Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, May 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
RAISING OF V1 8"X12" SEEDLINGS AT MUDUGANAKUNTE NURSARY UNDER MGNREGS DURING THE YEAR 2021-22 (1528004/DP/93393042892262618) DP 28 01/04/2022 16/06/2022 212000
    29 01/04/2022 16/06/2022 212000
    30 01/04/2022 16/06/2022 106000
Raising of monsoon Road side plantation from Bychapura road to baadimaraluru (1528004/DP/93393042892264276) DP 01 01/05/2022 16/06/2022 28269
    02 01/05/2022 16/06/2022 14134
Raising of Multipurpose Tree Plntation at Jodibislahalli GP (1528004/DP/93393042892266059) DP 03 01/05/2022 16/06/2022 33610
    04 01/05/2022 16/06/2022 6722
Raising of Monsoon Multipurpose Tree Plantation at Jodibislahalli Block 2 (1528004/DP/93393042892267936) DP 05 01/05/2022 16/06/2022 67220
Raising of Monsoon Roadside Plantation from Kundihalli to Jakkenahalli Road (1528004/DP/93393042892270225) DP 31 01/04/2022 16/06/2022 28269
Maintainance of First Year Old Roadside Plantation from MElya to Uchhodanahalli (1528004/DP/93393042892272532) DP 39 01/04/2022 16/06/2022 56538
First year Maintainance of Roadside Plantation Between Uchhodanahalli to Vidurashwatha cross  (1528004/DP/93393042892272551) DP 40 01/04/2022 16/06/2022 56538
First year Maintainance of 10x16 Block Plantation at Minividhanasoudha Alakapura  (1528004/DP/93393042892273089) DP 41 01/04/2022 16/06/2022 33610
Raising of Roadside Plantation from Bevinhalli to Doddamallekere (1528004/DP/93393042892274364) DP 34 01/04/2022 16/06/2022 56538
raising of Roadside Plantation between Vidurashwatha to H Nagasandra  (1528004/DP/93393042892275257) DP 35 01/04/2022 16/06/2022 56538
Raising of 10x16 Monsoon Block Plantation at Arkunda (1528004/DP/93393042892279652) DP 95 01/07/2022 12/12/2022 100830
Raising of 10x16 Monsoon block plantation at the Premises of SLWM Unit Namagondlu (1528004/DP/93393042892287830) DP 32 01/04/2022 16/06/2022 100830
    33 01/04/2022 16/06/2022 33610
RAISING OF 14X20 POLYTHENE BAGS SEEDLINGS UNDER MGNREGA DURING THE YEAR 2021-22 (1528004/DP/93393042892298299) DP 11 01/04/2022 16/06/2022 218700
    12 01/04/2022 16/06/2022 218700
RAISING OF 10X16 POLYTHENE BAGS SEEDLINGS UNDER MGNREGA DURING THE YEAR 2021-22 (1528004/DP/93393042892298309) DP 13 01/04/2022 16/06/2022 182300
    14 01/04/2022 16/06/2022 182300
    15 01/04/2022 16/06/2022 182300
Raising of V1 Mulberry seedlings in 8x12 PBS During 2021-22 (1528004/DP/93393042892309260) DP 17 01/04/2022 16/06/2022 155500
    18 01/04/2022 16/06/2022 155500
    20 01/04/2022 16/06/2022 44000
    21 01/04/2022 16/06/2022 192750
    22 01/04/2022 16/06/2022 192750
    23 01/04/2022 16/06/2022 192750
    24 01/04/2022 16/06/2022 192750
Clearing the Lantana and other stump growth in Bommishettyhalli Government land (1528004/DP/93393042892314422) DP 59 01/04/2022 12/12/2022 5000
Maintainance of 10x16 PBs under MGNREGA during 2022-23 (1528004/DP/93393042892314694) DP 16 01/04/2022 16/06/2022 160500
    56 01/07/2022 12/12/2022 40000
Maintainance of 8x12PBs under MGNREGA during 2022-23 (1528004/DP/93393042892314871) DP 51 01/07/2022 12/12/2022 112500
    52 01/07/2022 12/12/2022 112500
Maintainance of V1 Mulberry under MGNREGA during 2022-23 (1528004/DP/93393042892314872) DP 25 01/04/2022 16/06/2022 238000
    26 01/04/2022 16/06/2022 238000
    27 01/04/2022 16/06/2022 238000
    53 01/07/2022 12/12/2022 225000
    54 01/07/2022 12/12/2022 225000
    55 01/07/2022 12/12/2022 112500
Maintainance of 14x20PBS During 2022-23 at Muduganakunte (1528004/DP/93393042892315098) DP 57 01/07/2022 12/12/2022 82350
Second Year Maintainance of Roadside Plantation from Sadenahalli to Halehalli (1528004/DP/93393042892316149) DP 85 01/07/2022 12/12/2022 33003
Second year Maintainance of Roadside Plantation from Sadenhalli to Thondebhavi Road (1528004/DP/93393042892316152) DP 86 01/07/2022 12/12/2022 33003
Pitting Work for Raising Roadside Plantation from Narasapura gate to Bachhareddyhalli (1528004/DP/93393042892316417) DP 87 01/04/2022 12/12/2022 5000
Pitting Eork for raising Multipurpose Tree Plantation At Bommshetthalli Gomala (1528004/DP/93393042892316418) DP 63 01/07/2022 12/12/2022 5000
Pitting Work for Raising Multipurpose Tree Plantation at Government Tools and Trining Institute (1528004/DP/93393042892316420) DP 90 01/07/2022 12/12/2022 5000
Pitting Work for Raaising Roadside Plantation from Jagareddyhlli to Maruthi Circle (1528004/DP/93393042892316635) DP 89 01/07/2022 12/12/2022 5000
Maintainance of FirstYear Old roadside Plantation from Bychapura Baadimaraluru (1528004/DP/93393042892320716) DP 82 01/04/2022 12/12/2022 88008
First year Maintainance of Multipurpose tree Plantation at Jodibislahalli Block 1 (1528004/DP/93393042892321590) DP 84 01/07/2022 12/12/2022 100500
Maintainance of First year old roadside plantation from Vidurashwatha cross to H Nagasandra (1528004/DP/93393042892321804) DP 82 01/07/2022 12/12/2022 55005
First Year Maintainance of 10x16 Block Plantation at Jodibislahalli Block 2 (1528004/DP/93393042892321929) DP 80 01/05/2022 12/12/2022 36670
First year Maintainance of Multipurpose tree Plantation at Beeramanagala gudda (1528004/DP/93393042892321945) DP 83 01/07/2022 12/12/2022 100500
Raising of 14x20 Polythene bagged seedlings during 2022-23 (1528004/DP/93393042892334072) DP 02 06/10/2022 12/12/2022 152250
    03 06/10/2022 12/12/2022 140250
    04 06/10/2022 12/12/2022 130500
    1 06/10/2022 12/12/2022 152250
RAISING OF 10X16 POLYTHENE BAGGED SEEDLINGS DURING 2022-23 (1528004/DP/93393042892334073) DP 05 06/10/2022 12/12/2022 249900
    06 06/10/2022 12/12/2022 168300
    08 06/10/2022 12/12/2022 231300
ಕಂತಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗಂಗಪ್ಪರವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892472828) IF 455 01/07/2022 20/12/2022 22032
ಕಂತಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ- ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಕರಣಾ ಘಟಕ (1528004/IF/93393042892497193) IF 456 01/07/2022 20/12/2022 22032
ಹೊಸ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ - ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ - ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892498448) IF 138 03/04/2022 20/12/2022 14560
ಮುದುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಎಂ.ಕೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892511719) IF 948 01/04/2022 20/12/2022 31000
ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892525591) IF 88 28/06/2022 12/09/2022 23500
Hosa Upparahalli Village Narayana Nayaka s/o Champla Nayaka ravaru Banana Planting (1528004/IF/93393042892534632) IF 628 01/04/2022 20/12/2022 24500
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾದಮ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಮಹದಿ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ಅಲಿ ರವರು ಸೀಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892543671) IF 148 01/04/2022 20/12/2022 30100
kurudi gramada T Veerappa bin Thimmayya jamininalli hunase nati (1528004/IF/93393042892557256) IF 58 01/04/2022 20/12/2022 8050
ಕಚಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಮಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892558063) IF 276 01/04/2022 20/12/2022 29300
ಕಾದಲವೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೊಚ್ಚೆಪ್ಪ ಉರುಫ್ ರಂಗಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892562361) IF 821 01/04/2022 20/12/2022 23200
ಜೀರಿಗೆ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಜಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ವಿ.ಎನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892566091) IF 1 01/04/2022 20/12/2022 23000
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892574376) IF 487 01/04/2022 20/12/2022 25000
ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892579403) IF 20 01/04/2022 20/12/2022 23800
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯರವರು ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892583783) IF 149 01/04/2022 20/12/2022 13000
ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892586282) IF 831 01/04/2022 20/12/2022 25000
ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಬೂಬ್‌ ಖಾನ್‌ ಬಿನ್‌ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಮರಕಡ್ಡಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892588701) IF 18 13/06/2022 12/09/2022 27500
ಕುರೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಟಿ ವೀರತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892593712) IF 2030 01/04/2022 20/12/2022 34600
ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892594663) IF 509 01/04/2022 20/12/2022 20200
ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿರವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892615409) IF 2756 11/04/2022 20/12/2022 25800
ಕದಿರದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಯ್ಯರವರು ಸೀಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892677119) IF 594 01/04/2022 20/12/2022 9200
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳೀ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892685056) IF 80 23/06/2022 12/09/2022 32000
ರಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892706125) IF 1075 07/04/2022 20/12/2022 34600
ಬೋಡಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892879856) IF 1314 16/04/2022 20/12/2022 28500
Jalkkenahalli Gramada Ashwathareddy s/o Vasanthappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892994819) IF 06 08/06/2022 12/09/2022 16500
Jakkenahalli Gramada Gopalareddy s/o Vasanthappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892994911) IF 05 08/06/2022 12/09/2022 12000
Kamaganahalli Gramada Mallikarjunaiah s/o Doddasomaiah ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893021216) IF 19 16/06/2022 12/09/2022 28500
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಓಬಳಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893021797) IF 76 21/06/2022 12/09/2022 17000
ಭೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತ ಕೋಂ ಬಿ.ಟಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893022056) IF 09 13/05/2022 12/09/2022 24500
ಚಿಮಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಎನ್ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಿ ವಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042893041653) IF 09 01/04/2022 20/12/2022 25801
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893061663) IF 21 01/04/2022 20/12/2022 39000
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893067924) IF 609 01/04/2022 20/12/2022 20200
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893069079) IF 428 11/04/2022 20/12/2022 46700
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042893069407) IF 10 01/04/2022 20/12/2022 24801
ಗುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893074837) IF 121 30/06/2022 12/09/2022 17000
ವದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದುರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893075160) IF 103 29/06/2022 12/09/2022 22500
ಚೀಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893079947) IF 465 01/04/2022 20/12/2022 49544
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ವಿ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893080318) IF 617 01/04/2022 20/12/2022 37000
ದಿನಮಘಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893080360) IF 1210 01/04/2022 20/12/2022 24500
ಜಿ ಕೋತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893099280) IF 126 01/07/2022 12/09/2022 17000
ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893105557) IF 121 01/04/2022 20/12/2022 21800
ರಾಳ್ಳಗಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಾನೇನಾಯ್ಕರವರು ದಾಳಿಂಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893106289) IF 22 20/04/2022 20/12/2022 14000
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ್ ಜುರ್ರತ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೀರ್ ಫಸಾಹತ್ ಹುಸೇನ್ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893111733) IF 21 01/04/2022 20/12/2022 39600
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದಾ ಆಸ್ಪಿಯ ಜೆಹರಾ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮೀರ್ ನಜ್ಮುಲ್ ಹುಸೇನ್ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893111785) IF 559 01/04/2022 20/12/2022 38600
Idaguru Gramada Vabanna s/o Kunnappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893117733) IF 07 08/06/2022 12/09/2022 12000
Allipura Gamada Mangamma w/o Seenappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893122401) IF 16 24/05/2022 12/09/2022 30500
ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಜೆ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಪಟೇಲ್ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893122428) IF 164 01/04/2022 20/12/2022 23000
ಕುಂಟಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಎ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893122484) IF 162 01/04/2022 20/12/2022 14772
ವರವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೇ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರು ತೆಂಗು ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893123362) IF 475557 01/04/2022 20/12/2022 9466
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಗಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893143593) IF 123 30/06/2022 12/09/2022 18000
ಮಿದ್ದಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಎಮ್‌ ಬಿ ಬಿನ್‌ ಬೈಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893144293) IF 124 30/06/2022 12/09/2022 24500
ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎನ್ ವಿಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ ವಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893190303) IF 504 01/04/2022 20/12/2022 22000
ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ವಿ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893203502) IF 168 01/04/2022 20/12/2022 36000
ಜೋಡಿಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ನರಸೀಯಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893203767) IF 1471 01/04/2022 20/12/2022 21000
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಗೌಡರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893258676) IF 1435 29/04/2022 20/12/2022 7820
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಸಲ್ಲಾಪುರಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893269778) IF 1499 01/04/2022 20/12/2022 32700
Allipura Gramada Dasappa s/o Hanumanthappa ravara jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893289678) IF 11 24/05/2022 12/09/2022 29000
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893306508) IF 72 21/06/2022 12/09/2022 32500
ಅರ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎ ನಾಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893323750) IF 546 01/04/2022 20/12/2022 42688
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೀರ್ ರಹೀಮ್ ಅಲಿ ಬಿನ್ ಖಾದಿಂ ಹುಸೇನ್ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893448927) IF 387 01/04/2022 20/12/2022 34684
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಜ್ವಾಲೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಯಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893555883) IF 1582 01/04/2022 12/09/2022 39000
ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ  (1528004/IF/93393042893556047) IF 905 01/04/2022 12/09/2022 30000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893570040) IF 1636 01/04/2022 12/09/2022 23000
ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮಯ್ಯರವರು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893570613) IF 202 01/04/2022 12/09/2022 7524
ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಸಿ ರಾಮಯ್ಯರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893574309) IF 175 01/04/2022 12/09/2022 44800
ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಂ ಬಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮೈಲಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893580267) IF 434 27/06/2022 12/09/2022 31400
ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893586538) IF 115 01/04/2022 12/09/2022 45000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಉದಯರವಿ ಬಿನ್ ಉಮಾಪತಿ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893607884) IF 1224 01/04/2022 12/09/2022 28500
ಚೋಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿರವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042893627488) IF 1541 26/04/2022 12/09/2022 25800
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ವಿ೧ ನರ್ಸರಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893633765) IF 01 11/04/2022 12/09/2022 28000
ಗೌಡಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893636806) IF 86 28/06/2022 12/09/2022 22500
ಬಂದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಅನಿತ ಕೋಂ ಎನ್ ರವಿಚಂದ್ರ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893645850) IF 408 07/08/2022 20/12/2022 30600
ಶ್ಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893647423) IF 11 30/04/2022 12/09/2022 14000
ಗೊಟಕನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಮರಿಯಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಕಡ್ಡಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893648399) IF 25 20/06/2022 12/09/2022 24000
ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಿ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893659101) IF 2043 01/04/2022 12/09/2022 45000
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲೀಂ ಬಾಷ ಬಿನ್‌ ವಲ್ಲೀಸಾಬ್‌ ರವರ ಜಮಿನಿನಲಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893672717) IF 27 20/06/2022 12/09/2022 17000
ವರವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರು ತೆಂಗು ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893695268) IF 159314 27/07/2022 20/12/2022 3604
Dinnehunasenahalli village H R Prabhakar s/o P S Rangaiah ravara jameeninalli seebe nati (1528004/IF/93393042893757042) IF 522 08/04/2022 12/09/2022 24000
ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನಾರಶಿವಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893769264) IF 407 01/05/2022 20/12/2022 18500
ವರವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಸೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ ಸೋಮಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893817789) IF 45 27/07/2022 20/12/2022 22300
ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893966860) IF 15 01/08/2022 20/12/2022 46200
ಗುಣಿಬೀಳು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893972774) IF 1376 19/07/2022 20/12/2022 22000
ಕಾಟನಾಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042894000427) IF 045 24/09/2022 20/12/2022 32920
Soil And Moisture Conservation Trenches in Reddydyavarahalli Gudda  (1528004/WC/93393042892472922) WC 62 01/04/2022 12/12/2022 5000
Soil and Moisture Conservation trenches in Reddydyavarahalli Block 2 (1528004/WC/93393042892472938) WC 61 01/07/2022 12/12/2022 5000
Soil and Moisture Conservation Trenches in Jodibisilahalli Multipurpose Tree Planataion Block 1 (1528004/WC/93393042892472949) WC 60 01/04/2022 12/12/2022 5000
Soil and Moisture Conservation Trenches at Maraluru 10x16 Block Plantation (1528004/WC/93393042892472958) WC 58 01/07/2022 12/12/2022 5000
Total (In Lakhs.) 89.18
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
Raising of monsoon Road side plantation from Bychapura road to baadimaraluru (1528004/DP/93393042892264276) DP 51 01/01/2022 12/12/2022 84807
Raising of Multipurpose Tree Plntation at Jodibislahalli GP (1528004/DP/93393042892266059) DP 52 01/01/2022 12/12/2022 100830
Raising of Monsoon Multipurpose Tree Plantation at Jodibislahalli Block 2 (1528004/DP/93393042892267936) DP 53 01/01/2022 12/12/2022 100830
Raising of Monsoon Roadside Plantation from Kundihalli to Jakkenahalli Road (1528004/DP/93393042892270225) DP 78 01/01/2022 12/12/2022 84807
Raising of 10x16 Monsoon Block Plantation at Venkatapura Pidarahalli Survey Number  (1528004/DP/93393042892270394) DP 74 01/02/2022 12/12/2022 100830
RAising of 10x16 Monsoon Block Plantation at Reddydyavarahalli Gudda during 2021-22 (1528004/DP/93393042892270454) DP 70 01/02/2022 12/12/2022 100830
Raising of Monsoon Block Plantation at Maralauru Dinne  (1528004/DP/93393042892270540) DP 68 01/02/2022 12/12/2022 100830
Raising of 10x16 Monsoon Block Plantation at Jodibisalahally 1500 pits Block 1 (1528004/DP/93393042892270861) DP 54 01/01/2022 12/12/2022 151245
Raising of 10x16 Monsoon Block Plantation at Beeramangala (1528004/DP/93393042892271195) DP 69 01/02/2022 12/12/2022 33610
Raising of 10x16 Block Plantation at Jodibislahalli 1000 pits BLock 1 (1528004/DP/93393042892271214) DP 55 01/01/2022 12/12/2022 100830
Raising of Multipurpose tree Plantation at Beeramangala (1528004/DP/93393042892271226) DP 79 01/01/2022 12/12/2022 100830
Raisinf of Monsoon Multipurpose Tree Plntation at Namgagondlu Government School Area  (1528004/DP/93393042892272512) DP 76 01/02/2022 12/12/2022 100830
Raising of Roadside Plantation from Bevinhalli to Doddamallekere (1528004/DP/93393042892274364) DP 64 01/02/2022 12/12/2022 67824
Raising Of Multipurpose Tree Planttion at Pura Gudda (1528004/DP/93393042892274440) DP 66 01/02/2022 12/12/2022 100830
Raising of Monsoon Multipurpose tree Plantation at Pura Gudda Block 2 (1528004/DP/93393042892274754) DP 65 01/02/2022 12/12/2022 90747
Raising of Multipurpose Tree Plantation at Seegalahalli (1528004/DP/93393042892274784) DP 24 12/12/2021 30/04/2022 167750
Raising of 10x16 Block Plantation at Shigalahally (1528004/DP/93393042892274803) DP 71 01/02/2022 12/12/2022 80664
Raising of 10x16 Block Plantation at Appaganakunte D Palya (1528004/DP/93393042892274815) DP 73 01/02/2022 12/12/2022 100830
raising of Roadside Plantation between Vidurashwatha to H Nagasandra  (1528004/DP/93393042892275257) DP 67 01/02/2022 12/12/2022 56520
Raising of Multipurpose Tree Plantation at Government Polytechnic College Premises  (1528004/DP/93393042892276131) DP 62 11/02/2022 12/12/2022 100830
Raising Of Multipurpose Tree Plantation At Reddydyavarahalli (1528004/DP/93393042892276141) DP 63 01/02/2022 12/12/2022 100830
Raising of 10x16 Monsoon Block Plantation at Arkunda (1528004/DP/93393042892279652) DP 22 01/12/2021 30/04/2022 112930
Raising of 10x16 Monsoon block plantation at the Premises of SLWM Unit Namagondlu (1528004/DP/93393042892287830) DP 21 01/12/2021 30/04/2022 112930
RAISING OF 14X20 POLYTHENE BAGS SEEDLINGS UNDER MGNREGA DURING THE YEAR 2021-22 (1528004/DP/93393042892298299) DP 83 01/01/2022 12/12/2022 126900
    84 01/01/2022 12/12/2022 3288
RAISING OF 10X16 POLYTHENE BAGS SEEDLINGS UNDER MGNREGA DURING THE YEAR 2021-22 (1528004/DP/93393042892298309) DP 80 01/01/2022 12/12/2022 167100
    81 01/02/2022 12/12/2022 169400
    82 01/02/2022 12/12/2022 84700
Raising and Maintainance of 8x12PBS During the Year 2021-22 (1528004/DP/93393042892308001) DP 09 23/12/2021 30/04/2022 184000
    10 23/12/2021 30/04/2022 184000
    391 23/11/2021 30/04/2022 239500
    398 23/11/2021 30/04/2022 239500
    56 10/02/2022 12/12/2022 155500
    57 10/02/2022 12/12/2022 155500
    58 10/02/2022 12/12/2022 200000
    59 10/02/2022 12/12/2022 200000
    60 10/02/2022 12/12/2022 151750
Raising of V1 Mulberry seedlings in 8x12 PBS During 2021-22 (1528004/DP/93393042892309260) DP 01 23/12/2021 30/04/2022 184000
    02 23/12/2021 30/04/2022 184000
    03 23/12/2021 30/04/2022 184000
    04 23/12/2021 30/04/2022 184000
    05 23/12/2021 30/04/2022 184000
    06 23/12/2021 30/04/2022 184000
    337 23/11/2021 30/04/2022 239500
    346 23/11/2021 30/04/2022 239500
    355 23/11/2021 30/04/2022 239500
    365 23/11/2021 30/04/2022 239500
    375 23/11/2021 30/04/2022 239500
    384 23/11/2021 30/04/2022 239500
    62 10/02/2022 12/12/2022 233250
    63 10/02/2022 12/12/2022 233250
    64 10/02/2022 12/12/2022 155500
krishnappa s/o sanjeevayya banana plantation (1528004/IF/93393042892303532) IF 345 10/04/2021 20/12/2022 19000
ಕೆ.ಎ ಅಶ್ವತ್ಥಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ ಅಶ್ವತ್ಥಗೌಡ ಕಾನಗಾನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ರವರು ಬಾಳೆಗಿಡ ನಾಟಿ  (1528004/IF/93393042892328331) IF 589 20/04/2021 20/12/2022 30800
ಹನುಮಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಹುಲಿಕುಂಟೆ, ಡಿಪಾಳ್ಯ ರವರು ಮಾವಿನ ಗಿಡ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892379443) IF 142 01/04/2021 20/12/2022 9752
Saragondlu garamda Chikkajallappa s/o Jallappa ravara jamininalli 2&3ne varshada thota nirvahene (1528004/IF/93393042892382257) IF 1020 20/07/2021 12/09/2022 17000
Dpalya Garmada Gangadharappa BIn Neerganti Narayanappa ravara jamininalli reshme nati kamagari (1528004/IF/93393042892385008) IF 03 06/04/2021 12/09/2022 20000
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2&3 ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892392214) IF 871 16/06/2021 12/09/2022 30000
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಆದೆಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2&3 ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892392218) IF 870 16/06/2021 12/09/2022 30000
Ramachandrapura Gramada Sanjivarayappa BIn Venkataramanappa Ravara Jamininali Nursary Kamagari  (1528004/IF/93393042892393412) IF 688 19/06/2021 12/09/2022 18000
Katanakallu Gramada Narappareddy Bin Hanumantharayappa Ravra jamininalli 2&3ne Varsada thota nirvaha (1528004/IF/93393042892395624) IF 20 23/04/2021 12/09/2022 30000
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನೆಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892396982) IF 399 11/04/2021 20/12/2022 7720
Nakkalahalli Adilakshmamma w/o Channappa jamininalli 2&3ne Varshda Thota nirvahane  (1528004/IF/93393042892399654) IF 1007 18/06/2021 12/09/2022 15000
Kokimenahalli gramada K M Sriramappa S/o Muttapparava Jamininalli Bale Nati (1528004/IF/93393042892399679) IF 1356 16/05/2021 20/12/2022 31300
Chikkakurugodu gramada Gangappa Bin Chinnakka Ravara jamininalli 2 & 3ne Varsada Thota nirvahane (1528004/IF/93393042892403880) IF 834 17/06/2021 12/09/2022 15000
Guttenahalli Gramada G S Narendrababu Bin G N Srinivasareddy Ravara Jamininalli 2 & 3ne varsada thot (1528004/IF/93393042892405188) IF 656 18/06/2021 12/09/2022 22500
ದಿನಮಘಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಸಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೆ.ಎನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892412479) IF 814 01/04/2021 20/12/2022 32800
ಕಾಚಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892413865) IF 129 01/04/2021 20/12/2022 44500
ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಕೆಂಪಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892419757) IF 1224 01/04/2021 20/12/2022 48000
