Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮರಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಕಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ (1528003032/AV/93393042892258768) AV 19 22/06/2022 08/09/2022 178610
    21 22/06/2022 08/09/2022 174864
ಕೋಡೇಗಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗುರಮಕೋಂಡವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಟೈಲರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರಿಗೂ ಚಿರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/IC/93393042892267718) IC 02 22/06/2022 08/09/2022 96366
    03 22/06/2022 08/09/2022 112370
ಕೋಡೇಗಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/RC/93393042892239933) RS 122 22/06/2022 08/09/2022 67159.0952
ಕೋಡೇಗಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಊಲಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/RC/93393042892329632) RC 11 22/06/2022 08/09/2022 114408
ಟುವಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೋಡೇಗಂಡ್ಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲವೆ ವರಿಗೂ ಕಾಲವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/WC/93393042892422949) WC 12 22/06/2022 08/09/2022 110705
Total (In Lakhs.) 8.54
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528003032/AV/93393042892230313) AV 101 20/12/2021 08/09/2022 205176.6
ಮರಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/FP/93393042892262957) FP 229 22/12/2021 08/09/2022 131162.64
    230 22/12/2021 08/09/2022 138320.2
ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/LD/93393042892242028) LD 235 22/12/2021 08/09/2022 34802.67
ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನ ಮುಂದುವರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/LD/93393042892255385) LD 225 23/12/2021 08/09/2022 372667
    227 23/12/2021 08/09/2022 88092
ಕೋಡೇಗಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಡಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/RC/93393042892250466) RC 245 23/12/2021 08/09/2022 52999.0552
ಕೋಡೇಗಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಊಲಿಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೌಟಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಚಿಂತಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/RC/93393042892304077) RC 23 20/12/2021 08/09/2022 62700
ಕೋಡೇಗಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಂತಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ,ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನುವರುಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/RC/93393042892304080) RC 24 20/12/2021 08/09/2022 62700
ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ K R ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಜಯನ್ನ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/WC/93393042892337633) WC 26 20/12/2021 08/09/2022 96665.7
ನಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/WC/93393042892356911) WC 30 20/12/2021 08/09/2022 35738
ನಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1528003032/WC/93393042892356923) WC 32 20/12/2021 08/09/2022 35738
Total (In Lakhs.) 13.17
Grand Total (In Lakhs.) 21.71
Report Completed
Excel View