Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಮದ್ ಅಲಿ ಬೇಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮೇಲ್ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892262047) FP 20 10/06/2022 08/09/2022 131345
    21 10/06/2022 08/09/2022 69816
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಹಸನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀರ್ ಬಾಕರ್ ಅಲಿ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892262588) FP 10 10/06/2022 08/09/2022 121570
    11 10/06/2022 08/09/2022 134259
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಹಮದ್ ರಜಾ ಮನೆಯಿಂದ ತಾಲೇಬ್ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892269665) FP 12 05/06/2022 08/09/2022 144525
    13 05/06/2022 08/09/2022 118649
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಚರ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/LD/93393042892222523) LD 27 05/06/2022 08/09/2022 51600
ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಗುತ್ತಿದ್ದು ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/LD/93393042892242770) LD 15 10/06/2022 08/09/2022 44250
ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಯಿಂದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/RC/93393042892296952) RC 29 05/06/2022 08/09/2022 150324
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಬೇಹಸ್ಟೇ ಅಲಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/WC/93393042892361617) WC 18 10/06/2022 08/09/2022 157180
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/WC/93393042892362729) WC 30 05/06/2022 08/09/2022 133870
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಶೀಗಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/WC/93393042892362859) WC 25 05/06/2022 08/09/2022 141525
    26 05/06/2022 08/09/2022 117220
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಾಠಿಪಾಳ್ಯ ವೆಂಕಟರೋಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಾರೀಕ್‌ ಅಲಿ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ (1528004009/WC/93393042892362862) WC 23 10/06/2022 08/09/2022 100570
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷಾಂಶ 13°28ʼ8.344”N ರೇಖಾಂಶ 77°28’0.633”E ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/WC/93393042892442880) WC 22 05/06/2022 08/09/2022 22648
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿ ವರೆಗೂ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/WC/93393042892447133) WC 19 14/06/2022 08/09/2022 153850
Total (In Lakhs.) 17.93
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/AV/93393042892256903) AV 41 20/12/2021 08/09/2022 69876
ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/AV/93393042892256906) AV 42 20/12/2021 08/09/2022 89060
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಬೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/FP/93393042892242696) FP 43 20/12/2021 08/09/2022 72639
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892243498) FP 45 20/12/2021 08/09/2022 73228
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ರಹಿಂ ಸಾಬ್ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892243661) FP 47 20/12/2021 08/09/2022 148030
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪು ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಕ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/FP/93393042892243778) FP 49 20/12/2021 08/09/2022 172580
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892251681) FP 32 10/02/2022 08/09/2022 64005
    50 20/12/2021 08/09/2022 141986
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಷಾದ್‌ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲು ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ನಿತು ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/FP/93393042892253556) FP 51 20/12/2021 08/09/2022 134640
    52 20/12/2021 08/09/2022 125303
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಲಜಾರೆ ಗದೀರ್ ಯಿಂದ ಅಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892253917) FP 54 20/12/2021 08/09/2022 140118
    55 20/12/2021 08/09/2022 119688
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಸಾರ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಬಲ ವರೆಗೂ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/FP/93393042892253941) FP 56 20/12/2021 08/09/2022 114448
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಿ ರಜಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೈದರ್‌ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಡಕ್‌ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/FP/93393042892253942) FP 53 20/12/2021 08/09/2022 174049
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಮಾಮ್ ಅಲಿ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892254518) FP 58 20/12/2021 08/09/2022 122465.5
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಿರ್ಜಾ ಅಬಿದ್ ಅಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಜಹಿದ್ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/FP/93393042892261099) FP 59 20/12/2021 08/09/2022 152367.5
    60 20/12/2021 08/09/2022 52730
ಅಲ್ಲೀಪುರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಯದ್ ಅಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892262046) FP 61 20/12/2021 08/09/2022 146051.5
    69 20/12/2021 08/09/2022 46596