Puttapurlahalli Gramada V.Devaki c/o Jayamma ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042892423950) IF 254 02/07/2021 12/09/2022 33000
D Palya Adeppa s/o Avulakondarayappa jamininalli reshme Nati Kamgari  (1528004/IF/93393042892428741) IF 01 06/04/2021 12/09/2022 20000
Kuntachikkanahalli Gramada Venkateshreddy s/o Basappareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892429134) IF 356 19/07/2021 12/09/2022 31500
kadaburu Gramada Narayanaswamy s/o ashwthappa jaminialli 2&3ne Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042892431427) IF 1007 15/06/2021 12/09/2022 16500
Hanumenahalli Anjamma w/o Narayanappa jamininalli reshme Nati JKamgari (1528004/IF/93393042892434587) IF 1017 03/07/2021 12/09/2022 18000
Jelakunte gramda Ganagadarappa s/o Nagappa ravra 2&3ne Varshada Thota nirvahnae  (1528004/IF/93393042892434691) IF 1009 21/06/2021 12/09/2022 30000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892435237) IF 3183 04/04/2021 20/12/2022 41100
ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸದಾಶಿವಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892435859) IF 24 04/04/2021 20/12/2022 24400
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892441558) IF 322 16/06/2021 20/12/2022 38475
Alasathimmanahalli Gramada Honnorappa bin Erappa Ravara jamininalli reshme nati kamgari (1528004/IF/93393042892441676) IF 678 18/06/2021 12/09/2022 30000
ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892449338) IF 671 01/04/2021 20/12/2022 32000
ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಸಂತಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892450347) IF 1511 07/04/2021 20/12/2022 23500
Nakkalahalli Ramakrishanreddy S/o chikkagangappa jamininalli 2&3ne Varashada aThota Niaravahane  (1528004/IF/93393042892451902) IF 1016 18/06/2021 12/09/2022 15000
ಚೋಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೇನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಾನೇನಾಯ್ಕರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892452431) IF 12 01/04/2021 20/12/2022 30000
ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892453503) IF 810 20/04/2021 20/12/2022 35000
ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಷೇಕ್ ಮಹದ್ದೀನ್ ಉರೂಫ್ ಮಕಬುಲ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೀಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892460444) IF 729 01/04/2021 20/12/2022 13500
Idaguru Gramada Hanumantharayappa s/o Rangappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892462387) IF 254 01/08/2021 12/09/2022 33000
ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892474145) IF 129 20/04/2021 20/12/2022 29000
ಮೇಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೇ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892477102) IF 1002 07/06/2021 12/09/2022 25500
Halaganahalli Gramada Krishnamurthy s/o Rangappa ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvah (1528004/IF/93393042892478613) IF 3256 05/06/2021 12/09/2022 33000
Halaganahalli Gramada Venkateshappa ravara Jamininalli Reshme 3ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042892479675) IF 256 16/09/2021 12/09/2022 14500
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892482084) IF 13412 02/04/2021 20/12/2022 20200
Balagere Gramada Ramakrishnappa s/o Bhimanna ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892483329) IF 325 05/07/2021 12/09/2022 33000
Bodabandanahalli Gramada Shivashanareddy Bin M R Venkateddy Ravara jamininalli 2 & 3 Ne varsada Thot (1528004/IF/93393042892483486) IF 1023 22/07/2021 12/09/2022 15000
ಜಿ ಕೋತ್ತೂರು ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೇ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892483497) IF 1032 19/06/2021 12/09/2022 20000
ಚೀಲಂನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892483528) IF 1006 20/04/2021 20/12/2022 25940
ಚೀಲಂನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892483554) IF 1005 22/04/2021 20/12/2022 42800
ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಜಿ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892484190) IF 116 12/05/2021 20/12/2022 13500
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಅಶ್ವತ್ಥರೆಡ್ಡಿ ಜಿಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892484620) IF 1085 07/08/2021 12/09/2022 15000
ಹುದುಗೂರು ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892484630) IF 1026 28/07/2021 12/09/2022 15000
ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892485186) IF 512 09/04/2021 20/12/2022 23000
ಸೂರ್ಯನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆದೆಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೀಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892485266) IF 692 04/04/2021 20/12/2022 11580
ರಾಯರೇಖಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892485334) IF 16 24/05/2021 20/12/2022 12800
ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892485339) IF 108 26/08/2021 20/12/2022 7765
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892487678) IF 1011 18/06/2021 12/09/2022 25000
Gangasandra Gramada Lakshmamma w/o Chikkappaiah ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvaha (1528004/IF/93393042892487786) IF 25 27/04/2021 12/09/2022 16500
Idaguru Gramada Rangappa s/o Bhemanna ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Maragaddi Nirvahane (1528004/IF/93393042892487798) IF 254 15/07/2021 12/09/2022 18000
ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಲ್‌ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892488151) IF 1014 28/06/2021 12/09/2022 25500
ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡನಾಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892488855) IF 1024 08/07/2021 12/09/2022 33000
Doddakurugodu Gramada Thippaiahshetty s/o Narayanashetty Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892489368) IF 1029 05/08/2021 12/09/2022 25500
ಮಿದ್ದಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಆದಿರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892489548) IF 2081 01/04/2021 20/12/2022 45600
Halaganahalli Gramada H S Krishnamurthy S/o Satyappa jamininalli 3ne varshada hippunerale nirvahan (1528004/IF/93393042892490126) IF 258 28/06/2021 12/09/2022 18000
ಜಿ‌‌ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ‌ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವಷ್ರದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ‌‌ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892490890) IF 2004 15/06/2021 12/09/2022 18000
ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೇ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892491392) IF 1038 19/06/2021 12/09/2022 22500
ಚೀಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತ್ ಭೀ ಕೋಂ ಸೈಯದ್ ಮೀರಾನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892492348) IF 701 01/04/2021 20/12/2022 35000
ಶ್ಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892492533) IF 1295 01/04/2021 20/12/2022 27000
ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ದಯಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892493034) IF 2009 16/04/2021 20/12/2022 16640
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892493060) IF 2928 13/05/2021 20/12/2022 5450
Vychakurahalli Gramada B.H.Kavitha w/o Y.N.Prakash Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042892493353) IF 2877 05/07/2021 12/09/2022 16500
Vychakurahalli Gramada Y.N Prakash s/o Y.S.Nanjundagowda Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892493359) IF 258 05/07/2021 12/09/2022 31500
Bhktrahalli gramada Thimmaiah bin beerappa ravara jamininalli reshme nati kamagri (1528004/IF/93393042892493794) IF 7 07/08/2021 12/09/2022 15000
ಅರಸಾಲ ಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892493981) IF 159372 01/04/2021 20/12/2022 7744
H.Colony Gramada Gangamma w/o Anjanappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892494119) IF 256 28/06/2021 12/09/2022 30000
ತರಿಧಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892494429) IF 455 06/04/2021 20/12/2022 46000
ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಜೈಮುನಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಬಾಳೋಜಿರಾವ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892494442) IF 456 12/04/2021 20/12/2022 41200
ಬೆಳತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಭದ್ರಬಾಯಿ ಕೋಂ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892495148) IF 07 10/04/2021 20/12/2022 46000
ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892495170) IF 1679 05/04/2021 20/12/2022 23000
ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಾಮಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892495235) IF 13903 03/07/2021 20/12/2022 35000
ಹಳೇ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892495895) IF 13771 04/04/2021 20/12/2022 32000
ಹಳೇ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಎನ್ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892495902) IF 13770 04/04/2021 20/12/2022 49000
