Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಜಿ.ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/FP/93393042892265932) FP 04 10/05/2022 08/09/2022 123440.62
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892432630) IF 12 01/07/2022 16/12/2022 7425
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಸಿ.ರಮೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892432635) IF 6 02/07/2022 16/12/2022 9240
ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನಗಳ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892439535) IF 51 22/06/2022 16/12/2022 11200
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಧನಗಳ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892454367) IF 33 02/07/2022 16/12/2022 32276
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892460077) IF 42 02/07/2022 16/12/2022 28910
ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ.ವಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003018/IF/93393042892470608) IF 96 22/06/2022 16/12/2022 27500
ಲಕ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಚ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನಗಳ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892554686) IF 18 22/06/2022 16/12/2022 7200
ಯರ್ರಯ್ಯಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892554710) IF 86 02/07/2022 16/12/2022 4800
ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892554748) IF 20 22/06/2022 16/12/2022 31377
ಯರ್ರಯ್ಯಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಧನಗಳ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892565848) IF 60 02/07/2022 16/12/2022 22095
ಲಕ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಶಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892568965) IF 78 22/06/2022 16/12/2022 27482
ಪಲ್ಲಿಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892584346) IF 86 22/06/2022 16/12/2022 23100
ಪಲ್ಲಿಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಚಂದ್ರ ಪಿ ವಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892709332) IF 88 02/07/2022 16/12/2022 5115
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಬಳಿ ದನಗಳಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892987356) IF 61 22/06/2022 16/12/2022 3300
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042893029110) IF 8 02/07/2022 16/12/2022 20768
ಯರ್ರಯ್ಯಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042893145084) IF 40 02/07/2022 16/12/2022 20768
ವೆಂಕಟರಾಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042893188252) IF 65 02/07/2022 16/12/2022 25725
ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042893282227) IF 33 02/07/2022 16/12/2022 21665
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿಕ ಕೋಂ ನರೇಶ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042893320163) IF 28 02/07/2022 16/12/2022 21930
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042893320288) IF 30 02/07/2022 16/12/2022 20105
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅರೆಕುಂಟೆವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/RC/93393042892276921) RC 02 10/05/2022 08/09/2022 145271.26
ಕೊಂಡ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲಾರಪಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/RC/93393042892289673) RC 30 10/05/2022 16/12/2022 55239.2
ಕೊಂಡ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿಗಡಿವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528003018/RC/93393042892289677) RC 31 10/05/2022 16/12/2022 49524.8
ಪಲ್ಲಿಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/RC/93393042892294180) RC 19 10/05/2022 08/09/2022 125454.26
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡನ್ನಗಾರಿ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/RC/93393042892297276) RC 40 10/05/2022 16/12/2022 60398
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡನ್ನಗಾರಿ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಂಡುರಾಜು ಬಂಡೆವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/RC/93393042892297286) RC 41 10/05/2022 16/12/2022 66658
ಸೀತಂಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/RC/93393042892316554) RC 11 10/05/2022 08/09/2022 137362.88
ಸೀತಂಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/RC/93393042892316557) RC 12 10/05/2022 08/09/2022 88756
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟೋಳ್ಳು ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892253992) WC 07 10/05/2022 08/09/2022 40000.2
ಲಕ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892308773) WC 46 10/05/2022 16/12/2022 84058
ಕೊಂಡ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892309251) WC 13 10/05/2022 08/09/2022 158345.1
ಕೊಂಡ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892313489) WC 43 10/05/2022 16/12/2022 95946.46
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟೋಳ್ಳು ಕದಿರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892314449) WC 05 10/05/2022 08/09/2022 180725.3
ಸೀತಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892318556) WC 47 10/05/2022 16/12/2022 157890.6
ಕೊಂಡ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892318854) WC 44 10/05/2022 16/12/2022 124757.87
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಿವೀಟ್ಮೆಂಟ್ & ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892326691) WC 18 10/05/2022 08/09/2022 180722.9
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892342286) WC 08 10/05/2022 08/09/2022 152725.21
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಕುಂಟೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892342300) WC 03 10/05/2022 08/09/2022 132925.05
ಮ್ಯಾಲಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892370115) WC 16 10/05/2022 08/09/2022 118357.34
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಗಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892398744) WC 20 10/05/2022 08/09/2022 150723.2
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರೆಕುಂಟೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಇರುವ ಕಾಲುವೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892398899) WC 001 10/05/2022 08/09/2022 157391.9
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892408446) WC 09 10/05/2022 08/09/2022 158723.12
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1528003018/WC/93393042892408453) WC 10 10/05/2022 08/09/2022 158725.24
ಕೊಂಡ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892409433) WC 34 10/05/2022 16/12/2022 4154.86
ಕೊಂಡ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892409445) WC 33 10/05/2022 16/12/2022 6100.86
ಲಕ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892413189) WC 24 10/05/2022 08/09/2022 17842.87
ಪಲ್ಲಿಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಇ.ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892413216) WC 021 10/05/2022 08/09/2022 175142.84
ಪಲ್ಲಿಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲೋರಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892413218) WC 22 10/05/2022 08/09/2022 175142.84
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕುಂಟೋಳ್ಳು ಕದಿರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892414308) WC 06 10/05/2022 08/09/2022 167391.95
Total (In Lakhs.) 38.22
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
PROPOSED CONSTRUCTION OF ANGANAWADI BUILDING@ M.GOLLAHALLI VILLAGE, M.GOLLAHALLI G.P (1528003018/AV/93393042892211339) AV 10 20/12/2021 16/06/2022 114241.82
ಲಕ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003018/IF/93393042892268880) IF 10 20/12/2021 16/12/2022 25045
ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ದಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003018/IF/93393042892284836) IF 12 20/12/2021 16/12/2022 3465
ದೇವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಎನ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಎರ್ರನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003018/IF/93393042892284837) IF 13 20/12/2021 16/06/2022 32615
ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಧನಗಳ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892417348) IF 14 20/12/2021 16/06/2022 9570
    140 20/12/2021 16/06/2022 9570
ಲಕ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಧನಗಳ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/IF/93393042892420798) IF 56 20/12/2021 16/12/2022 23227.6
ಪಲ್ಲಿಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/RC/93393042892294184) RC 3 20/12/2021 16/06/2022 142410.76
ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ.ಅಪ್ಪಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/RC/93393042892314937) RC 020 20/12/2021 16/06/2022 69983.78
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892318532) WC 022 20/11/2021 16/06/2022 193622.35
ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892341137) WC 023 20/11/2021 16/06/2022 21574.35
ಪಲ್ಲಿಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಮಿಟೋನಿಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892371216) WC 02 20/12/2021 16/06/2022 160413.8
ಲಕ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003018/WC/93393042892413180) WC 10 20/12/2021 16/06/2022 12292.3
Total (In Lakhs.) 8.18
Grand Total (In Lakhs.) 46.4
Report Completed
Excel View