Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/AV/93393042892262610) AV 14 26/09/2022 16/12/2022 148857
    15 25/09/2022 16/12/2022 38806
Construction Of Anganawadi building At Shigalahally Village (1528004006/AV/93393042892294488) AV 22 10/06/2022 08/09/2022 148247
    23 10/06/2022 08/09/2022 116919
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಾತಿಮರವರ ಜಮಿನಿನವೆರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/FP/93393042892273660) FP 17 12/06/2022 08/09/2022 177545
ಯರ್ರಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯೆವೆರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/FP/93393042892283217) FP 18 25/09/2022 16/12/2022 184250
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಮೂರ್ತಿಮನೆಯೆವೆರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/FP/93393042892290052) FP 09 25/09/2022 16/12/2022 143031
    10 25/09/2022 16/12/2022 55776
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಮನೆಯೆವೆರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/FP/93393042892291797) FP 11 25/09/2022 16/12/2022 107987
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/FP/93393042892292145) FP 06 25/09/2022 16/12/2022 146662
    07 25/09/2022 16/12/2022 114845
ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/IF/93393042892713604) IF 1 28/06/2022 08/09/2022 28934
ಘನದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಮೋದಲನೇ ಹಂತದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/LD/93393042892273132) LD 16 10/06/2022 08/09/2022 174274
    17 10/06/2022 08/09/2022 170034
    25 10/06/2022 08/09/2022 162829
    26 10/06/2022 08/09/2022 114932
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪನ ಮನೆಯೆವೆರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/RC/93393042892337053) RC 18 10/06/2022 08/09/2022 173810
    19 10/06/2022 08/09/2022 172210
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ್ ರವರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/RC/93393042892337060) RC 21 10/06/2022 08/09/2022 88823
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂತಮಡುಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/RC/93393042892362801) RC 04 25/09/2022 16/12/2022 159367
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಯೆವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/RC/93393042892362804) RC 02 25/09/2022 16/12/2022 167510
    03 25/09/2022 16/12/2022 41977
ಯರ್ರಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮದುಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892373076) WC 08 10/06/2022 08/09/2022 107230
ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮದುಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892389143) WC 05 10/06/2022 08/09/2022 133200
    06 10/06/2022 08/09/2022 103230
ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೆಕೆರೆ ಕೆರೆ ಕೊಡಿವರೆಗೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ  (1528004006/WC/93393042892400187) WC 17 25/09/2022 16/12/2022 93240
ಶೀಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮಿನಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892404344) WC 09 10/06/2022 08/09/2022 87250
    10 10/06/2022 08/09/2022 86584
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಂಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892408473) WC 11 10/06/2022 08/09/2022 82255
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸತ್ಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892423286) WC 12 10/06/2022 08/09/2022 80590
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಪ್ಪನವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕುಮದ್ವತಿಗೆ ನದಿಗೆ ಅಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892431485) WC 14 12/06/2022 08/09/2022 173601
    15 12/06/2022 08/09/2022 170419
Total (In Lakhs.) 39.55
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/AV/93393042892262610) AV 56 02/12/2021 24/05/2022 172369
    57 02/12/2021 24/05/2022 136974
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯೆವೆರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/FP/93393042892259630) FP 58 02/12/2021 24/05/2022 102213
ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/FP/93393042892260652) FP 59 02/12/2021 24/05/2022 177538
ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರ ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/FP/93393042892265410) FP 60 02/12/2021 24/05/2022 16639
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ನವರ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾ (1528004006/FP/93393042892268131) FP 61 02/12/2021 24/05/2022 29240
ಶೀಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/RC/93393042892225000) RC 79 02/12/2021 24/05/2022 154603
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವೆರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/RC/93393042892316363) RC 25 15/01/2022 24/05/2022 177956
ಶೀಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892334254) WC 68 02/12/2021 24/05/2022 47470
ಶೀಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೋರ್ ವೇಲ್ ಹಿಂಬಾಗ ಗೊಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892360148) WC 62 02/12/2021 24/05/2022 31972
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892382219) WC 69 02/12/2021 24/05/2022 172165
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮೋರಿಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892383090) WC 70 02/12/2021 24/05/2022 142528
ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ್ಳೆತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892393812) WC 77 02/12/2021 24/05/2022 60350
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004006/WC/93393042892428626) WC 26 02/02/2022 24/05/2022 178811
    27 02/02/2022 24/05/2022 173792
    28 02/02/2022 24/05/2022 151754
    74 02/12/2021 24/05/2022 169537
Total (In Lakhs.) 20.96
Grand Total (In Lakhs.) 60.51
Report Completed
Excel View