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೂರ್‌ಜಹಾನ್‌ ಬಿನ್‌ ಸಮೀಉಲ್ಲಾ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892495924) IF 1006 16/06/2021 12/09/2022 18000
manchenahally gramada b k chethan bin n krishnappa jamininalli bale nati (1528004/IF/93393042892496654) IF 52 10/06/2021 20/12/2022 48200
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎದ್ದುಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892497088) IF 2400 01/04/2021 20/12/2022 32320
ಗುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ-ಬಿ.ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಜಿ.ಬಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ-ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892497108) IF 958 04/04/2021 20/12/2022 34600
Kanaganakoppa gramada Krishnappa bin Venkataronappa ravara jamininalli reshme nati kamagri (1528004/IF/93393042892497124) IF 2352 24/03/2022 12/09/2022 24000
Gollachennenahalli gramada Ashwthappa bin Pennappa ravara jamininalli reshme nati kamagri  (1528004/IF/93393042892497128) IF 1111 07/02/2022 12/09/2022 23000
Gollachennahalli gramada Ramanjinappa bin Pennappa ravara jamininlli reshme nati kamagri  (1528004/IF/93393042892497135) IF 426 14/01/2022 12/09/2022 25500
Gollachennahalli gramada Narayanappa bin Pennappa ravara jamininalli reshme nati kamgari  (1528004/IF/93393042892497140) IF 1112 07/02/2022 12/09/2022 27500
Nakkalahlli Gramada Bhagyalakshmi Kom Srinivasareddy ravara jamininalli reshme nati kamagri  (1528004/IF/93393042892497165) IF 1051 30/06/2021 12/09/2022 18000
nakkalahalli Gramada Thimmarayappa bin Hanumanthappa ravara jamininalli reshme nati kamagari (1528004/IF/93393042892497172) IF 1101 07/07/2021 12/09/2022 18000
ಗುಣಿಬೀಳು- ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ದಾಳಿಂಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892497173) IF 405 04/04/2021 20/12/2022 12500
ಗೆದರೆ- ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನಿಗರಾಯಪ್ಪ-ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892497198) IF 1067 04/04/2021 20/12/2022 19000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು- ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಮಣರೆಡ್ಡಿ- ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892497554) IF 1973 30/04/2021 20/12/2022 40000
ಗುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ-ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ- ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892497575) IF 1833 25/06/2021 20/12/2022 42800
ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಎನ್‌ ನಾಗಾರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಸಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವರ್ಷದ ಕತೋಟ ನಿರ್ವಹಣ (1528004/IF/93393042892498328) IF 29 30/04/2021 12/09/2022 29500
ಗೌಡಸಂದ್ರ-ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೊಂಡಯ್ಯ- ಸೀಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892498420) IF 950 21/07/2021 20/12/2022 21000
Heggenahalli Gramada Venkataravanappa Bin Adeppa Ravara jamininalli reshme nati kamagari (1528004/IF/93393042892498519) IF 1091 02/07/2021 12/09/2022 27500
ಸಾರಗೋಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೇ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892498534) IF 2202 21/10/2021 12/09/2022 17000
ಗುವ್ವಲಹಳ್ಲೀ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಜಮಿನಿನಳ್ಳಿ ರೇಷ್ಮೇ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892498561) IF 1089 24/07/2021 12/09/2022 28500
ಗುವ್ವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೈರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೇ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892498565) IF 1056 01/07/2021 12/09/2022 30000
ಪುರ - ಎಂ.ವಿ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ವೀರಣ್ಣ- ತೆಂಗು ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892499055) IF 84 01/04/2021 20/12/2022 9000
ಹಂಪಸಂದ್ರ- ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ - ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892499062) IF 828 16/06/2021 20/12/2022 13800
ರಾಯರೇಖಲಹಳ್ಳಿ - ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ- ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892499093) IF 1251 04/04/2021 20/12/2022 19000
G.Bommasandra H.V.Gopalappa s/o Venkataramanappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892499822) IF 258 28/06/2021 12/09/2022 16500
ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ - ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ - ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892500264) IF 56 10/04/2021 20/12/2022 17400
ಕೆಂಗೇನಹಳ್ಳಿ - ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892500277) IF 724 10/04/2021 20/12/2022 21000
Thandebhavi Gramada Poojappa S/o Kadirappa Jamininalli Hippunerale Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042892500308) IF 198 25/07/2021 12/09/2022 41000
Mallasandra Gramada Venkataramanappa s/o Chittanna ravara Jamininalli reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892501934) IF 245 19/06/2021 12/09/2022 33000
ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ - ಪಿ.ಎಂ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದುಬಸಪ್ಪ- ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892502593) IF 1707 20/04/2021 20/12/2022 14000
ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ - ಶಂಕರಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಜಟ್ಟೋಜಿರಾವ್ - ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892502753) IF 1728 28/07/2021 20/12/2022 31200
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ - ವಿ.ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನರೆಡ್ಡಿ - ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892502775) IF 803 14/04/2021 20/12/2022 22746
ಹೊಸ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ - ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪಾಪಣ್ಣ - ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892502800) IF 798 20/04/2021 20/12/2022 35590
ನರಸಾಪುರ - ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ - ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892503325) IF 28 05/04/2021 20/12/2022 22746
ಹೆಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ - ಹೆಚ್.ಎಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಹದೇವಯ್ಯ - ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892503416) IF 5 20/05/2021 20/12/2022 22746
Suryanayakanahalli Gramada Sannanna s/o Gangappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892503457) IF 1056 17/11/2021 12/09/2022 17000
ಮೇಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2&3 ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892504621) IF 1003 07/06/2021 12/09/2022 15000
Narlahalli Gramada Govindanaik Bin Late Ramenaik Ravara jamininalli reshme nati kamagri  (1528004/IF/93393042892505203) IF 1031 13/08/2021 12/09/2022 18000
Halaganahalli Gramada H A thimmareddy Bin Late Ashwathareddy Ravara jamininalli 2 & 3ne Varsada Thot (1528004/IF/93393042892506485) IF 87 17/06/2021 12/09/2022 33000
Doddakurugodu Gramada Beerappa s/o Chowdappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892506497) IF 2358 28/06/2021 12/09/2022 25500
ಚೀಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತ್ ಭೀ ಕೋಂ ಸೈಯದ್ ಮೀರಾನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892506990) IF 55 01/04/2021 20/12/2022 16800
ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು- ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ - ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892507004) IF 331 27/06/2021 20/12/2022 19700
ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ - ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಜೀವರಾಯಪ್ಪ - ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892507014) IF 1058 16/04/2021 20/12/2022 19700
ವೆಂಕಟಾಪುರ - ನಂಜರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಯಣ್ಣ - ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892507513) IF 207 04/04/2021 20/12/2022 30300
ರಾಯರೇಖಲಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟರಂಗಯ್ಯ - ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892507776) IF 15 14/06/2021 20/12/2022 12000
Dyavasandra Gramada D.S.Venkojirao s/o Santhojirao ravara Jamininalli Reshme Maragadddi kamagari (1528004/IF/93393042892508123) IF 256 07/06/2021 12/09/2022 31500
Mallasandra Gramada M.V.Krishnareddy s/o Venkataiah ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nir (1528004/IF/93393042892508132) IF 245 19/06/2021 12/09/2022 18000
ಹೆಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೆಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892508163) IF 1090 02/07/2021 12/09/2022 29000
B Bommasandra Gramada Papamma Bin Chinnanna Ravara jamininalli reshme nati kamagari (1528004/IF/93393042892508172) IF 1045 23/10/2021 12/09/2022 17000
ವದೇನಹಳ್ಲೀ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪಾಪಣ್ಣ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1528004/IF/93393042892508182) IF 1098 07/02/2022 12/09/2022 27500
