Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಡ್ಬ್ಲೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ (1528003019/AV/93393042892255148) AV 10 01/07/2022 16/12/2022 92028
ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಡ್ಬ್ಲೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ (1528003019/AV/93393042892255710) AV 11 01/07/2022 16/12/2022 85780
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕ (1528003019/FP/93393042892264159) FP 13 01/07/2022 16/12/2022 57998
ನಂದನವನ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಟಿಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಲಕಟ್ಟೆವರೆವಿಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003019/FP/93393042892264169) FP 14 01/07/2022 16/12/2022 106977
ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್ವರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಜು ಮನೆಯ ವರೆವಿಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IC/93393042892264245) IC 014 01/07/2022 16/12/2022 42926
ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IC/93393042892267089) IC 015 01/07/2022 16/12/2022 120776
    15 01/07/2022 16/12/2022 99840
ಅಪ್ಪಸಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋವಿ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892278449) RC 16 01/07/2022 16/12/2022 19000
ನಂದನಹೂಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂಬರ್ 136 ರ ಜಮೀನಿಂದ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಮಣ್ಣುನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892289384) RC 17 01/07/2022 16/12/2022 56810
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವೇಗೌಡ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892300026) RC 18 01/07/2022 16/12/2022 127455
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೆಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ರಮನೀಯಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892300028) RC 19 01/07/2022 16/12/2022 76358.5
ಅನುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಪಿ ಡ್ಬ್ಲೂ ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆ (1528003019/RC/93393042892310407) RC 20 01/07/2022 16/12/2022 94359
ನಂದನವನ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ವೆರಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (1528003019/RC/93393042892314050) RC 21 01/07/2022 16/12/2022 102101
Total (In Lakhs.) 10.82
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/AV/93393042892254270) AV 68 23/12/2021 24/05/2022 84020
    69 23/12/2021 24/05/2022 96489.22
    70 23/12/2021 24/05/2022 51300
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/AV/93393042892255146) AV 67 23/12/2021 24/05/2022 83897.21
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/AV/93393042892255147) AV 61 23/12/2021 24/05/2022 83668.1
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗ್ರಹಾರಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಪ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/FP/93393042892243975) FP 63 23/12/2021 24/05/2022 88530
    64 23/12/2021 24/05/2022 94600
    65 23/12/2021 24/05/2022 105972.27
    66 23/12/2021 24/05/2022 23240
ಗೋನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆರಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/FP/93393042892262704) FP 60 20/12/2021 24/05/2022 78000
    61 20/12/2021 24/05/2022 87187.88
    62 20/12/2021 24/05/2022 98443.1948
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕ (1528003019/FP/93393042892264159) FP 56 20/12/2021 24/05/2022 85451.196
    57 20/12/2021 24/05/2022 89776.27
ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಗಾರಿ (1528003019/IC/93393042892240187) IC 75 23/12/2021 24/05/2022 83448
    76 23/12/2021 24/05/2022 23085.56
ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆದ್ದರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IC/93393042892253578) IC 64 20/12/2021 24/05/2022 81880
    65 20/12/2021 24/05/2022 94976.93
    66 20/12/2021 24/05/2022 47252.7
ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IC/93393042892256488) IC 67 20/12/2021 24/05/2022 88978.34
    68 20/12/2021 24/05/2022 14635.04
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IC/93393042892260380) IC 46 23/12/2021 24/05/2022 203399.73
ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೋರಿತನಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IC/93393042892260841) IC 54 20/12/2021 24/05/2022 78441
    55 20/12/2021 24/05/2022 40717.54
ಅಗ್ರಹಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜರ ಹಂದಿ ಜೋಗ ಮನೆಯಿಂದ ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ (1528003019/IC/93393042892261779) IC 69 20/12/2021 24/05/2022 86732
    70 20/12/2021 24/05/2022 20364.8
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 155 ರಲ್ಲಿನ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IC/93393042892262512) IC 47 23/12/2021 24/05/2022 20000
    71 20/12/2021 24/05/2022 95067.142
    72 20/12/2021 24/05/2022 97499.5
ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಆವುಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀಣಿನ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IC/93393042892267248) IC 73 23/12/2021 24/05/2022 85820.14
    74 23/12/2021 24/05/2022 34016.79
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892508795) IF 11 21/12/2021 24/05/2022 14484
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಕೋಂ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892519955) IF 8 21/12/2021 24/05/2022 5600
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ವಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಫ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892533108) IF 10 21/12/2021 24/05/2022 18995
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಆಂಜಪ್ಪ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಧನದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042892533114) IF 1 21/12/2021 24/05/2022 15240
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003019/IF/93393042892533115) IF 12 21/12/2021 24/05/2022 20530
ನಂದನಹೂಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಮ್ಮ ಕೋಂವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನ ದೂಡ್ಡಿ (1528003019/IF/93393042892538227) IF 30 22/12/2021 24/05/2022 13800
    30 23/12/2021 24/05/2022 9500
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892544049) IF 2 21/12/2021 24/05/2022 21984
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾಮನ್ನ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892548314) IF 13 21/12/2021 24/05/2022 20226
ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಮದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892548349) IF 3 21/12/2021 24/05/2022 2500
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯರ್ರಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892552559) IF 14 21/12/2021 24/05/2022 9600
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892560952) IF 25 22/12/2021 24/05/2022 24500
ಗುರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಕಸ್ತೂರಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892568983) IF 4 21/12/2021 24/05/2022 21825.79
ಕೋಮ್ಮೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೇಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನ ದೂಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042892569027) IF 5 21/12/2021 24/05/2022 14400
