Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/AV/93393042892210830) AV 62 10/10/2022 16/12/2022 111416
ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/AV/93393042892260315) AV 61 10/10/2022 16/12/2022 19351
ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/AV/93393042892287952) AV 56 30/06/2022 08/09/2022 22771
ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/AV/93393042892298045) AV 53 10/10/2022 16/12/2022 76401
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಮಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892253286) IF 66 01/07/2022 08/09/2022 16170
ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892383654) IF 66 01/07/2022 08/09/2022 22800
ಗೊಂದಿವಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892410056) IF 2 01/07/2022 08/09/2022 9145
ದೋಮಲಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892432585) IF 50 01/07/2022 08/09/2022 24800
ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892432597) IF 3 01/07/2022 08/09/2022 20000
ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892432599) IF 97 01/07/2022 08/09/2022 23800
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892494570) IF 52 01/07/2022 08/09/2022 23500
ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892986763) IF 7 01/07/2022 08/09/2022 24800
ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003030/IF/93393042893225242) IF 59 01/07/2022 16/12/2022 24800
ಗೊಂದಿವಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯರ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042893400555) IF 28 01/07/2022 08/09/2022 29500
ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042893482465) IF 45 01/07/2022 08/09/2022 1400
ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042893532201) IF 64 01/07/2022 08/09/2022 24800
ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042893567679) IF 65 01/07/2022 08/09/2022 25800
ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042893587389) IF 40 01/07/2022 08/09/2022 24800
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎನ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042893644460) IF 68 01/07/2022 16/12/2022 24000
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಮುರಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892299571) RC 28108639 10/10/2022 16/12/2022 142731.464
ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892300211) RC 52 10/10/2022 16/12/2022 165415.76
ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892300213) RC 51 10/10/2022 16/12/2022 122570.8
ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬನ್ನ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892311224) RC 64 30/06/2022 08/09/2022 76530
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸುದೇವರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೆಡ್ ವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892328150) RC 50 10/10/2022 16/12/2022 149255
ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892330249) RC 28018632 10/10/2022 16/12/2022 186445
ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892330590) RC 28108681 30/06/2022 08/09/2022 93654
ಸಿದ್ದೇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892264985) WC 59 30/06/2022 08/09/2022 12368
ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಸೀತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892367081) WC 28108656 10/10/2022 16/12/2022 116446
    55 10/10/2022 16/12/2022 206656
ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಲಾರಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಗೋಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892367666) WC 28018633 10/10/2022 16/12/2022 63943
    54 10/10/2022 16/12/2022 138904
ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದನ ಕರುಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892367669) WC 28108619 30/06/2022 08/09/2022 26534.048
ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಡಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಪಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892385350) WC 65 10/10/2022 16/12/2022 122474
ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892419947) WC 58 30/06/2022 08/09/2022 40573
ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892424164) WC 28108642 10/10/2022 16/12/2022 115660.748
ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892434297) WC 60 10/10/2022 16/12/2022 158822.96
ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದೂರಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892445209) WC 28108684 30/06/2022 08/09/2022 28358
ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಗುಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನ ಕರುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892445211) WC 28018686 30/06/2022 08/09/2022 28300
Total (In Lakhs.) 25.46
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಕ್ಕ ಕೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892383653) IF 99 23/12/2021 16/06/2022 22800
ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892384144) IF 76 23/12/2021 16/12/2022 25370
ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892402598) IF 51 23/12/2021 16/12/2022 25370
ಸಿದ್ದೇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಾಥ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892409671) IF 75 23/12/2021 16/06/2022 9970
ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಬೋವಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892445835) IF 10 23/12/2021 16/12/2022 25370
ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892473569) IF 52 23/12/2021 16/12/2022 24800
ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಸೀತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆನಂ 5/3 ರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಗಿಡಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892510672) IF 23 23/12/2021 16/12/2022 25145
ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ರಮಣಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892611563) IF 72 23/12/2021 16/06/2022 24800
ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042892967530) IF 100 23/12/2021 16/12/2022 24800
ದೊಮಲಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜ ಕೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042893030898) IF 94 23/12/2021 16/06/2022 24800
ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದನ್ನ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042893381980) IF 68 23/12/2021 16/06/2022 13900
ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಗುಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುರುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892287707) RC 79 21/12/2021 16/06/2022 43884
ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಆರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಲಘುಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892297356) RC 28014768 21/12/2021 16/06/2022 88472
ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬನ್ನ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892311224) RC 87 21/12/2021 16/06/2022 78520
ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892311226) RC 85 21/12/2021 16/06/2022 78528
    86 21/12/2021 16/06/2022 84629
ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892313038) RC 280148100 21/12/2021 16/06/2022 38112
    28014899 21/12/2021 16/06/2022 84376
ದೊಮಲಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಲಸೆ ಕುಂಟೆ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/RC/93393042892319084) RC 88 21/12/2021 16/06/2022 88120
ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892345328) WC 82 21/12/2021 16/06/2022 85299
    83 21/12/2021 16/06/2022 88920
ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಲಾರಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಗೋಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892367666) WC 80 21/12/2021 16/06/2022 84290
    81 21/12/2021 16/06/2022 88315
ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿನಿಂದ ಕುರುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892384046) WC 84 21/12/2021 16/06/2022 84970
ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಡಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಪಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892385350) WC 76 21/12/2021 16/06/2022 78640
    77 21/12/2021 16/06/2022 86292
    78 21/12/2021 16/06/2022 45568
ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892419947) WC 28014872 21/12/2021 16/06/2022 88730
    28014873 21/12/2021 16/06/2022 79472
    28014874 21/12/2021 16/06/2022 90588
    75 21/12/2021 16/06/2022 80526.32
ಸಿದ್ದೇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892420951) WC 91 21/12/2021 16/06/2022 77544
ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892427483) WC 89 21/12/2021 16/06/2022 87912
    90 21/12/2021 16/06/2022 36312
Total (In Lakhs.) 20.15
Grand Total (In Lakhs.) 45.61
Report Completed
Excel View