Pura Gramada Girisah Bin Nanjegowda Ravara jamininalli reshme nati kamagari (1528004/IF/93393042892508186) IF 1085 01/07/2021 12/09/2022 25500
ಬಂಡಿರಅಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892508218) IF 1058 01/12/2021 12/09/2022 31500
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಆರ್‌ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಕಡ್ಡಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892508231) IF 1042 22/10/2021 12/09/2022 29000
Kamaganahalli Gramada Venugopala Bin Narasimhareddy Ravara jamininalli reshme nati kamagari (1528004/IF/93393042892508241) IF 72 20/04/2021 12/09/2022 24500
Jelakunte gramada Venkatappa Bin Adeppa ravara jamininalli 2 & 3ner varsada thota nirvahane (1528004/IF/93393042892508828) IF 2365 30/03/2022 12/09/2022 15000
ಕಲ್ಲಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಕೆ.ಎ ಲಕ್ಷಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಅಂಜಿನರೆಡ್ಡಿ - ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892508916) IF 702 21/08/2021 20/12/2022 35000
ಕುರೂಡಿ - ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯರಾಮಯ್ಯ - ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892508920) IF 4422 01/04/2021 20/12/2022 47440
ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ - ಬಿ.ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ - ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892509606) IF 2125 29/07/2021 20/12/2022 36000
ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಡಿ ವೀರಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892510068) IF 373 01/04/2021 20/12/2022 28000
ಮಿದ್ದಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ದರೆಡ್ಡಿರವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892510586) IF 50 21/04/2021 20/12/2022 22715
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಜ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ರವರು ದಾಳಿಂಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892510755) IF 5 20/05/2021 20/12/2022 22500
ಜೀಲಾಕುಂಟೆ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕಲ್ಲೂರು ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892511362) IF 1018 18/06/2021 12/09/2022 30000
ಹುದಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಬಿದರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೆಷ್ಮೆ ನರ್ಸರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892512249) IF 1165 01/09/2021 12/09/2022 23800
ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಆವುಲಕೋಂಡರಾಯಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892512266) IF 1031 19/06/2021 12/09/2022 20000
ಅಲಾಸ್‌ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್‌ ಹೋನ್ನೂರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೇ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892512285) IF 566 18/06/2021 12/09/2022 24500
Konapura Gramada K.S.Shivakumar s/o Shivanna ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892512309) IF 254 28/06/2021 12/09/2022 18000
ರಾಯರೇಖಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಶಾಮಯ್ಯರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892513345) IF 727 01/05/2021 20/12/2022 31000
ಬೋಡಬಂಡಹಳ್ಳಿ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892513452) IF 1015 28/06/2021 12/09/2022 25500
ನಗರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892514958) IF 2101 29/09/2021 12/09/2022 15000
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೀರ್ ಮಹದಿ ಹುಸೇನ್ ಬಿನ್ ಮುತ್ತುಜ ಹುಸೇನ್ ರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892516055) IF 467 01/04/2021 20/12/2022 20840
ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡಿ ಬಿನ್‌ ಆದೆಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892516153) IF 206 23/12/2021 12/09/2022 20000
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸಂಜೀವಪ್ಪರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892517626) IF 391 04/04/2021 20/12/2022 11536
Chigatagere Gramada C.N.Prabhakarareddy s/o Nagappa ravara Jamininalli Reshme Nati kamagari (1528004/IF/93393042892518043) IF 256 08/09/2021 12/09/2022 21000
ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892518175) IF 973 26/04/2021 20/12/2022 42000
ರಾಯರೇಖಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಸಿ ನಂಜುಂಡಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892518188) IF 81 18/05/2021 20/12/2022 11840
ಪೆದ್ದಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892518192) IF 9 14/04/2021 20/12/2022 12296
Kudurebalya Gramada K M Shivakumar Bin Mylarappa ravara jamininalli reshme nati kamagari (1528004/IF/93393042892518205) IF 787 07/07/2021 12/09/2022 30000
ಬಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್‌ ಬೀರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892518226) IF 5 07/08/2021 12/09/2022 16500
ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ 2&3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892519283) IF 1020 18/06/2021 12/09/2022 22500
Halaganahalli Gramada Nagabhushanareddy s/o Ashwathaiah Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvah (1528004/IF/93393042892519928) IF 589 17/06/2021 12/09/2022 25500
Vychakurahalli Gramada Hanumanthappa s/o Chikkagangaiah Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvah (1528004/IF/93393042892520168) IF 145 17/06/2021 12/09/2022 33000
Kamaganahalli Gangamma w/o Siddappa ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042892520172) IF 254 02/06/2021 12/09/2022 18000
ಮಣಿವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಸ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವರಾಯಪ್ಪರವರು ಮಾವು ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892520558) IF 913 01/04/2021 20/12/2022 14100
ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಯದುಲ್ಲಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಯದ್ ಖಾದರ್ ಅಲಿ ರವರು ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892520982) IF 1538 04/04/2021 20/12/2022 42500
Manivala Gramada Yashodamma Kom Nagesh Ravara jamininalli Nati kamagari (1528004/IF/93393042892521101) IF 1251 23/11/2021 12/09/2022 25500
ಜಿ ಕೋತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಪಪ್ಪ ಜಮನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892521170) IF 1021 18/06/2021 12/09/2022 21000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿರವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892521225) IF 951 12/04/2021 20/12/2022 22700
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪರವರು ಸೀಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892521587) IF 169 16/07/2021 20/12/2022 8200
ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಬಿ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892521593) IF 1767 01/04/2021 20/12/2022 32200
ನುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ರವರು ತೆಂಗು ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892521602) IF 38 15/04/2021 20/12/2022 10500
ರಾಯಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಗಂಗಯ್ಯರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892522079) IF 377 08/06/2021 20/12/2022 17792
ಗೊಟ್ಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892522102) IF 507 04/04/2021 20/12/2022 16434
Halaganahalli Gramada Vasanthakumar s/o Erellegowda ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892523090) IF 365 19/06/2021 12/09/2022 24000
ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಎಮ್‌ಎಸ್‌ ಸದಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಎಮ್‌ಆರ್‌ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರ (1528004/IF/93393042892523237) IF 1011 22/06/2021 12/09/2022 30000
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಜಿ.ಸಿ ನರಸಪ್ಪರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892523349) IF 97 18/06/2021 20/12/2022 8140
ಜೀಲಾಕುಂಟೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2 & 3 ne ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892523357) IF 1269 27/09/2021 12/09/2022 15000
    2013 30/09/2021 12/09/2022 15000
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892523749) IF 722 01/05/2021 20/12/2022 36000
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892523905) IF 1067 05/07/2021 20/12/2022 18600
ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892524529) IF 214 02/05/2021 20/12/2022 42200
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ಜಿ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿರವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892524941) IF 725 31/05/2021 20/12/2022 22746
Hampasandra Gramada Devaraju Bin Sathyappa Ravara jamininalli reshme nati kamagri  (1528004/IF/93393042892525089) IF 687 16/06/2021 12/09/2022 31500
ಕೆರೆಒಳಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892525696) IF 13902 03/05/2021 20/12/2022 32850
ಕೋಡಿಹಳ್ಲೀ ಎನ್‌ ಅಶ್ವತ್ಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892527010) IF 1022 18/06/2021 12/09/2022 24000
Ramachandrapura Gramada Sanjivarayappa s/o Venkataramanappa Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892527357) IF 256 19/06/2021 12/09/2022 24000
