Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ SLWM ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/AV/93393042892257302) AV 55 15/09/2022 16/12/2022 130383
    56 15/09/2022 16/12/2022 130383
    70 05/10/2022 16/12/2022 130383
    71 05/10/2022 16/12/2022 130383
    80 10/10/2022 16/12/2022 130383
ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/FP/93393042892251852) FP 15 15/09/2022 16/12/2022 90960
ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ವಿ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಮೇಕೆಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042893328049) IF 50 15/05/2022 16/12/2022 21675
ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/IF/93393042893932652) IF 426268 14/10/2022 16/12/2022 5144
ಗಾಜಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892283046) RC 60 15/09/2022 16/12/2022 57200
ಜಂಗಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892289605) RC 55 18/08/2022 16/12/2022 50832.45
ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892300569) RC 425766 13/10/2022 16/12/2022 9785
Total (In Lakhs.) 8.88
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಪೋಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಳೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/AV/93393042892287598) AV 425450 10/12/2021 24/05/2022 84767
ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಗಟ್ಟು ವಂಕೆಯ ಬಳಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/FP/93393042892251029) FP 351376 18/08/2021 24/05/2022 59607.5
ಬಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/IC/93393042892238143) IC 5 10/12/2021 24/05/2022 53280
ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಸಾನಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/IC/93393042892245416) IC 351320 08/08/2021 24/05/2022 49950
    454528 10/12/2021 24/05/2022 33300
ರಂಪಂತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ/ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528003026/IF/93393042892057305) IF 425337 23/12/2021 24/05/2022 18690
ಚಂಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042892329437) IF 351562 23/12/2021 24/05/2022 6400
ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಳ್ಳಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/IF/93393042892484003) IF 425594 23/12/2021 24/05/2022 9600
ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ.ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042892496646) IF 427372 10/12/2021 24/05/2022 9600
ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರ್ಮದ ಕೋಂ ಎಸ್ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಮೇಕೆಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042892501714) IF 42622 23/12/2021 24/05/2022 24849
ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಂ ಕೆ ಆರ್ ಪ್ರಭಾಕರರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042892515673) IF 351566 10/12/2021 24/05/2022 3182
ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜುಲೇಕಾ ಬೀ ಕೋಂ ಲೇ ಚಾಂದ್ ಪಾಷರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042892548407) IF 351557 10/11/2021 24/05/2022 1795.5
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಡಪನ್ನರವರ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042892563101) IF 425553 23/12/2021 24/05/2022 2795.5
ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಮಾರಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042892574366) IF 35154 23/12/2021 24/05/2022 12340
ಬಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042892578097) IF 351322 23/12/2021 24/05/2022 2295.5
ಮಣಿಯಾರಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋತಕೋಟ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042892644126) IF 351346 10/11/2021 24/05/2022 6400
ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಷಾರಾಣಿ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಮೇಕೆಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042893020942) IF 34391 23/12/2021 24/05/2022 30223
ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042893167407) IF 35134 10/12/2021 24/05/2022 7300
ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892271390) RC 426241 10/12/2021 24/05/2022 36620
ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892274083) RC 426243 10/12/2021 24/05/2022 59435
ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ SLWM ಘಟಕದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892285314) RC 111 10/12/2021 24/05/2022 93165
ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂಜಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892287014) RC 3513085 10/12/2021 24/05/2022 68072
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಲಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ (1528003026/RC/93393042892288858) RC 351394 05/09/2021 24/05/2022 38000
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಕಸಂದ್ರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892288862) RC 1 10/12/2021 24/05/2022 43000
ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶರವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೊಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892291152) RC 426297 23/11/2021 24/05/2022 119790
ಪೋಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆದಿಮಂಗಮ್ಮ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1528003026/RC/93393042892308576) RC 425453 10/12/2021 24/05/2022 120020
ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಬೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892311310) RC 8 05/10/2021 24/05/2022 47500
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಣ್ಣರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892312611) RC 425466 10/12/2021 24/05/2022 84150
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪೇಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ನಕೊಳ್ಳು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892312612) RC 425469 10/12/2021 24/05/2022 77240
ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮ (1528003026/RC/93393042892312614) RC 425473 10/12/2021 24/05/2022 87404
ಚಂಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಜ್ಜಪ್ಪನವರ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892313111) RC 425408 04/11/2021 24/05/2022 172869
ಚಂಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892313113) RC 425411 10/12/2021 24/05/2022 172869
ಚಂಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892313118) RC 425414 10/12/2021 24/05/2022 125942
ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/RC/93393042892313882) RC 426253 10/12/2021 24/05/2022 88003
ಕೆ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಕುಂಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/WC/93393042892293264) WC 108 10/12/2021 24/05/2022 23310
ಕೂತಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/WC/93393042892302630) WC 3 04/10/2021 24/05/2022 164840
ಬಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾದಲಮ್ಮ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/WC/93393042892314477) WC 2 04/08/2021 24/05/2022 94572
ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಸಾನಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/WC/93393042892317486) WC 351385 05/08/2021 24/05/2022 94572
ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಿ ಸುಧಾಕರರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003026/WC/93393042892361837) WC 4 10/12/2021 24/05/2022 133200
ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅವುಲಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಕೆಳಗೆ ಗೋ ಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/WC/93393042892402383) WC 426227 05/08/2021 24/05/2022 46620
Total (In Lakhs.) 24.08
Grand Total (In Lakhs.) 32.95
Report Completed
Excel View