Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/AV/93393042892253500) AV 03 09/09/2022 16/12/2022 222219
ಉಚ್ಚೋದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/AV/93393042892290945) AV 02 09/09/2022 16/12/2022 88535
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528004007/AV/93393042892296660) AV 03 09/09/2022 16/12/2022 30938
ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528004007/AV/93393042892297391) AV 04 09/09/2022 16/12/2022 29345
ಉಚ್ಚೋದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಧಾಮ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/IF/93393042892743781) IF 3 30/06/2022 16/12/2022 20160
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪಣ್ಣರವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/IF/93393042893166084) IF 2 30/06/2022 16/12/2022 20745
ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಪದ್ಮೆಗೌಡರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/IF/93393042893389475) IF 1 28/06/2022 16/12/2022 18770
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/LD/93393042892281019) LD 09 09/09/2022 16/12/2022 121808
ಬಾದಿಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲದ ಮರದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/RC/93393042892313896) RC 04 09/09/2022 16/12/2022 155865
    05 09/09/2022 16/12/2022 155865
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಜೀಲೋನಿ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004007/WC/93393042892356032) WC 06 09/09/2022 16/12/2022 103607
ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 13 40 41 428N 77 34 0.948 Eರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004007/WC/93393042892402725) WC 08 09/09/2022 16/12/2022 26642
ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 13 40 41 428N 77 34 0.948 Eರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೇಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004007/WC/93393042892402728) WC 07 09/09/2022 16/12/2022 24876
Total (In Lakhs.) 10.19
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004007/AV/93393042892229913) AV 585 01/08/2021 24/05/2022 94028
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/AV/93393042892253500) AV 001 22/12/2021 24/05/2022 220912
    150 20/12/2021 24/05/2022 220912
    151 20/12/2021 24/05/2022 221520
    152 20/12/2021 24/05/2022 220912
    592 01/08/2021 24/05/2022 228125
    593 01/08/2021 24/05/2022 158070
ಬಾದಿಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆದೆಪ್ಪರವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/IF/93393042892529227) IF 7 22/12/2021 24/05/2022 19246
ಬಾದಿಮರಳೂರು ಗಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/IF/93393042892538734) IF 95 07/09/2021 16/12/2022 23550
ಉಚ್ಚೋದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪರವರ ಹಸುಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528004007/IF/93393042892558724) IF 11 22/12/2021 24/05/2022 19409
ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/IF/93393042892559326) IF 3 22/12/2021 24/05/2022 22650
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪರವರ ಕುರಿಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/IF/93393042892559342) IF 6 22/12/2021 24/05/2022 21409
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ.K ಬಿನ್ ಕೆಂಟಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/IF/93393042892575816) IF 10 22/12/2021 24/05/2022 17230
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪರವರ ಕುರಿಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/IF/93393042892585531) IF 8 22/12/2021 24/05/2022 20252
ಉಚ್ಚೋದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಪ್ಪಣ್ಣರವರ ಕುರಿಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/IF/93393042892617881) IF 14 22/12/2021 24/05/2022 23550
ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/LD/93393042892229695) LD 584 01/08/2021 24/05/2022 42538
ಬಾದಿಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೂ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/LD/93393042892265237) LD 154 20/12/2021 24/05/2022 125836
ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004007/RC/93393042892262746) RC 586 01/08/2021 24/05/2022 141501
    587 01/08/2021 24/05/2022 153120
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೆನೆರುಗಿಡದಿಂದ ದಂಡುದಾರಿಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/RC/93393042892293889) RC 157 20/12/2021 24/05/2022 142813.4
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004007/WC/93393042892281803) WC 590 01/08/2021 24/05/2022 10545.97
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004007/WC/93393042892390279) WC 260 20/12/2021 24/05/2022 70840
ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 13 40 11 965N 77 34 59 960Eರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004007/WC/93393042892401580) WC 155 20/12/2021 24/05/2022 28240.8
ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 13 40 11 965N 77 34 59 960Eರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೇಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004007/WC/93393042892401595) WC 156 20/12/2021 24/05/2022 30587
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮನ್ನನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004007/WC/93393042892405110) WC 588 01/08/2021 24/05/2022 141529
    589 01/08/2021 24/05/2022 137460.45
Total (In Lakhs.) 25.57
Grand Total (In Lakhs.) 35.76
Report Completed
Excel View