Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/AV/93393042892229872) AV 25 15/05/2022 08/09/2022 64379
ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದ ಹುಣಸೆ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/AV/93393042892257513) AV 60 15/05/2022 08/09/2022 98555
ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಿಲ್ಲಗುಟ್ಟ ಬಳಿ ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿ ಮಾದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/AV/93393042892260716) AV 1 15/05/2022 08/09/2022 142927
    2 15/05/2022 08/09/2022 142927
    3 15/05/2022 08/09/2022 142927
    4 15/05/2022 08/09/2022 142927
    5 15/06/2022 08/09/2022 117288
    6 15/06/2022 08/09/2022 117288
    7 15/06/2022 08/09/2022 117288
    8 15/06/2022 08/09/2022 54850
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/AV/93393042892288045) AV 50 12/05/2022 08/09/2022 188947
ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/AV/93393042892295793) AV 50 12/06/2022 08/09/2022 26616
ವೈಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಬಲಿ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಲಗೂರು ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892248637) FP 15 19/05/2022 08/09/2022 58544
ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮೆಸನರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892249576) FP 70 12/05/2022 08/09/2022 58544
ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892251400) FP 75 15/06/2022 08/09/2022 41452
ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಮಿಟ್ಟೆಮರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892253524) FP 25 15/06/2022 08/09/2022 175589
ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪಗಾರಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892256217) FP 20 12/05/2022 08/09/2022 45677
ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರೋಳ್ಳ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892260292) FP 15 15/05/2022 08/09/2022 152022
ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892268916) FP 18 15/05/2022 08/09/2022 43735
ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ವಿ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892274209) FP 30 15/06/2022 08/09/2022 29534.85
ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಜ್ಜೂಲಜಯನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಡೂರು ಜಯನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892281367) FP 85 15/05/2022 08/09/2022 169590
ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಕಾಲುವೆ ಹುಣಸೆ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೂ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IC/93393042892244240) IC 22 15/05/2022 08/09/2022 100412
ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಸನಂ15 ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IC/93393042892254712) IC 15 12/06/2022 08/09/2022 50677
ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೇಳೂರು ಕುಂಟೆಯಿಂದ ನಗರ ಬಾವಿಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IC/93393042892260726) IC 15 15/05/2022 08/09/2022 60674
    15 15/06/2022 08/09/2022 134400
ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡೂರು ಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IC/93393042892261315) IC 10 15/05/2022 08/09/2022 81967
ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ಗುಂತೂರು ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್‌ ಮೆಂಟ್ (1528003022/IC/93393042892271875) IC 70 15/05/2022 08/09/2022 189820
ಈತಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042893026997) IF 28110416 02/07/2022 08/09/2022 24174
ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042893354050) IF 85 02/07/2022 08/09/2022 16000
ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಅವುಲಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರವಣರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ (1528003022/IF/93393042893691037) IF 76 02/07/2022 08/09/2022 17160
ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042893729825) IF 45 02/07/2022 08/09/2022 11650
ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪಾಪಣ್ಣರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042893779497) IF 89 02/07/2022 08/09/2022 17000
ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಯಗವಿಂಟಿ ಅಂಕಮ್ಮ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/RC/93393042892308254) RC 20 15/05/2022 08/09/2022 74625
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮುಂಭಾಗದವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/RC/93393042892310222) RC 45 12/06/2022 08/09/2022 99435
ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ ಸಿ ಶ್ರಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/RC/93393042892319391) RC 12 15/05/2022 08/09/2022 120602
ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1528003022/RC/93393042892324640) RC 50 15/06/2022 08/09/2022 63410
ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಜಮೀನಿಂದ ಅರಣ್ಯದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1528003022/RC/93393042892341797) RC 70 25/05/2022 08/09/2022 117204
ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿಗಾರಿ ಚೌಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/RC/93393042892342571) RC 55 12/05/2022 08/09/2022 63410
ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/RC/93393042892343538) RC 20 15/06/2022 08/09/2022 104480
ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿಂದ ಗಾನಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/RC/93393042892355624) RC 80 15/05/2022 08/09/2022 126670
ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕಲ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/RC/93393042892355626) RC 50 15/05/2022 08/09/2022 107005
Total (In Lakhs.) 37.12
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಕ್ಕಲಿಗ ಸ್ಮಶಾನ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892255783) FP 54 23/12/2021 24/05/2022 50850
ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಊರು ಮುಂದೆ ಬಾವಿಯವರೆಗೂ ಮೆಸ್ನರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/FP/93393042892256422) FP 56 23/12/2021 24/05/2022 85790
ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚೆಣಚಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IC/93393042892256108) IC 55 23/12/2021 24/05/2022 99900
ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892545623) IF 417993 23/12/2021 08/09/2022 4870
ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892548768) IF 417988 23/12/2021 08/09/2022 5170
ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ರಮ ಕೊಂ ಲೇ ಮುನಿಶಾಮಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892551251) IF 417989 23/12/2021 08/09/2022 3470
ವೈಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬೈರೆಡ್ಡಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892551252) IF 28013410 23/12/2021 08/09/2022 3050
ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದಕದಿರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892551255) IF 417990 23/12/2021 08/09/2022 5370
ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಆಶ್ವಥರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892554632) IF 28013435 23/12/2021 08/09/2022 4020
ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಿ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬೈಯನ್ನರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892560801) IF 28013417 23/12/2021 08/09/2022 4870
ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪಾಪಮ್ಮ ಕೊಂ ಗುರ್ರಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003022/IF/93393042892560890) IF 70 12/12/2021 24/05/2022 4860
ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೊಂ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892565702) IF 85 12/12/2021 24/05/2022 4860
ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892565705) IF 28013418 23/12/2021 08/09/2022 5720
ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892582832) IF 28013444 23/12/2021 08/09/2022 6270
ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892582837) IF 12 12/12/2021 24/05/2022 11950
ಕಂಚಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಾಮಣ್ಣರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892585417) IF 28013428 23/12/2021 08/09/2022 4870
ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ಗಂಗುಲಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892614329) IF 50 12/12/2021 24/05/2022 6080
ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003022/IF/93393042892621742) IF 2813475 23/12/2021 08/09/2022 2970
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ಕೊಂ ಭಜನ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892629063) IF 418020 23/12/2021 08/09/2022 3900
ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪೆದ್ದನ್ನರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042892813386) IF 28013619 23/12/2021 08/09/2022 4047
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎನ್ ರಾಮಾಂಜಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042893028463) IF 418022 23/12/2021 08/09/2022 4100
ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042893141783) IF 57 23/12/2021 24/05/2022 12700
ಕಂಚಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/RC/93393042892298571) RC 60 12/12/2021 24/05/2022 95304
Total (In Lakhs.) 4.35
Grand Total (In Lakhs.) 41.47
Report Completed
Excel View