Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಘಣತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಪೋಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/AV/93393042892261031) AV 28013284 29/06/2022 08/09/2022 75213.633
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/FP/93393042892253790) FP 28013207 01/07/2022 08/09/2022 83866
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಪಾರಂವರಿಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/FP/93393042892284524) FP 1 01/07/2022 08/09/2022 222205
ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ ಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IC/93393042892257038) IC 28013948 01/07/2022 16/12/2022 61620
ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮ ಎ ಸಿ ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IC/93393042892258664) IC 04 29/06/2022 08/09/2022 104916.372
ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಯಮ್ಮ ಕೆರೆಕೋಡಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿಕೊಳವೆ ಬಾವಿವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IC/93393042892266325) IC 364251 01/07/2022 16/12/2022 90255
ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಯನ್ನ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೂಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042892386762) IF 4332 02/07/2022 16/12/2022 21600
ಕಡದನಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳು ಕೋನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೀತಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042892505707) IF 280139 30/06/2022 08/09/2022 29590
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042892576885) IF 38056 08/07/2022 16/12/2022 5050
ಹನುಮಯ್ಯಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಮಂಗಲ ರಾಮಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893196596) IF 25145 08/07/2022 16/12/2022 24580
ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893375614) IF 3642 30/06/2022 08/09/2022 14900
ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದನ್ನಾಗಾರಿ ರಮೇಶ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893503332) IF 52 29/06/2022 08/09/2022 5700
ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯದಗಲಪಲ್ಲಿ ಮಂಜು ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893570288) IF 280163 08/07/2022 16/12/2022 21700
ಚೀಮಲಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನ್ನ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893607377) IF 3642 02/07/2022 16/12/2022 6660
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893657282) IF 364291 02/07/2022 16/12/2022 20370
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893657293) IF 3642 01/07/2022 16/12/2022 17200
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೂಡ್ಡವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893657343) IF 3642 02/07/2022 16/12/2022 17120
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತ ಕೊಂ ಶ್ರೀನಾಥ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893678892) IF 3642 02/07/2022 16/12/2022 4400
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳೇಶ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893702078) IF 3642 01/07/2022 16/12/2022 19010
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೋಟು ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893702086) IF 3642 01/07/2022 16/12/2022 23080
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೆಟ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893702102) IF 3642 01/07/2022 16/12/2022 23080
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893702116) IF 364266 02/07/2022 16/12/2022 20750
ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಪಟ್ಟಾಲಮ್ಮ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892283250) RC 05 29/06/2022 08/09/2022 71500
ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮೀಇಂದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಗಾರಿ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892290443) RC 28013312 01/07/2022 16/12/2022 70650
ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಕ್ಕೋಲ್ಲ ಕೋನಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892290446) RC 2801324 01/07/2022 08/09/2022 90085
ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜಮ್ಮಗಾರಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಋಇ (1528003016/RC/93393042892290449) RC 2801329 02/07/2022 16/12/2022 38000
ಕೋಡಿಗಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವುಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟೇಲ್ ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892290454) RC 06 29/06/2022 08/09/2022 68000
ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನಿಕಿಂಟಿ ಬೈಯಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892292244) RC 07 29/06/2022 08/09/2022 88120
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಘಣತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892294267) RC 28013980 29/06/2022 08/09/2022 48464.266
ಪೋಂಗುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892321531) RC 2 29/06/2022 08/09/2022 132728.808
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊರ್ಲವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಊರುಮುಂದರ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/WC/93393042892337855) WC 28013138 01/07/2022 08/09/2022 44295
ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಕೆರೆಕೋಡಿಯಿಂದ ಎ ವಿ ಜಗದೀಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/WC/93393042892385199) WC 3 29/06/2022 08/09/2022 144527
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀನಲಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/WH/93393042892235001) WH 28013988 01/07/2022 16/12/2022 60000
Total (In Lakhs.) 17.69
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕಡದನಮರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/AV/93393042892212277) AV 46 21/12/2021 24/05/2022 60000
    47 21/12/2021 24/05/2022 81343
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಮನೆತನಕ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/FP/93393042892250425) FP 28013217 21/12/2021 24/05/2022 50170
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿಯಿಂದ ಕೋನಪ್ಪಗಾರಿ ಆಂಜನೇಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/FP/93393042892251321) FP 28013211 21/12/2021 24/05/2022 43289
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/FP/93393042892252947) FP 47 01/10/2021 24/05/2022 88397
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಘಣತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003016/FP/93393042892253788) FP 28013938 21/12/2021 24/05/2022 86754
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಲದೇವಸ್ಥಾನದ ವರಿಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/FP/93393042892255537) FP 28013992 21/12/2021 24/05/2022 28009
ಬಿಲ್ಲಾಮಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಘುನಾಯಕನ ಕೆರೆಯವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IC/93393042892228727) IC 455869 21/12/2021 24/05/2022 87912
ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಪಾತಪಾಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IC/93393042892254013) IC 28013293 01/10/2021 24/05/2022 94325
ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಲಿಜಾನುಕುಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IC/93393042892257031) IC 28016304 01/10/2021 24/05/2022 92750
    2801635 21/12/2021 24/05/2022 87912
    2801636 21/12/2021 24/05/2022 36630
ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ ಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IC/93393042892257038) IC 28013948 01/10/2021 24/05/2022 67500
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಋಇ (1528003016/IF/93393042893522009) IF 1 21/12/2021 24/05/2022 11168.6
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ swm ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893522041) IF 383911 23/12/2021 08/09/2022 9590
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ swm ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893522055) IF 2 21/12/2021 24/05/2022 9391
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ swm ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893522161) IF 3 21/12/2021 24/05/2022 9391
ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ swm ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893522206) IF 4 21/12/2021 24/05/2022 10391
ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಗೊಡು ವೈ ಬಿ ಈರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಮಂಗಳ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892288872) RC 28013222 21/12/2021 24/05/2022 26052
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿಯಿಂಧ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892290194) RC 28013214 21/12/2021 24/05/2022 23484
ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ಆಜಿನಂಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892292236) RC 28013927 21/12/2021 24/05/2022 55515
ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯನಮಲ ಬೈಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/RC/93393042892292237) RC 28013923 21/12/2021 24/05/2022 56606
ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಮಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/WC/93393042892263771) WC 455831 01/10/2021 24/05/2022 67500
ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ಗ್ಯಾದರಿ ಕುಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾ (1528003016/WC/93393042892390520) WC 28013985 21/12/2021 24/05/2022 87041
Total (In Lakhs.) 12.71
Grand Total (In Lakhs.) 30.4
Report Completed
Excel View