Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004018/AV/93393042892230642) AV 244 20/12/2021 24/05/2022 89202
ಕೋಟಾಲದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004018/FP/93393042892253929) FP 239 20/12/2021 24/05/2022 39984
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004018/LD/93393042892232681) LD 238 20/12/2021 24/05/2022 223716
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಟದ ಆವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004018/LD/93393042892264047) LD 241 20/12/2021 24/05/2022 178234
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪೂಜರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004018/RC/93393042892277766) RC 237 20/12/2021 24/05/2022 222450
ಕೋಟಾಲದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004018/RS/93393042892274358) RS 245 20/12/2021 24/05/2022 106457
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೋನಗಾನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳ ದಿಂದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004018/WC/93393042892300557) WC 242 20/12/2021 24/05/2022 223168
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004018/WC/93393042892321887) WC 240 20/12/2021 24/05/2022 72290
Total (In Lakhs.) 11.56
Grand Total (In Lakhs.) 11.56
Report Completed
Excel View