Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಂಗಿ ನಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಆವಲರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/FP/93393042892274614) FP 09 16/04/2022 08/09/2022 99060
    10 16/04/2022 08/09/2022 99060
    11 16/04/2022 08/09/2022 99060
    12 16/04/2022 08/09/2022 81390
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/FP/93393042892277357) FP 01 16/04/2022 08/09/2022 95560
    02 16/04/2022 08/09/2022 95560
    03 16/04/2022 08/09/2022 119570
ಸಾರಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವೆಳಪಿ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/FP/93393042892278921) FP 25 16/04/2022 08/09/2022 98210
    26 16/04/2022 08/09/2022 98210
    27 16/04/2022 08/09/2022 98210
    28 16/04/2022 08/09/2022 98210
    29 16/04/2022 08/09/2022 98210
    30 16/04/2022 08/09/2022 98210
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ತಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/FP/93393042892280344) FP 32 21/04/2022 08/09/2022 97135
    33 21/04/2022 08/09/2022 97135
    34 21/04/2022 08/09/2022 102910
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/LD/93393042892283254) LD 04 16/04/2022 08/09/2022 97510
    05 16/04/2022 08/09/2022 97510
    06 16/04/2022 08/09/2022 97510
    07 16/04/2022 08/09/2022 97510
    08 16/04/2022 08/09/2022 35005
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/LD/93393042892287087) LD 76 16/06/2022 08/09/2022 97010
    77 16/06/2022 08/09/2022 97010
    78 16/06/2022 08/09/2022 97010
    79 16/06/2022 08/09/2022 38620
ಬುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/LD/93393042892289597) LD 21 16/04/2022 08/09/2022 99400
    22 16/04/2022 08/09/2022 99400
    23 16/04/2022 08/09/2022 99400
    24 16/04/2022 08/09/2022 36485
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಂಗಿ ನಂಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಆವಲರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/LD/93393042892290065) LD 13 16/04/2022 08/09/2022 96230
    14 16/04/2022 08/09/2022 96230
    15 16/04/2022 08/09/2022 96230
    16 16/04/2022 08/09/2022 96230
    17 16/04/2022 08/09/2022 96230
    18 16/04/2022 08/09/2022 96230
    19 16/04/2022 08/09/2022 96230
    20 16/04/2022 08/09/2022 58712.5
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/LD/93393042892292115) LD 67 16/06/2022 08/09/2022 92910
    68 16/06/2022 08/09/2022 92910
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಮನೆಯರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/LD/93393042892292118) LD 69 16/06/2022 08/09/2022 99245
    70 16/06/2022 08/09/2022 99245
    71 16/06/2022 08/09/2022 99245
    72 16/06/2022 08/09/2022 99245
    73 16/06/2022 08/09/2022 99245
    74 16/06/2022 08/09/2022 99245
    75 16/06/2022 08/09/2022 73505
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/LD/93393042892292182) LD 61 16/06/2022 08/09/2022 97200
    62 16/06/2022 08/09/2022 97200
    63 16/06/2022 08/09/2022 114675
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/LD/93393042892292396) LD 65 16/06/2022 08/09/2022 98150
    66 16/06/2022 08/09/2022 80220
ಬುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/LD/93393042892294150) LD 106 27/06/2022 08/09/2022 98650
    107 27/06/2022 08/09/2022 98650
    108 27/06/2022 08/09/2022 98650
    109 27/06/2022 08/09/2022 98650
ಗುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004031/LD/93393042892295275) LD 90 27/06/2022 08/09/2022 99950
    91 27/06/2022 08/09/2022 99950
    92 27/06/2022 08/09/2022 157855
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 13 34 2.608 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 34 46.982 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/WC/93393042892388380) WC 86 27/06/2022 08/09/2022 28550
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆವಲರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/WC/93393042892464075) WC 83 27/06/2022 08/09/2022 99880
    84 27/06/2022 08/09/2022 99880
    85 27/06/2022 08/09/2022 94230
Total (In Lakhs.) 58.15
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬುಡುಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಡಬೂರು ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/FP/93393042892258568) FP 721 22/12/2021 24/05/2022 91580
    723 22/12/2021 24/05/2022 91580
    724 22/12/2021 24/05/2022 91580
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/IF/93393042892612798) IF 715 22/12/2021 24/05/2022 32626
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/IF/93393042892689463) IF 428 23/12/2021 24/05/2022 31410
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪನವರ ಕುರಿಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/IF/93393042892786901) IF 438 23/12/2021 24/05/2022 19760
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/IF/93393042892876255) IF 352 23/12/2021 24/05/2022 30438
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/IF/93393042892912581) IF 341 23/12/2021 24/05/2022 31529
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮನವರ ಹಸುಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/IF/93393042892917760) IF 748 22/12/2021 24/05/2022 21060
ಬುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ಬಿ ಎಂ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/IF/93393042893048691) IF 342 23/12/2021 24/05/2022 31124
ಸಾರಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪರವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/IF/93393042893399333) IF 67 14/02/2022 24/05/2022 12508
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರೆಡ್ಡಿರವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/IF/93393042893406010) IF 923 11/10/2021 24/05/2022 20064
ಗುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಪೂರ್ವ * ಪಶ್ವಿಮ) (1528004031/LD/93393042892238204) LD 702 22/12/2021 24/05/2022 59030
ಗುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಉತ್ತರ * ದಕ್ಷಿಣ) (1528004031/LD/93393042892238205) LD 701 22/12/2021 24/05/2022 76795
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 13 33 40.603 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 35 12.057 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/WC/93393042892378630) WC 712 22/12/2021 24/05/2022 29900
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 13 33 40.603 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 35 12.057 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/WC/93393042892378639) WC 708 22/12/2021 24/05/2022 29700
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 13 33 53.278 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 35 18.761 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/WC/93393042892378642) WC 711 22/12/2021 24/05/2022 29900
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 13 33 53.278 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 35 18.761 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1528004031/WC/93393042892378663) WC 707 22/12/2021 24/05/2022 29700
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 13 33 43.061 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 35 21.007 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/WC/93393042892378668) WC 709 22/12/2021 24/05/2022 29900
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 13 33 43.061 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 35 21.007 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/WC/93393042892378671) WC 706 22/12/2021 24/05/2022 29700
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 13 34 2.374 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 36 27.417 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/WC/93393042892384278) WC 731 22/12/2021 24/05/2022 29900
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 13 34 2.374 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 36 27.417 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/WC/93393042892384282) WC 732 22/12/2021 24/05/2022 29700
ಸಾರಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 13 36 12.402 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 36 2.437 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೂಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004031/WC/93393042892398225) WC 703 22/12/2021 24/05/2022 99300
ಸಾರಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 13 35 15.864 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 36 10.292 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/WC/93393042892400597) WC 726 22/12/2021 24/05/2022 29900
ಸಾರಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 13 35 15.864 N ಅಕ್ಷಾಂಶ 77 36 10.292 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೀಜಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004031/WC/93393042892400603) WC 727 22/12/2021 24/05/2022 29700
Total (In Lakhs.) 10.38
Grand Total (In Lakhs.) 68.53
Report Completed
Excel View