Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/AV/93393042892297416) AV 31 07/10/2022 16/12/2022 124657.5
    74 16/06/2022 08/09/2022 120300
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂಶಾಸ್ರಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/FP/93393042892254639) FP 56 29/06/2022 08/09/2022 43006
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿ ನಿಂದ ಕೆರೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ(ಮುಂದುವರೆದ) ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/FP/93393042892263116) FP 28 07/10/2022 16/12/2022 134169.9
ಪುಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೊಲ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/FP/93393042892270573) FP 58 13/04/2022 08/09/2022 189527
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮರೆಪ್ಪ ನ ಮನೆಯಿಂದ ಉರು ಬಾಗಿಲಿನ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ (1528004001/FP/93393042892275222) FP 68 10/06/2022 08/09/2022 153496
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ನವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042892498605) IF 21 22/06/2022 08/09/2022 17011
ವದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಜೀವಮ್ಮ ನವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042892540787) IF 38 22/06/2022 08/09/2022 10665
ಗೊಲ್ಲಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಲೇ ಕೊಂಡಪ್ಪ ನವರ ಧನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042892544475) IF 1 10/05/2022 08/09/2022 21343.68
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಂ ರಾಜು ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042892595727) IF 2 10/05/2022 08/09/2022 19637.43
ಅಣಘಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ನವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042892651104) IF 47 22/06/2022 08/09/2022 19067.86
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042892886912) IF 3 10/05/2022 08/09/2022 35812.18
ವದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893010650) IF 5 10/05/2022 08/09/2022 17108.43
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ನವರ ಧನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893032343) IF 35 22/06/2022 08/09/2022 19241.43
ಗುಲಗಿಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893065695) IF 32 22/06/2022 08/09/2022 14882.86
ದಾಸರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ನವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893090650) IF 46 22/06/2022 08/09/2022 16357.86
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893390326) IF 26 22/06/2022 08/09/2022 13163.68
ವದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕೋಂ ಅಂಬರೀಶ್ ರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893397801) IF 20 22/06/2022 08/09/2022 19394.93
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893438251) IF 36 22/06/2022 08/09/2022 20768.93
ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ನವರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893455341) IF 12 22/06/2022 08/09/2022 17040.36
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಗಂಗಪ್ಪ ನವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893605548) IF 14 22/06/2022 08/09/2022 16857.86
ಗುಲಗಿಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893652818) IF 36 22/06/2022 08/09/2022 16657.5
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893729094) IF 18 22/06/2022 08/09/2022 20612.5
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ನವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893734322) IF 52 22/06/2022 08/09/2022 20876.43
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893745722) IF 26 22/06/2022 08/09/2022 14016.43
ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/LD/93393042892235240) LD 26 07/10/2022 16/12/2022 52100
ವದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಆಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/RC/93393042892311372) RC 59 13/04/2022 08/09/2022 193050
    60 13/04/2022 08/09/2022 109988
ವದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(ಮುಂದುವರೆದ) ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/RC/93393042892313935) RC 61 13/04/2022 08/09/2022 8186
ಪುಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪನಮನಯಿಂದ ಚಂದ್ರ ರವರ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ (1528004001/RC/93393042892341425) RC 69 10/06/2022 08/09/2022 105473
    70 10/06/2022 08/09/2022 107473
ವದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/WC/93393042892336586) WC 51 13/04/2022 08/09/2022 6800
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪೊನ್ ಗುಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಮುಖಾಂತರ ದಾಸಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೊಗುವ ಹಳ್ಳದ ಅಭಿವೃದ್ದ (1528004001/WC/93393042892433156) WC 73 10/06/2022 08/09/2022 78880
ಪುಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ನವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/WC/93393042892464677) WC 25 07/10/2022 16/12/2022 82636
