Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಯರ್ರಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸೊಟ್ಟಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004034/IF/93393042893520992) IF 23 29/06/2022 08/09/2022 40253
Construcction of park work at science park in hosakote village (1528004034/LD/93393042892276697) LD 16 22/06/2022 08/09/2022 150500
ಭಕ್ತರಹಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 13.35.3.730n77.24.56.719ಈ ರಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004034/WC/93393042892398650) WC 29 20/06/2022 08/09/2022 25308
ಭಕ್ತರಹಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 13.35.3.730n77.24.56.719ಈ ರಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೇಲ್ ಮಗಾರಿ (1528004034/WC/93393042892398654) WC 19 20/06/2022 08/09/2022 26620
ನಡವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004034/WC/93393042892467327) WC 15 22/06/2022 08/09/2022 149850
Total (In Lakhs.) 3.93
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಸೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004034/AV/93393042892253323) AV 40 10/02/2022 24/05/2022 174190
    70 20/12/2021 24/05/2022 131537
    71 20/12/2021 24/05/2022 145094
ಸೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004034/FP/93393042892255794) FP 65 20/12/2021 24/05/2022 22843
ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004034/FP/93393042892263180) FP 62 20/12/2021 24/05/2022 119582
    63 20/12/2021 24/05/2022 71135
ಮಾಚೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004034/IF/93393042892648255) IF 49 10/10/2021 24/05/2022 18165
Construcction of park work at science park in hosakote village (1528004034/LD/93393042892276697) LD 06 05/02/2022 24/05/2022 85500
    07 05/02/2022 24/05/2022 124800
    08 05/02/2022 24/05/2022 183550
    09 05/02/2022 24/05/2022 169500
ನರಸಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004034/RC/93393042892322232) RC 04 10/02/2022 24/05/2022 136148
    05 10/02/2022 24/05/2022 176263
ಗೊಡ್ಡವಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ (1528004034/WC/93393042892322508) WC 48 10/10/2021 24/05/2022 168760.94
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004034/WC/93393042892377032) WC 48 20/12/2021 24/05/2022 153850
ಗೂಡ್ಡವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004034/WC/93393042892430332) WC 67 20/12/2021 24/05/2022 136207
    68 20/12/2021 24/05/2022 129920
Total (In Lakhs.) 21.47
Grand Total (In Lakhs.) 25.4
Report Completed
Excel View