Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ದಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/AV/93393042892258141) AV 04 03/10/2022 16/12/2022 188310.5308
ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/AV/93393042892292122) AV 171 03/10/2022 16/12/2022 127298
ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/AV/93393042892297163) AV 131 03/10/2022 16/12/2022 75680
ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಮುಂದು ವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) (1528004020/AV/93393042892304491) AV 170 03/10/2022 16/12/2022 85584.3
ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/AV/93393042892306496) AV 06 05/10/2022 16/12/2022 192341.486
Balareddali gramadali Anganawadi neermana kamagari (1528004020/AV/93393042892308927) AV 01 03/10/2022 16/12/2022 123725
    02 03/10/2022 16/12/2022 126275
    03 03/10/2022 16/12/2022 16630
ನುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂಧ ಮೋರಿ ವರೆಗೂ ಮೇಸೇಂಟ್ರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/FP/93393042892262327) FP 61 03/10/2022 16/12/2022 91172
ಪಿಡಚಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನು ವರೆಗೂ ಮೇಸೇಂಟ್ರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/FP/93393042892270136) FP 09 03/10/2022 16/12/2022 176131.2
ಹೆಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಭೋ ಕಾ ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಎರಡು ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004020/FP/93393042892276122) FP 10 03/10/2022 16/12/2022 197415.95
ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಮೀಪ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/FP/93393042892288211) FP 08 03/10/2022 16/12/2022 89178
ಪಿಡಚಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸಮುದಾಯ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/IF/93393042893636755) IF 01 13/09/2022 16/12/2022 31237.0952
    02 13/09/2022 16/12/2022 46802.7716
    03 13/09/2022 16/12/2022 48470.9
ಪಿಡಚಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1528004020/LD/93393042892282118) LD 132 03/10/2022 16/12/2022 191926.23
    133 03/10/2022 16/12/2022 175166.56
ಹೆಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅವಲಮಂದಿ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/RC/93393042892289413) RC 172 03/10/2022 16/12/2022 50594
ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ ಬಿ ರುದ್ರೇಗೌಡರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/RC/93393042892345637) RC 141 03/10/2022 16/12/2022 190348.6467
    142 03/10/2022 16/12/2022 152663.9
ಪಿಡಚಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ಅವಲಕೊಂಡರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನು ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/WC/93393042892392469) WC 143 03/10/2022 16/12/2022 117290
ಹೆಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/WC/93393042892402632) WC 62 03/10/2022 16/12/2022 88674.5
Total (In Lakhs.) 25.83
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/AV/93393042892292122) AV 20 10/02/2022 24/05/2022 202650
ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/AV/93393042892297163) AV 19 10/02/2022 24/05/2022 198000
ಭೂಮನಹಳ್ಳಿ ಛಾಯನಗರದ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂಧ ಶನಿಮಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದಿನ ವರೆಗೆ ಮೇಸೇಂಟ್ರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/FP/93393042892244919) FP 02 23/12/2021 24/05/2022 126176.8
ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಊರಮುಂದೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004020/FP/93393042892252949) FP 01 23/12/2021 24/05/2022 160990.6
    63 10/02/2022 24/05/2022 24939
ನುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/FP/93393042892255183) FP 24 23/12/2021 24/05/2022 41072
    35 23/12/2021 24/05/2022 49406.6
ನುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂಧ ಮೋರಿ ವರೆಗೂ ಮೇಸೇಂಟ್ರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/FP/93393042892262327) FP 15 10/02/2022 24/05/2022 193750
ಪಿಡಚಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತ್ವಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/IF/93393042892523260) IF 29 23/12/2021 24/05/2022 19947
ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ M A ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/IF/93393042893018030) IF 05 23/12/2021 24/05/2022 18764
ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷೀಪತಿ M V ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/IF/93393042893297302) IF 393 14/02/2022 24/05/2022 31601.16
ಹೆಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅವಲಮಂದಿ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/RC/93393042892289413) RC 56 07/02/2022 24/05/2022 139074
    57 07/02/2022 24/05/2022 139074
ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004020/RC/93393042892302943) RC 231 23/12/2021 24/05/2022 55300
    321 23/12/2021 24/05/2022 182156
ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 13.32.26.400.N mtftu 77.37.13.602.E ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/WC/93393042892207363) WC 56 10/02/2022 24/05/2022 17190
ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಜಲಮರುಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/WC/93393042892284423) WC 57 10/02/2022 24/05/2022 21559
ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಚಾರು ಗಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528004020/WC/93393042892285161) WC 322 23/12/2021 24/05/2022 59800
ಬಾಲರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 13.33.23.202 N ಮತ್ತು 77.36.20.593E ರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೇಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/WC/93393042892294998) WC 58 10/02/2022 24/05/2022 29100
ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/WC/93393042892320811) WC 324 23/12/2021 24/05/2022 18140
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/WC/93393042892321798) WC 323 23/12/2021 24/05/2022 16505
ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಜೆ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನು ವರೆಗೂ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004020/WC/93393042892373030) WC 326 23/12/2021 24/05/2022 144996.8
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/WC/93393042892401998) WC 11 23/12/2021 24/05/2022 181295
ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಜಲ ಮರುಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/WC/93393042892403647) WC 325 23/12/2021 24/05/2022 31636
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 8 ರ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004020/WC/93393042892412461) WC 11 14/02/2022 24/05/2022 69213
    12 23/12/2021 24/05/2022 131356
    13 23/12/2021 24/05/2022 131356
Total (In Lakhs.) 24.35
Grand Total (In Lakhs.) 50.18
Report Completed
Excel View