Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/AV/93393042892211841) AV 111 01/07/2022 08/09/2022 188017
ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003024/AV/93393042892289897) AV 104 01/07/2022 08/09/2022 237500
    106 01/07/2022 08/09/2022 226882.72
    107 01/07/2022 08/09/2022 229900.1
    108 01/07/2022 08/09/2022 215784.01
ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಆಲದ ಮರದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/FP/93393042892246907) FP 107 01/07/2022 08/09/2022 170282
ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟೂರು ಮುನಿಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀರನ್ ಬೇಗ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/FP/93393042892261030) FP 109 01/07/2022 08/09/2022 218011.74
    110 01/07/2022 08/09/2022 37917
ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/FP/93393042892262670) FP 104 01/07/2022 08/09/2022 220070
    105 01/07/2022 08/09/2022 234751
    106 01/07/2022 08/09/2022 75058
ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಟೆಲ್ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/FP/93393042892267186) FP 101 01/07/2022 08/09/2022 112647.14
    102 01/07/2022 08/09/2022 220517.5
    103 01/07/2022 08/09/2022 187653
ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042892550117) IF 87 01/07/2022 08/09/2022 6369.38
ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042892552130) IF 96 01/07/2022 08/09/2022 6369.38
ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042892566210) IF 99 01/07/2022 08/09/2022 6369.38
ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಲೇಟ್ ದಸ್ತಗೀರ್ ಸಾಬ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042892746268) IF 30 01/07/2022 08/09/2022 4536.5
Total (In Lakhs.) 25.99
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ತಾಜ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/FP/93393042892237222) FP 344675 22/12/2021 24/05/2022 88425.7
ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಯಾಮನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042892548278) IF 342797 22/12/2021 24/05/2022 5854.8
ನಾರಾಯಣಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042892566163) IF 343855 21/12/2021 08/09/2022 8091.35
ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042892566241) IF 343850 21/12/2021 24/05/2022 8091.35
ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042892566250) IF 342692 21/12/2021 08/09/2022 8091.35
ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042892611492) IF 476624 22/12/2021 24/05/2022 9210.9
ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೀಣ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042892615709) IF 343860 22/12/2021 08/09/2022 33757.5
ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಸೂಯ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042892814893) IF 476622 22/12/2021 24/05/2022 49916.5
ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀನಾ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಮಹ್ಮದ್ ಬಕ್ಷ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042892967422) IF 476623 22/12/2021 24/05/2022 7875.53
ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಾಂಜಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042893073838) IF 476630 22/12/2021 24/05/2022 30995.4
ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042893084564) IF 476633 22/12/2021 24/05/2022 5560.23
ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003024/IF/93393042893165763) IF 476638 22/12/2021 24/05/2022 49637.5
Total (In Lakhs.) 3.06
Grand Total (In Lakhs.) 29.04
Report Completed
Excel View