Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಮರಿಪಡಗು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಗರೆಡ್ಡಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾರ್ ಸಾಬ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004025/FP/93393042892236565) FP 005 20/06/2022 08/09/2022 164965
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌ ರವರ ಮನರಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/FP/93393042892262147) FP 006 20/06/2022 08/09/2022 101504
ಮೇಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಪುಲಿಮಿತಿ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/FP/93393042892277056) FP 004 20/06/2022 08/09/2022 169855
ಮೇಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡುತೋಪಿನ ಬೇಲಿ & ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/LD/93393042892275007) LD 009 20/06/2022 08/09/2022 89698
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/RC/93393042892326810) RC 007 20/06/2022 08/09/2022 222090
Total (In Lakhs.) 7.48
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮೇಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡು ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/DP/93393042892302635) DP 64 06/12/2021 24/05/2022 57556
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/FP/93393042892246192) FP 812 08/09/2021 24/05/2022 41568
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ & ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/FP/93393042892246194) FP 813 08/09/2021 24/05/2022 40916
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಹಿಂಬಾಗ ಮೋರಿ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/FP/93393042892246195) FP 45 06/12/2021 24/05/2022 49896
ಮರಿಪಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಊರಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/FP/93393042892256318) FP 39 06/12/2021 24/05/2022 177644
    40 06/12/2021 24/05/2022 172644
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸತ್ಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/FP/93393042892260871) FP 48 06/12/2021 24/05/2022 189951
ಮರಿಪಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಲುವೆ  (1528004025/FP/93393042892264287) FP 49 06/12/2021 24/05/2022 157145
ಮರಿಪಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರವರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕುಂಟೆ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/FP/93393042892264289) FP 41 06/12/2021 24/05/2022 222503
    42 06/12/2021 24/05/2022 222503
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/FP/93393042892266009) FP 43 06/12/2021 24/05/2022 222787
    44 06/12/2021 24/05/2022 222787
ಮೇಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ಸರ್ ಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಕಲೀಲ್ ಸಾಬಿ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892385298) IF 822 30/11/2021 24/05/2022 20950
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892531152) IF 9 03/12/2021 24/05/2022 26000
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892591872) IF 821 30/11/2021 24/05/2022 26884
ಮರಿಪಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892658075) IF 826 30/11/2021 24/05/2022 40100
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892719281) IF 825 30/11/2021 24/05/2022 20479
ಮರಿಪಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892719450) IF 17 03/12/2021 24/05/2022 42000
ಮೇಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಲೇ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರವರ ಧನದ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892854003) IF 817 30/11/2021 24/05/2022 20366.6
ಚಿಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಪಿಳ್ಳಂಜಿ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892900003) IF 819 30/11/2021 24/05/2022 37396
ಚಿಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892942730) IF 824 30/11/2021 24/05/2022 37400
ಮರಿಪಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತರಾಜು ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892976720) IF 823 30/11/2021 24/05/2022 37500
ಮೇಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042892983054) IF 820 30/11/2021 24/05/2022 37196
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042893015188) IF 8 03/12/2021 24/05/2022 42000
ಚಿಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/IF/93393042893166389) IF 818 30/11/2021 24/05/2022 40100
ಚಿಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಚ್ಚೋದನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/RC/93393042892279170) RC 810 08/09/2021 24/05/2022 114200
    861 06/12/2021 24/05/2022 133223
ಮೇಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತರಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/RC/93393042892296081) RC 811 08/09/2021 24/05/2022 210200
    863 06/12/2021 24/05/2022 109869
ಚಿಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/WC/93393042892313354) WC 47 06/12/2021 24/05/2022 45000
ಕೊನಾಪುರದ ಕೆಂಗರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವೆಳಪಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮೇಳ್ಯಾ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/WC/93393042892325383) WC 862 06/12/2021 24/05/2022 132000
ಚಿಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮೇಳ್ಯಾ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004025/WC/93393042892385401) WC 46 06/12/2021 24/05/2022 153000
Total (In Lakhs.) 31.04
Grand Total (In Lakhs.) 38.52
Report Completed
Excel View