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಜಮುಲ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ರಜಾ ಹುಸೇನ್‌ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892271881) FP 7 02/02/2022 08/09/2022 157525
    8 02/02/2022 08/09/2022 104328
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಜಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಾರ್ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಡಕ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/FP/93393042892273042) FP 12 12/02/2022 08/09/2022 151075
    13 12/02/2022 08/09/2022 141990
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿನ್ ಕುರಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/IF/93393042892484575) IF 16 15/12/2021 08/09/2022 4546.5
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/IF/93393042892589706) IF 19 20/12/2021 08/09/2022 10759.5
ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/LD/93393042892210425) LD 51 18/12/2021 08/09/2022 35625
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಚರ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/LD/93393042892222523) LD 20 02/02/2022 08/09/2022 144819
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಯಾ ಬೇಹೆಸ್ಟೆ ಅಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/LD/93393042892245064) LD 25 19/12/2021 08/09/2022 55308
    30 18/12/2021 08/09/2022 170458
    31 18/12/2021 08/09/2022 66102
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಸ್ಟೆ ಅಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ದಿಂದ ಶನಿಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ತಾನದ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/RC/93393042892292219) RC 9 20/01/2022 08/09/2022 145653
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂಕೆನಹಳ್ಳಿ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/RC/93393042892311594) RC 26 15/12/2021 08/09/2022 177042
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಮಿದುಲ್ಲಾ ಹಸನ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಪೂನಂ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/RC/93393042892311595) RC 29 20/12/2021 08/09/2022 178444
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಫರ್ಹನ ಬಾನು ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಿಸಾಕ್ ಹಸನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/RC/93393042892311603) RC 31 15/12/2021 08/09/2022 165736
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಮತಲುಬ್ ಹಸನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ಅಲಿ ಬೇಗ್ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/RC/93393042892334929) RC 15 05/02/2022 08/09/2022 176310
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಏಜಾಜ್ ಅಲಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗುಲಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ನೀರು ಕಾಳುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/WC/93393042892299648) WC 29 10/01/2022 08/09/2022 116550
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲೀಪುರ ಮರಾಠಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಧನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/WC/93393042892302080) WC 30 20/01/2022 08/09/2022 28856
ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಆರ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/WC/93393042892365335) WC 33 20/12/2021 08/09/2022 173964
    34 20/12/2021 08/09/2022 171150
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಹಿದಾ ಬೇಗಂ ಜಮೀನಿಂದ ಕರಬಲ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/WC/93393042892371353) WC 10 05/02/2022 08/09/2022 133200
    11 05/02/2022 08/09/2022 106560
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಇಬಾದತ್ ಹೊಲದ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/WC/93393042892377187) WC 36 16/12/2021 08/09/2022 155515
ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಬಲ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/WC/93393042892395483) WC 39 15/12/2021 08/09/2022 135506
ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಬಲ ಮೈದಾನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹದಿ ಹುಸೇನ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/WC/93393042892395487) WC 5 05/02/2022 08/09/2022 174873
    6 05/02/2022 08/09/2022 78984
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪು ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಕ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/WC/93393042892398874) WC 40 16/12/2021 08/09/2022 138388
    41 16/12/2021 08/09/2022 129250
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನಬಿಯಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಾದಿಕ್‌ ರಜಾ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/WC/93393042892406422) WC 43 15/12/2021 08/09/2022 113009.5
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಯದ್‌ ಅಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004009/WC/93393042892406433) WC 46 15/12/2021 08/09/2022 93680
ಮರಾಠಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004009/WC/93393042892428323) WC 27 05/02/2022 08/09/2022 155572
    28 05/02/2022 08/09/2022 124712
    48 15/12/2021 08/09/2022 159008
    49 15/12/2021 08/09/2022 104420
Total (In Lakhs.) 63.39
Grand Total (In Lakhs.) 81.32
Report Completed
Excel View