ಕೋಮ್ಮೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ದೂಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042892569030) IF 15 21/12/2021 24/05/2022 17000
ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ದೂಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042892576547) IF 6 21/12/2021 24/05/2022 16614.2
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892577401) IF 26 22/12/2021 24/05/2022 3739
    7 21/12/2021 24/05/2022 3900
ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042892592364) IF 37 22/12/2021 24/05/2022 5215
ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ವೇತ ಕೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042892592375) IF 39 22/12/2021 24/05/2022 5385
ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಂದ್ ಬಾಷ ಬಿನ್ ಇಮಾಂಸಾಭಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042892592383) IF 36 22/12/2021 24/05/2022 5249
ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042892592386) IF 38 22/12/2021 24/05/2022 4916
ಕೋಮ್ಮೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಅವುಲಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042892592660) IF 28 22/12/2021 24/05/2022 2500
ಗೋನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892592934) IF 29 22/12/2021 24/05/2022 24000
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮನಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892626101) IF 32 22/12/2021 24/05/2022 19224
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892729547) IF 33 22/12/2021 24/05/2022 17500
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892893433) IF 31 22/12/2021 24/05/2022 8960
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892893457) IF 34 22/12/2021 24/05/2022 6900
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042892922522) IF 35 22/12/2021 24/05/2022 17600
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042893066755) IF 20 22/12/2021 24/05/2022 17100
ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ವಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042893251437) IF 21 22/12/2021 24/05/2022 5370
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042893254334) IF 22 22/12/2021 24/05/2022 19016
ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042893254887) IF 23 22/12/2021 24/05/2022 18297.6
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042893261668) IF 17 22/12/2021 24/05/2022 46400
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಆದೆಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042893386507) IF 16 21/12/2021 24/05/2022 6930
ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IF/93393042893460964) IF 9 21/12/2021 24/05/2022 20700
ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಡ್ಬ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (1528003019/RC/93393042892260140) RC 71 23/12/2021 24/05/2022 46667.6
ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892270008) RC 48 23/12/2021 24/05/2022 19000
    73 20/12/2021 24/05/2022 83876
    74 20/12/2021 24/05/2022 39906
ನಂದನವನ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892278416) RC 75 20/12/2021 24/05/2022 83217.06
    76 20/12/2021 24/05/2022 91599.27
ಅಪ್ಪಸಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋವಿ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892278449) RC 77 20/12/2021 24/05/2022 87028.71
    78 20/12/2021 24/05/2022 47411.8
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಛಲಲವರೆವಿಗೂ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892286190) RC 79 20/12/2021 24/05/2022 88900.7256
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ರಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊರ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೋಬಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗೋಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಗ (1528003019/RC/93393042892286256) RC 58 20/12/2021 24/05/2022 94931.4224
    59 20/12/2021 24/05/2022 21958.78
ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (1528003019/RC/93393042892288444) RC 51 23/12/2021 24/05/2022 47500
    81 20/12/2021 24/05/2022 84081.4
ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗೋನೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೂ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892300025) RC 82 20/12/2021 24/05/2022 94879.9964
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892300027) RC 50 23/12/2021 24/05/2022 33500
    80 20/12/2021 24/05/2022 81182.01
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೆಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ರಮನೀಯಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892300028) RC 53 23/12/2021 24/05/2022 28500
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವಿಂಟಿ ರಾಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಗವಿಂಟಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ (1528003019/RC/93393042892301083) RC 85 20/12/2021 24/05/2022 83559
    86 20/12/2021 24/05/2022 28281
ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ತಾನದ ವರೆವಿಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892309427) RC 54 23/12/2021 24/05/2022 117161.2
ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆವಿಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892309428) RC 55 23/12/2021 24/05/2022 154937.72
ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/RC/93393042892313704) RC 56 23/12/2021 24/05/2022 159208.93
ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/WC/93393042892266296) WC 72 23/12/2021 24/05/2022 71944
ನಂದನವನ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಕರುಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/WC/93393042892320761) WC 357518 08/09/2021 24/05/2022 15066
ನಂದನವನ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಧನಕರುಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/WC/93393042892320766) WC 357520 08/09/2021 24/05/2022 15036
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳು ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/WC/93393042892334995) WC 355532 08/09/2021 24/05/2022 15036
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ತಾನದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003019/WC/93393042892336366) WC 57 23/12/2021 24/05/2022 236575.4235
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಕರುಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಎರಡು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/WC/93393042892337355) WC 355560 08/09/2021 24/05/2022 15036
ಅಮಿಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಜಮೀನುನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಭೊಮಯ್ಯಕುಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/WC/93393042892354247) WC 59 23/12/2021 24/05/2022 145188
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಂಡೋಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಧನಕರುಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/WC/93393042892379715) WC 355564 08/09/2021 24/05/2022 15036
ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಡ್ಬ್ಲೂ ಡಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಕರುಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾ (1528003019/WC/93393042892391318) WC 355573 08/09/2021 24/05/2022 15036
ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/WC/93393042892415985) WC 60 23/12/2021 24/05/2022 94572
Total (In Lakhs.) 51.08
Grand Total (In Lakhs.) 61.91
Report Completed
Excel View