Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/AV/93393042892261832) AV 8 12/05/2022 16/12/2022 20369
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಲತ ಕೋಂ ವಾಬಯ್ಯ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892512815) IF 41 13/05/2022 16/12/2022 16664
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಯ್ಯರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892512930) IF 51 16/06/2022 16/12/2022 11692
ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ರಂಗಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892519190) IF 45 14/05/2022 16/12/2022 17528
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892537358) IF 18 13/05/2022 16/12/2022 22612
ಶಂಭುಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892553995) IF 34 13/05/2022 16/12/2022 16412
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892587439) IF 74 13/05/2022 16/12/2022 16584
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಆದೆಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892610523) IF 24 13/05/2022 16/12/2022 23934
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892734065) IF 42 14/05/2022 16/12/2022 30632
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892873421) IF 34 14/05/2022 16/12/2022 30632
ಶಂಭುಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892896843) IF 46 14/05/2022 16/12/2022 11486
ಶಂಭುಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಯ್ಯರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892965391) IF 37 13/05/2022 16/12/2022 13304
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892965981) IF 48 15/05/2022 16/12/2022 11382
ಶಂಭುಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892972172) IF 40 13/05/2022 16/12/2022 12752
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893048738) IF 20 13/05/2022 16/12/2022 21604
ಶಂಭುಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಟಿ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893075457) IF 31 12/05/2022 16/12/2022 19512
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893081174) IF 48 14/05/2022 16/12/2022 22526
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮಣ್ಣರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893081178) IF 12 12/05/2022 16/12/2022 16436
ಶಂಭುಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893109583) IF 42 13/05/2022 16/12/2022 17958
    81 15/05/2022 16/12/2022 11549.5
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಘು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893109939) IF 22 15/05/2022 16/12/2022 20546
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪರವರಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893111113) IF 23 13/05/2022 16/12/2022 22606
ಶಂಭುಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893147884) IF 32 13/05/2022 16/12/2022 15432
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದಿರಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893171002) IF 11 12/05/2022 16/12/2022 22538
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893192852) IF 13 13/05/2022 16/12/2022 21584
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893193260) IF 17 12/05/2022 16/12/2022 20726
ಶಂಭುಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893207578) IF 41 13/05/2022 16/12/2022 17958
ಶಂಭುಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893207584) IF 35 18/05/2022 16/12/2022 16992
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಂ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಎನ್ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893210838) IF 19 14/05/2022 16/12/2022 21764
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಿ (ಅಪ್ಪಿ)ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893214781) IF 17 12/05/2022 16/12/2022 19571
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಎನ್ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಯ್ಯರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893214850) IF 16 15/05/2022 16/12/2022 19990
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893232402) IF 71 16/05/2022 16/12/2022 13622
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಿ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893232443) IF 15 12/05/2022 16/12/2022 19484
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893235460) IF 48 14/05/2022 16/12/2022 10332
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪರವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893327980) IF 43 14/05/2022 16/12/2022 5100
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಜಾ ಕೋಂ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893376976) IF 47 14/05/2022 16/12/2022 6940
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಯ್ಯ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪ್ಪರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893572549) IF 57 12/05/2022 16/12/2022 11990
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893750888) IF 44 14/05/2022 16/12/2022 5100
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ವ ರವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893750899) IF 45 14/05/2022 16/12/2022 10220
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯರವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893750922) IF 46 14/05/2022 16/12/2022 10220
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಇ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪರವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042893751000) IF 46 14/05/2022 16/12/2022 10220
ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸೀಯಪ್ಪರವರ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/RC/93393042892278945) RC 1 12/05/2022 16/12/2022 178420
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/RC/93393042892295927) RC 5 10/05/2022 16/12/2022 84669
    6 15/05/2022 16/12/2022 82558
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/RC/93393042892295935) RC 3 12/05/2022 16/12/2022 151646
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದನರಸಮ್ಮಳಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮಹೊಲನಮ್ಮದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/RC/93393042892301944) RC 2 12/06/2022 16/12/2022 88816
Total (In Lakhs.) 12.75
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಶಂಬುಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ (1528004005/AV/93393042892208390) AV 24 15/10/2021 24/05/2022 119975
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/DP/93393042892282803) DP 26 15/10/2021 24/05/2022 115144
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892531585) IF 28 18/10/2021 24/05/2022 24638
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004005/IF/93393042892545113) IF 20 10/10/2021 24/05/2022 22779
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ಬಿ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892587384) IF 15 18/10/2021 24/05/2022 21705
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/IF/93393042892896976) IF 28 18/11/2021 24/05/2022 19418
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/LD/93393042892241995) LD 10 15/11/2021 24/05/2022 169193
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004005/LD/93393042892262330) LD 2 10/10/2021 24/05/2022 91780
    3 15/10/2021 24/05/2022 91570
    4 20/10/2021 24/05/2022 114815
Total (In Lakhs.) 7.91
Grand Total (In Lakhs.) 20.66
Report Completed
Excel View