಂತಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892253633) FP 201 22/12/2021 08/09/2022 120741
ಮುಂತಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892253635) FP 200 22/12/2021 08/09/2022 115559
ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸ್ ಬಂದಿ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892254913) FP 154 22/12/2021 16/06/2022 110316
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಮದ್ಯೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892262871) FP 158 22/12/2021 16/06/2022 51722
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಾಜಿ ಸೈಟ್ ನಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/FP/93393042892263531) FP 114 20/12/2021 16/06/2022 61639
    115 20/12/2021 16/06/2022 52093
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003013/IF/93393042892534857) IF 264 22/12/2021 08/09/2022 27600
ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003013/IF/93393042892547560) IF 228 22/12/2021 08/09/2022 3146
ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊಳಸಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003013/IF/93393042892551860) IF 226 22/12/2021 08/09/2022 3166
ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003013/IF/93393042892585788) IF 1095 26/11/2021 16/06/2022 30250
ಶಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003013/IF/93393042892586330) IF 220 22/10/2021 16/06/2022 3599.2
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042892616854) IF 227 22/12/2021 08/09/2022 3600
ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನೆಪ್ಪರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042892788651) IF 484974 22/11/2021 16/06/2022 21636
ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ (1528003013/IF/93393042892789541) IF 348 20/11/2021 16/06/2022 28884
ಮುಂತಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042892917045) IF 8415 22/08/2021 16/06/2022 22449.5
ಮುಂತಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893073827) IF 8416 22/12/2021 08/09/2022 22616
ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003013/IF/93393042893194518) IF 257 15/10/2021 16/06/2022 21455
ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003013/IF/93393042893194617) IF 336 15/11/2021 08/09/2022 26412
ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಂಜನಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ (1528003013/RC/93393042892267045) RC 232 22/12/2021 08/09/2022 128610
ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಪರಸುಬಂದಿವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/RC/93393042892295810) RC 239 22/12/2021 08/09/2022 116968
ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/RC/93393042892295816) RC 237 22/12/2021 08/09/2022 102406
ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/RC/93393042892295820) RC 236 22/12/2021 08/09/2022 116968
ಹಿರಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/RC/93393042892295822) RC 235 22/10/2021 16/06/2022 102020
ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003013/RC/93393042892326467) RC 215 22/12/2021 08/09/2022 41419
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಕ್ಕರಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಸಂದಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892328434) WC 105 20/12/2021 16/06/2022 89250
    106 20/12/2021 16/06/2022 89250
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬತ್ತೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892384295) WC 112 20/12/2021 16/06/2022 65567
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡ್ರೈವರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಮಲಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892384305) WC 116 20/12/2021 16/06/2022 83738
    117 20/12/2021 16/06/2022 83738
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892384310) WC 119 20/12/2021 16/06/2022 86684
    120 20/12/2021 16/06/2022 86684
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892400921) WC 212 22/12/2021 08/09/2022 127943
ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಾಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892401637) WC 238 22/12/2021 08/09/2022 79930
    240 22/12/2021 08/09/2022 79930
ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟನ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಾಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892410383) WC 216 22/12/2021 08/09/2022 164208
ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಚನ್ನರಾಯನಕೆರೆಯವರೆಗೂ ಮೆಸನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892417545) WC 159 22/12/2021 16/06/2022 130052
    160 22/12/2021 16/06/2022 130052
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892424700) WC 210 22/12/2021 08/09/2022 140891
ಮುಂತಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892426974) WC 203 22/12/2021 08/09/2022 130015
    204 22/12/2021 08/09/2022 130015
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892427013) WC 205 22/12/2021 08/09/2022 200266
ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪೊತಲಪ್ಪ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892433147) WC 213 22/12/2021 08/09/2022 147115
Total (In Lakhs.) 54.68
Grand Total (In Lakhs.) 67.66
Report Completed
Excel View