Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಬ್ರಾಹ್ಮ ಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/AV/93393042892261480) AV 57 10/05/2022 08/09/2022 177004.22
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/AV/93393042892288507) AV 09 20/06/2022 08/09/2022 209043.65
    10 20/06/2022 08/09/2022 224788.05
    11 20/06/2022 08/09/2022 231397
    12 20/06/2022 08/09/2022 232953.66
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/AV/93393042892295711) AV 17 20/06/2022 08/09/2022 28032.58
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಘುರಾಮಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892272683) FP 01 10/06/2022 08/09/2022 207120.45
    02 10/06/2022 08/09/2022 142529.5
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಕ್ರಿಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೇಗ್ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಮೇಷನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892272743) FP 03 20/06/2022 08/09/2022 212152.39
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಯಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042892392637) IF 002 20/06/2022 08/09/2022 13732.8
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ಕೆ ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893038255) IF 437766 30/06/2022 08/09/2022 20412
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893135423) IF 437770 01/07/2022 08/09/2022 40703.46
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ(ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೀರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893157279) IF 57279 01/07/2022 08/09/2022 25462.4
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893171815) IF 002 10/05/2022 08/09/2022 38519.7594
ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೇ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893208139) IF 437754 30/06/2022 08/09/2022 18244
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893253792) IF 437757 29/06/2022 08/09/2022 21242.2
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893381139) IF 001 10/05/2022 08/09/2022 28784.566
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾ ಕೋಂ ಸೊಣ್ಣಪರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893403098) IF 437786 01/07/2022 08/09/2022 39933.46
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893407207) IF 437792 01/07/2022 08/09/2022 39933.46
ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893407265) IF 4377 29/06/2022 08/09/2022 18836.2
ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಗೌರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893407317) IF 4377 29/06/2022 08/09/2022 17176
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜನಮ್ಮ ಕೋಂಚಂದ್ರಶೇಖರ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893502122) IF 437764 01/07/2022 08/09/2022 43942.4
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893612921) IF 437781 29/06/2022 08/09/2022 18136
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893662115) IF 001 20/06/2022 08/09/2022 19545
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಚ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಾರೆಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/RC/93393042892302064) RC 15 20/06/2022 08/09/2022 186716.5
    16 20/06/2022 08/09/2022 193784.2
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/RC/93393042892324459) RC 04 20/06/2022 08/09/2022 187612
    05 20/06/2022 08/09/2022 199840.18
ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/RC/93393042892324465) RC 06 20/06/2022 08/09/2022 187612
    07 20/06/2022 08/09/2022 193173.58
ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/WC/93393042892395776) WC 08 20/06/2022 08/09/2022 130407.3
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/WH/93393042892234075) WH 56 10/05/2022 08/09/2022 74534.52
ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/WH/93393042892234082) WH 58 10/05/2022 08/09/2022 74534.52
Total (In Lakhs.) 34.98
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/AV/93393042892258610) AV 31 20/12/2021 08/09/2022 49998
ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/AV/93393042892258612) AV 40 20/12/2021 08/09/2022 99992.48
ಬ್ರಾಹ್ಮ ಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/AV/93393042892261480) AV 111 20/12/2021 08/09/2022 208121.15
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಣ‍್ನನವರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯೆಪು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892238659) FP 21 20/12/2021 08/09/2022 54861.94
ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892239398) FP 104 20/12/2021 08/09/2022 33700
ಕುರಟಹಳ‍್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಭಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯೆಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892247349) FP 122 20/12/2021 08/09/2022 27500
    123 20/12/2021 08/09/2022 8800
ಬಿಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892250189) FP 08 20/12/2021 08/09/2022 198924.84
    09 20/12/2021 08/09/2022 29427.72
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಬೀದಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮೇಷನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892251591) FP 34 20/12/2021 08/09/2022 99898.89
    35 20/12/2021 08/09/2022 99891
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮೇಷನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892251595) FP 28 20/12/2021 08/09/2022 99891