ಜಿ ಕೋತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಸಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892527496) IF 1015 18/06/2021 12/09/2022 24000
chikkakurugodu Gramada Jagadamba Kom nagaraj Ravara jameninalli 3ne varshada thota nirvahane (1528004/IF/93393042892527655) IF 256 29/04/2021 12/09/2022 27000
ಕದಿರದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892527673) IF 219 03/04/2021 20/12/2022 17008
ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ  (1528004/IF/93393042892527700) IF 202 04/04/2021 20/12/2022 16318
Namagondlu Gramada Manjunathreddy s/o Achhareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892529117) IF 1019 08/07/2021 12/09/2022 29000
Rayanakallu Gramada Rathnamma w/o Adinarayanareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892529148) IF 258 19/06/2021 12/09/2022 16500
Vychakurahalli Gramada Sadashiva s/o Y.S.Nanjundagowda ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892529435) IF 258 21/06/2021 12/09/2022 31500
Idaguru Gramada Hanumakka w/o Thimmaiah ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892529772) IF 365 06/07/2021 12/09/2022 31500
ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892530540) IF 941 20/07/2021 20/12/2022 26385
belachikkanahalli gramada timakka co late govindareddy ravara jameenenalli seebae natti (1528004/IF/93393042892531187) IF 300 10/05/2021 20/12/2022 10800
Kadaburu Gramada Lakshmidevamma w/o K.C.Ashwathagowda ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892531321) IF 1012 18/06/2021 12/09/2022 24500
ಕದರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892531627) IF 962 04/04/2021 20/12/2022 38150
G kottur Gramada G Shivareddy Bin Gangareddy Ravara jamininali 2 & 3ne Varsada thota nirvahane (1528004/IF/93393042892532085) IF 1010 21/06/2021 12/09/2022 22500
Nachakute Village Mylappa s/o Lingappa ravru Bananna Planting (1528004/IF/93393042892532317) IF 831 14/04/2021 20/12/2022 34000
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892532443) IF 4 20/04/2021 20/12/2022 30500
thondebhavi gramada b r harish babu bin b v ramakrishnareddy ravara jamenenalli seebe naati (1528004/IF/93393042892532486) IF 299 10/05/2021 20/12/2022 9600
g bommasandra gramada k venkataramareddy bin chikkakondayya ravara jameenenali bale natti (1528004/IF/93393042892532582) IF 2010 16/04/2021 20/12/2022 27522
ಕುಂಟಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892532592) IF 27 01/10/2021 20/12/2022 16200
ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892532644) IF 1028 19/06/2021 12/09/2022 22500
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಜಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892534014) IF 478 03/04/2021 12/09/2022 26000
ಸೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892534047) IF 60 19/04/2021 20/12/2022 8550
ಮರಿಪಡಗು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಾಂತಣ್ಣರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892534391) IF 127 04/04/2021 20/12/2022 27100
ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಾಯಣ್ಣ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892534769) IF 824 04/04/2021 20/12/2022 38800
Melya Gramada Anjinappa Bin Doddappa Ravara jamininalli reshme nati kamagari (1528004/IF/93393042892534783) IF 1012 23/06/2021 12/09/2022 30000
gangasandra gramada g basavaraju bin gangadharappa ravara jameenenalli pappaya naati (1528004/IF/93393042892535237) IF 725 11/04/2021 20/12/2022 29000
ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಯ್ಯರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892535255) IF 14093 04/04/2021 20/12/2022 28145
Halaganahalli Gramada H.S.Jayaramareddy s/o Somareddy ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042892535310) IF 258 08/08/2021 12/09/2022 31500
g bommasandra gramada jagadesh bin rangappanaidhu ravara jameenenalli nuggae naati (1528004/IF/93393042892535680) IF 1 13/08/2021 20/12/2022 11400
Allipura Village Manpreeth s/o Dhaniram ravaru Banana Planting (1528004/IF/93393042892536338) IF 1403 04/04/2021 20/12/2022 43600
Allipura Village Arundathi w/o Rakesh ravaru Banana Planting (1528004/IF/93393042892536747) IF 1401 04/04/2021 20/12/2022 44800
Allipura Village M R Srinivas s/o B Ramanna ravaru Banana Planting (1528004/IF/93393042892536750) IF 1398 04/04/2021 20/12/2022 44800
Allipura Village Anjali w/o M R Chandrashekar ravaru Banana Planting (1528004/IF/93393042892536753) IF 1399 01/04/2021 20/12/2022 44800
ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892536888) IF 1715 25/05/2021 20/12/2022 18000
ಹೊಸ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ ರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892536912) IF 302 05/04/2021 20/12/2022 5243
ಜೀಲಾಕುಂಟೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್‌ ಎಸ್‌ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ 2ಮತ್ತು3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892537326) IF 2357 30/03/2022 12/09/2022 15000
kundihally gramadha krishnenayaka bin kasnunayaka ravara jameenenalli hunase naati (1528004/IF/93393042892537859) IF 148 19/06/2021 20/12/2022 10430
ದಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892537907) IF 10 18/04/2021 20/12/2022 32200
ದಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೊಂ ಸಂಜೀವಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892537916) IF 11 18/05/2021 20/12/2022 32200
Maraluru Gramada Narasimhamurthy s/o Gowraiah ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892538055) IF 288 28/06/2021 12/09/2022 16500
Mallasandra Gramada Kondurappa s/o Bommaiah ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892538340) IF 256 19/06/2021 12/09/2022 13500
kurabarahally gramadha k h ravindrareddy bin late hanumanthareddy ravara jameenenalli dalinbae nati (1528004/IF/93393042892539734) IF 3640 02/04/2021 20/12/2022 11500
g. kothur gramadha g. nagarajayya bin gangayya ravara jameenenalli bale nati (1528004/IF/93393042892539788) IF 1526 25/05/2021 20/12/2022 42520
minakanagurki gramadha n. lolakrishna bin m. narshimhappa ravara jameenenalli gulabi nati (1528004/IF/93393042892539823) IF 5 13/04/2021 20/12/2022 23935
halaganahally gramadha venkataramareddy bin thimayya ravara jameenenalli papaya nati (1528004/IF/93393042892540205) IF 730 04/04/2021 20/12/2022 47000
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಹುಡಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892541047) IF 54 11/04/2021 20/12/2022 7320
nulugammanahally gramadha gouramma co veeregowda ravara jameenenalli bale nati (1528004/IF/93393042892541115) IF 137 29/04/2021 20/12/2022 32600
Doddamallekere Gramada Gangappa s/o Narasimhappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892541233) IF 256 06/08/2021 12/09/2022 16500
Halaganahalli Gramada Ashwathamma w/o Anjanappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892541255) IF 1048 27/10/2021 12/09/2022 28500
g. bommasandra gramadha b c shivanandareddy bin chikka somareddy ravara jameenenalli bale nati (1528004/IF/93393042892541550) IF 1717 25/04/2021 20/12/2022 27680
ಕಂತಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪರವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892541577) IF 1652 02/06/2021 20/12/2022 26800
ಮಿದ್ದಿಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಬುಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892541615) IF 1078 22/07/2021 12/09/2022 24500
ಚಿಮ್ಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892541726) IF 122 04/04/2021 20/12/2022 39900
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ ನರಸಪ್ಪರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892542048) IF 29 30/08/2021 20/12/2022 13800
kadalveni gramada s ershad bin shake mahabub sab ravara jameenenalli bale natti (1528004/IF/93393042892542053) IF 1872 07/09/2021 20/12/2022 44000
chandanaduru gramada ashwathappa bin late tippaya ravara jameenenalli papaya natti (1528004/IF/93393042892542059) IF 1079 28/04/2021 20/12/2022 20000
chandanadhuru gramada ramakrishnappa bin late nagappa ravara jameenenali papaya natti (1528004/IF/93393042892543051) IF 908 28/04/2021 20/12/2022 20000
chandanadhuru gramada narayanappa bin late tippaya ravara jameenenalli papaya naati (1528004/IF/93393042892543055) IF 1080 28/04/2021 20/12/2022 15000
Kuntachikkanahalli Gramada Ambarish.K.N s/o Nagarajareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892543414) IF 2047 16/02/2022 12/09/2022 12000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬುಚ್ಚಣರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892543974) IF 1972 11/04/2021 20/12/2022 42600
ದಿನ್ನೇಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಎಚ್‌ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಕಡ್ಡಿ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892544130) IF 5 08/04/2021 12/09/2022 5000
Halaganahalli Gramada Lakshmipathi s/o Yallappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892544201) IF 254 13/06/2021 12/09/2022 16500