    58 29/06/2022 08/09/2022 56900
    71 10/06/2022 08/09/2022 221700
ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಟಿ ಅರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/WC/93393042892473528) WC 24 10/07/2022 16/12/2022 134606.6
    57 29/06/2022 08/09/2022 62950
    72 10/06/2022 08/09/2022 217750
ಪುಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ವಿ ವಿಕಾಸ್ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/WC/93393042892498196) WC 21 07/10/2022 16/12/2022 210394.22
    22 07/10/2022 16/12/2022 204720
    23 07/10/2022 16/12/2022 113067
Total (In Lakhs.) 30.82
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾಮಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ) ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004001/AV/93393042892263035) AV 01 22/12/2021 24/05/2022 69950.6
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಓಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/AV/93393042892292412) AV 16 22/12/2021 24/05/2022 68962
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿ ನಿಂದ ಕೆರೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/FP/93393042892251721) FP 02 22/12/2021 24/05/2022 51047.8
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂಶಾಸ್ರಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/FP/93393042892254639) FP 03 22/12/2021 24/05/2022 177063.7
ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಶೆಡ್ ನಿಂದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನವರ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/FP/93393042892261242) FP 04 22/12/2021 24/05/2022 147755
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿ ನಿಂದ ಕೆರೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ(ಮುಂದುವರೆದ) ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/FP/93393042892263116) FP 18 22/12/2021 24/05/2022 72600
    19 22/12/2021 24/05/2022 72600
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸು ಗಂಗಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ನವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/FP/93393042892266180) FP 05 22/12/2021 24/05/2022 90688.3
ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೊಂವಿಂದ ಚಾರಿ ರವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/FP/93393042892267753) FP 06 22/12/2021 24/05/2022 88878.5
ಪುಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಲಪ್ಪ ನವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042892370063) IF 89 23/12/2021 24/05/2022 7255
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವಪ್ಪ ನವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/IF/93393042893111335) IF 101 23/12/2021 24/05/2022 25293.69
ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/LD/93393042892235240) LD 07 22/12/2021 24/05/2022 170730
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/LD/93393042892266638) LD 08 22/12/2021 24/05/2022 162981
    09 22/12/2021 24/05/2022 162981
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾ (1528004001/RC/93393042892311702) RC 17 22/12/2021 24/05/2022 97777.9
ವದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(ಮುಂದುವರೆದ) ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/RC/93393042892313935) RC 10 22/12/2021 24/05/2022 222948
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಅಕ್ಷಂಶ 13 37 9.228N ರೇಕ್ಷಾಂಶ 77 35 37.134E ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೋಲ್ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/WC/93393042892323295) WC 11 22/12/2021 24/05/2022 20100
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ್ಷಾಶ 13 37 33 987ರೇಕ್ಷಾಂ (1528004001/WC/93393042892336551) WC 12 22/12/2021 24/05/2022 16880
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷಾಂಶ 13 38 28 382N ರೇಕ್ಷಾಂಶ 77 36 19 273E ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/WC/93393042892408088) WC 13 22/12/2021 24/05/2022 29760
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷಾಂಶ 13 38 28 382N ರೇಕ್ಷಾಂಶ 77 36 19 273E ರಲ್ಲಿ ರಿರ್ಜಾವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/WC/93393042892408096) WC 14 22/12/2021 24/05/2022 30496
ಗುಗಿಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷಂಶ13 38 172N ರೇಕ್ಷಾಂಶ 77 17 692E ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/WC/93393042892423410) WC 01 22/12/2021 24/05/2022 28330
ಗುಗಿಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷಂಶ13 38 172N ರೇಕ್ಷಾಂಶ 77 17 692E ರಲ್ಲಿ ರಿರ್ಚಾಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/WC/93393042892423413) WC 02 22/12/2021 24/05/2022 29668
ಗೊಲ್ಲಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪನವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಜನುವಾರುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004001/WC/93393042892428235) WC 15 22/12/2021 24/05/2022 16736
Total (In Lakhs.) 18.61
Grand Total (In Lakhs.) 49.44
Report Completed
Excel View