Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕೋಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/IF/93393042892630582) IF 01 28/06/2022 08/09/2022 19118
ದ್ವಾರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ರವರ ದನದ ಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/IF/93393042892793628) IF 106 28/06/2022 08/09/2022 18948
ಪಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/IF/93393042893083599) IF 100 28/06/2022 08/09/2022 19118
ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RC/93393042892333286) RC 62 29/06/2022 08/09/2022 104356
ದ್ವಾರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗುವ್ವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RC/93393042892333292) RC 65 29/06/2022 08/09/2022 163962
ದ್ವಾರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RC/93393042892333297) RC 64 29/06/2022 08/09/2022 139356
    70 29/06/2022 08/09/2022 152712
ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/WC/93393042892427069) WC 61 29/06/2022 08/09/2022 53390
ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/WC/93393042892439142) WC 32 20/05/2022 08/09/2022 44147
ದ್ವಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/WC/93393042892439400) WC 63 29/06/2022 08/09/2022 12925
Total (In Lakhs.) 7.28
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/FP/93393042892255503) FP 29 22/12/2021 24/05/2022 168240
ಆರ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/FP/93393042892267587) FP 61 11/02/2022 24/05/2022 159623.7
ಕೋಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೊನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್  (1528004032/FP/93393042892271606) FP 62 11/02/2022 24/05/2022 159623.7
ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗ ಉದ್ಯಾನ ವನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/LD/93393042892246088) LD 28 22/12/2021 24/05/2022 65526
ಬೀರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RC/93393042892299248) RC 30 22/12/2021 24/05/2022 101720
ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RC/93393042892305839) RC 27 22/12/2021 24/05/2022 178700
ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪಿ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RC/93393042892314067) RC 63 11/02/2022 24/05/2022 223204
ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RC/93393042892325845) RC 11 15/02/2022 24/05/2022 175054
ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೂ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004032/RC/93393042892327543) RC 64 11/02/2022 24/05/2022 160300
ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RC/93393042892333286) RC 65 11/02/2022 24/05/2022 165270
ದ್ವಾರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RC/93393042892333691) RC 66 11/02/2022 24/05/2022 212686
ಆರ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RS/93393042892282451) RS 67 11/02/2022 24/05/2022 22250
ಪಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/RS/93393042892282452) RS 68 11/02/2022 24/05/2022 27050
ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/WC/93393042892429423) WC 69 11/02/2022 24/05/2022 14600
ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004032/WC/93393042892442293) WC 70 11/02/2022 24/05/2022 220680
    71 11/02/2022 24/05/2022 77922
Total (In Lakhs.) 21.32
Grand Total (In Lakhs.) 28.6
Report Completed
Excel View