Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/AV/93393042892256588) AV 37 05/06/2022 08/09/2022 175671
ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜೀವ್ ಸೇವಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/AV/93393042892260672) AV 32 10/06/2022 08/09/2022 163294
    33 10/06/2022 08/09/2022 159890
ಗೆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/AV/93393042892296690) AV 39 05/06/2022 08/09/2022 140535
ಕಾಚಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/LD/93393042892293015) LD 34 05/06/2022 08/09/2022 150685
    35 05/06/2022 08/09/2022 153285
    36 05/06/2022 08/09/2022 141865
ಕೆಂಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/WC/93393042892433537) WC 40 05/06/2022 08/09/2022 15449.5
Total (In Lakhs.) 11.01
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜೀವ್ ಸೇವಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/AV/93393042892260672) AV 15 02/02/2022 24/05/2022 174580
    16 02/02/2022 24/05/2022 172823
    17 02/02/2022 24/05/2022 170378
    75 20/12/2021 24/05/2022 167996
    76 20/12/2021 24/05/2022 174814
    77 20/12/2021 24/05/2022 163442
ಗೆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/AV/93393042892293648) AV 02 25/12/2021 24/05/2022 172410
    03 25/12/2021 24/05/2022 154700
    04 25/12/2021 24/05/2022 176244
    05 25/12/2021 24/05/2022 51458
    20 28/12/2021 24/05/2022 107371
ಕೆ ದಿನಮಗಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಮಪಲಕದಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/FP/93393042892174950) FP 083 15/06/2021 24/05/2022 136594
ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/FP/93393042892216401) FP 78 20/12/2021 24/05/2022 55363
ಬಂದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ನಿವೇಶನದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/FP/93393042892255739) FP 80 20/12/2021 24/05/2022 94730
ಕೆಂಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/FP/93393042892261578) FP 81 20/12/2021 24/05/2022 110890
ಕಾಚಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/FP/93393042892268633) FP 25 20/12/2021 24/05/2022 136545
    26 20/12/2021 24/05/2022 129168
ಕಾಚಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/IF/93393042892488743) IF 18 15/12/2021 16/12/2022 6296.6
ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದರಾಜು ರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/IF/93393042892493191) IF 56 12/12/2021 16/12/2022 23792
ಕೆಂಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಮ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/IF/93393042892493253) IF 16 15/12/2021 24/05/2022 9486.7
ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ನವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಠಡಿ (1528004012/IF/93393042892593685) IF 21 16/12/2021 16/12/2022 15328
ಬಂದರಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/LD/93393042892246688) LD 84 18/12/2021 24/05/2022 132894
    85 18/12/2021 24/05/2022 117852
    86 18/12/2021 24/05/2022 80132
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/LD/93393042892252266) LD 88 18/12/2021 24/05/2022 86276
ಕೆ ದಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/LD/93393042892252268) LD 89 20/12/2021 24/05/2022 120518
ಕೆ ದಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇಣುಗೊಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/RC/93393042892290679) RC 90 18/12/2021 24/05/2022 141171
    91 18/12/2021 24/05/2022 127498
ಸಿಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/RC/93393042892291374) RC 22 25/12/2021 24/05/2022 168480
    23 25/12/2021 24/05/2022 116053
ಮೇ ದಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಅಳ್ಳೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/RC/93393042892310439) RC 92 18/12/2021 24/05/2022 122792
    93 18/12/2021 24/05/2022 71550
ಕೆ ದಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/RC/93393042892310443) RC 95 19/12/2021 24/05/2022 130133
    96 19/12/2021 24/05/2022 66386
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004012/WC/93393042892362091) WC 97 18/12/2021 24/05/2022 83463
Total (In Lakhs.) 39.7
Grand Total (In Lakhs.) 50.7
Report Completed
Excel View