Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/IC/93393042892255332) IC 104 01/07/2022 08/09/2022 44960
ಮಿಂಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂ 72 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/IC/93393042892261301) IC 108 01/07/2022 08/09/2022 69935
ಗುಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬನ್ನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/WC/93393042892285741) WC 106 01/07/2022 08/09/2022 33300
ನಲ್ಲರಾಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಯಾಲುಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/WC/93393042892337164) WC 107 01/07/2022 08/09/2022 43295
ಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/WC/93393042892435195) WC 105 01/07/2022 08/09/2022 39218
Total (In Lakhs.) 2.31
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ವೇಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/FP/93393042892247525) FP 28013793 21/12/2021 16/06/2022 39506
ಸುಬ್ಬರಾಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003035/FP/93393042892252679) FP 2 21/12/2021 16/06/2022 45557
ಭೂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003035/IC/93393042892249088) IC 1 21/12/2021 16/06/2022 36630
ಗುಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/IC/93393042892254846) IC 28013784 21/12/2021 16/06/2022 89580
ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/IC/93393042892254847) IC 28013778 21/12/2021 16/06/2022 43290
ಮಿಂಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜನ್ನ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ST) (1528003035/IF/93393042892487673) IF 34 21/12/2021 16/06/2022 12750
ಯಗವ ಮಿಂಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಮ್ಮ ರವರ ಧನದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/IF/93393042892583691) IF 280142 23/12/2021 16/06/2022 18976
ಮಿಂಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/IF/93393042893239862) IF 21 23/12/2021 16/06/2022 13000
ಮಿಂಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003035/IF/93393042893239966) IF 23 23/12/2021 16/06/2022 13000
ಮಿಂಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.  (1528003035/IF/93393042893244832) IF 34 21/12/2021 16/06/2022 11046
ಯಗವ ಮಿಂಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಾಚಯ್ಯ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/IF/93393042893266242) IF 52 23/12/2021 16/06/2022 45400
ವೇಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಾಥ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/IF/93393042893390535) IF 35 21/12/2021 16/06/2022 11046
ಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗೆಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/RC/93393042892293541) RC 32 21/12/2021 16/06/2022 37200
ವೇಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/WC/93393042892283821) WC 372785 21/12/2021 16/06/2022 85769
ಗುಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/WC/93393042892334298) WC 33 21/12/2021 16/06/2022 87086
ಯಗವ ಮಿಂಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/WC/93393042892345705) WC 28103562 21/12/2021 16/06/2022 79925
ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528003035/WC/93393042892363303) WC 2810858 21/12/2021 16/06/2022 16447.8
ಗುಡಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003035/WC/93393042892419897) WC 28108564 21/12/2021 16/06/2022 59225
Total (In Lakhs.) 7.45
Grand Total (In Lakhs.) 9.76
Report Completed
Excel View