    29 20/12/2021 08/09/2022 98993.76
    30 20/12/2021 08/09/2022 55685
ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892251793) FP 15 20/12/2021 08/09/2022 25503.73
ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892251796) FP 16 20/12/2021 08/09/2022 25503.73
ಮನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಘುರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892253355) FP 03 20/12/2021 08/09/2022 94600
    22 20/12/2021 08/09/2022 39997.74
ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸೆ ಮರದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892255223) FP 12 20/12/2021 08/09/2022 87488.81
ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 91 ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892255224) FP 13 20/12/2021 08/09/2022 91320
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಗಾನಹಳ್ಳಿವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮೇಷನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892255648) FP 49 20/12/2021 08/09/2022 22274
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಮೇಷನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892255659) FP 42 20/12/2021 08/09/2022 19092
ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಿಯಾಜ್ ಪಾಷ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892257154) FP 20 20/12/2021 08/09/2022 27047
    4383087 08/09/2021 08/09/2022 97822.9
    438387 08/09/2021 08/09/2022 85343
ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಷಪೀವುಲ್ಲಾ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003014/FP/93393042892257158) FP 19 20/12/2021 08/09/2022 80330.2
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲಾರರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಸ್ಲಾಂಪಾಷ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892257393) FP 04 20/12/2021 08/09/2022 212573.15
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ ಸೀನಪ್ಪ ಮಾವಿನ ತೋಟದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892257394) FP 18 20/12/2021 08/09/2022 16689.59
    4383075 08/09/2021 08/09/2022 29712
    438375 08/09/2021 08/09/2022 85136
ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 68 ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892260602) FP 06 20/12/2021 08/09/2022 99893.48
    07 20/12/2021 08/09/2022 91197.4
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪನವರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/FP/93393042892260623) FP 112 20/12/2021 08/09/2022 25456
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IC/93393042892254462) IC 39 20/12/2021 08/09/2022 59353.92
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IC/93393042892254598) IC 01 20/12/2021 08/09/2022 175897.26
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IC/93393042892255630) IC 45 20/12/2021 08/09/2022 32973.66
ಬ್ರಾಹ್ಮ ಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IC/93393042892259957) IC 11 20/12/2021 08/09/2022 154850
ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕ್ರಿಷ್ಣ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042892449705) IF 102 20/12/2021 08/09/2022 20739.6
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042892451623) IF 101 20/12/2021 08/09/2022 23556
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವರಾಧ್ಯಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಾರಾಧ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042892807552) IF 437724 16/12/2021 08/09/2022 2500
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042892974974) IF 437742 23/12/2021 08/09/2022 19777.2
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893000137) IF 437728 16/12/2021 08/09/2022 2000
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ.ತಿಪ್ಪಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893038402) IF 437726 13/12/2021 08/09/2022 25000
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893097210) IF 65 20/12/2021 08/09/2022 41599.7594
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾ಼ಷ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893157132) IF 437746 23/12/2021 08/09/2022 42418.21
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893407566) IF 100 20/12/2021 08/09/2022 19869.2
ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/LD/93393042892263364) LD 121 20/12/2021 08/09/2022 160016.4
ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/RC/93393042892262017) RC 48 20/12/2021 08/09/2022 65783.2
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಮ್ ಕ್ರಿಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/RC/93393042892297668) RC 17 20/12/2021 08/09/2022 85676.6
    4383048 08/09/2021 08/09/2022 41068
    438348 08/09/2021 08/09/2022 94366.5552
ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂತಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಿದ್ದಿ ಆಂಜಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/RC/93393042892300543) RC 14 20/12/2021 08/09/2022 23817.27
ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜೀಜ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/RC/93393042892301043) RC 2 20/12/2021 08/09/2022 199894.35
    3 20/12/2021 08/09/2022 78000
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/RC/93393042892301564) RC 24 20/12/2021 08/09/2022 74537.2
ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/RC/93393042892301575) RC 26 20/12/2021 08/09/2022 36385.65
Total (In Lakhs.) 39.03
Grand Total (In Lakhs.) 74.01
Report Completed
Excel View