Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮುದುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004027/FP/93393042892252418) FP 226 20/12/2021 24/05/2022 136675
    227 20/12/2021 24/05/2022 119340
ಮುದುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004027/FP/93393042892260571) FP 167 20/12/2021 24/05/2022 223115
    168 20/12/2021 24/05/2022 175913
ಮುದುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004027/FP/93393042892262111) FP 159 20/12/2021 24/05/2022 97755
ಮುದುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004027/FP/93393042892266848) FP 227 10/12/2021 24/05/2022 132807
    228 10/12/2021 24/05/2022 132807
ಮುದುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004027/LD/93393042892220714) LD 165 20/12/2021 24/05/2022 205800
ಮುದುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004027/LD/93393042892240445) LD 163 20/12/2021 24/05/2022 178075
    164 20/12/2021 24/05/2022 83080
ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನ್ನೆರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀತರಾಮಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004027/RC/93393042892309237) RC 160 20/12/2021 24/05/2022 182161
ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತರಾಮಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ನಂಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004027/RC/93393042892309242) RC 161 20/12/2021 24/05/2022 182161
ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004027/RC/93393042892309246) RC 162 20/12/2021 24/05/2022 182161
ಮುದುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೋತಿ ತೋಪಿನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004027/WC/93393042892427398) WC 158 20/12/2021 24/05/2022 18982
Total (In Lakhs.) 20.51
Grand Total (In Lakhs.) 20.51
Report Completed
Excel View