Kondapura Gramada Narasappa s/o Narasimhappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892544265) IF 322 31/05/2021 12/09/2022 31500
gidaganahalli gramada radhakrishna bin late gangappa ravara jamininalli gulabi nati (1528004/IF/93393042892544575) IF 596 20/04/2021 20/12/2022 17000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892545126) IF 10222 08/07/2021 12/09/2022 26000
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಾಮಣ್ಣರವರು ನಿಂಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892545156) IF 394 04/04/2021 20/12/2022 17560
ಮಿದ್ದಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಆದೆಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892545723) IF 1079 22/07/2021 12/09/2022 24500
ನಾಮಗೋಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892545772) IF 1056 02/07/2021 12/09/2022 21000
ನಾಮಗೋಂಡ್ಲು ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892545782) IF 1176 19/08/2021 12/09/2022 17000
ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892545800) IF 6 01/04/2021 20/12/2022 46500
Balagere Gramada Hanumantharayappa s/o Anjanappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892547026) IF 2097 01/02/2022 12/09/2022 16500
Chigatagere Gramada C.A.Ramareddy s/o Ashwathareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892547153) IF 256 17/06/2021 12/09/2022 24000
Namagoundlu Gramada Thimmappa Bin Venkatappa ravara jamininalli Reshme nati kamagari  (1528004/IF/93393042892547172) IF 1063 23/12/2021 12/09/2022 17000
Namagoundlu Gramada Madanagopalaredy Bin Chikkathimmareddy Ravara jamininalli reshme nati kamagari (1528004/IF/93393042892547179) IF 1041 08/09/2021 12/09/2022 24000
    1042 08/09/2021 12/09/2022 2000
ಕಡಬೂರು ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892547624) IF 1005 15/06/2021 12/09/2022 18000
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಶ್ಯಾಮಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892547654) IF 1006 15/06/2021 12/09/2022 18000
B THanda Gramada Kamalabai Bin D Narayana naik Ravara jamininalli reshme nati kamagari  (1528004/IF/93393042892547672) IF 1024 18/06/2021 12/09/2022 22500
Cholashettyhalli Gramada Adeppa Bin Venkatappa Ravara jamininalli reshme nati kamagari  (1528004/IF/93393042892547763) IF 1035 08/09/2021 12/09/2022 25000
Halaganahalli Gramada Sriramareddy s/o Somareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892549559) IF 295 25/05/2021 12/09/2022 15000
ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ವೈ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892551414) IF 407 17/07/2021 20/12/2022 28300
ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ವೈ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892551418) IF 406 17/07/2021 20/12/2022 28300
ಚಿಮಕಲಹಳ್ಲೀ ಸಿ ಎ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಆವುಲಕೋಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ 2ಮತ್ತು3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892551427) IF 1050 30/06/2021 12/09/2022 15000
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892552627) IF 1052 09/11/2021 12/09/2022 18000
Maraluru Gramada M.V.Ranganath s/o Vasanthappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892555952) IF 759 29/06/2021 12/09/2022 31500
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892556146) IF 1066 18/07/2021 20/12/2022 6360
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್‌ ಎನ್ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ‌  (1528004/IF/93393042892556694) IF 1061 24/06/2021 12/09/2022 28000
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಮದ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892557463) IF 11090 07/09/2021 12/09/2022 17000
Idaguru Gramada Gangaiah s/o Chikkamallaiah ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892557510) IF 256 18/06/2021 12/09/2022 15000
Re ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಹೆಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಿನ್ ಹರೇಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892557992) IF 998 04/04/2021 20/12/2022 27680
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಜಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿರವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004/IF/93393042892558632) IF 71 01/04/2021 20/12/2022 26801
ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892558706) IF 820 15/08/2021 20/12/2022 22842
ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಮ ಗಂಗಾಧೃಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿ೧ ನಸರಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892559311) IF 1175 09/03/2022 12/09/2022 30900
ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892561577) IF 8 25/11/2021 20/12/2022 8600
ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892561711) IF 944 20/04/2021 20/12/2022 17000
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892561753) IF 826 05/04/2021 20/12/2022 24411
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಜೂಲಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892563053) IF 829 04/04/2021 20/12/2022 38600
ಚಂದನದೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892565747) IF 910 28/04/2021 20/12/2022 20000
ಪಿಡಚಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892565901) IF 129 04/04/2021 20/12/2022 25000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892566152) IF 1064 18/07/2021 20/12/2022 6360
ಚಂದನದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892566351) IF 1081 28/04/2021 20/12/2022 14000
ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892568959) IF 55 04/06/2021 20/12/2022 21000
Maraluru Gramada Venkataramanappa s/o Thimmaiah ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892570605) IF 258 19/06/2021 12/09/2022 13500
ಮಾಚೇನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಗಂಗಪ್ಪರವರು ರವರು ಪಪ್ಪಾಯನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892572827) IF 25 06/04/2021 20/12/2022 23100
Kamaganahalli Gramada Narasareddy s/o Doddanarayanareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892573981) IF 25 16/06/2021 12/09/2022 33000
Pulaganahalli Gramada Narasamma w/o Narasappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892573986) IF 1169 05/03/2022 12/09/2022 25500
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ವಿ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪರೆಡ್ಡಿರವರು ಸೀಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892574294) IF 174 10/06/2021 20/12/2022 13000
ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಜಯಂತಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸುರೇಶ್ ರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892574385) IF 1065 04/04/2021 20/12/2022 6360
ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನಾಗಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892575826) IF 819 03/04/2021 20/12/2022 45500
ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಜಂಪಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892575837) IF 818 05/04/2021 20/12/2022 45500
ಸಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892579370) IF 94 05/04/2021 20/12/2022 45000
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎ ಆರ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892580626) IF 192 02/06/2021 20/12/2022 19544
ಕುದುರೆಬ್ಯಾಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892583032) IF 820 01/04/2021 20/12/2022 48296
ಮಿದ್ದಿಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892583112) IF 11056 02/08/2021 12/09/2022 28500
Chigatagere Gramada Gangareddy s/o Narasimhareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892584560) IF 145 17/06/2021 12/09/2022 16500
    145 07/09/2021 12/09/2022 1500
Kurubarahalli Gramada K.H.Ravindrareddy s/o Hanumanthareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kaagari (1528004/IF/93393042892584869) IF 2144 05/06/2021 12/09/2022 31000
Idaguru Gramada Rathnamma w/o Narasiyappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892585324) IF 214 28/06/2021 12/09/2022 29500
G.Bommasandra Gramada Gangamma w/o Mylarappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892588129) IF 545 07/09/2021 12/09/2022 22500
ಮೇಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892588533) IF 1001 07/06/2021 12/09/2022 19500
Kurudi Village K N jagadish s/o M K Narayanappa ravaru Banana Planting (1528004/IF/93393042892591043) IF 2491 26/09/2021 20/12/2022 41520
ಕಲ್ಲಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892592423) IF 1876 16/06/2021 20/12/2022 31000
ಉಚ್ಚೋಧನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹನುಮರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892592655) IF 835 01/07/2021 20/12/2022 26400
ಉಚ್ಚೋಧನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892592666) IF 836 01/06/2021 20/12/2022 36600
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ‌ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ‌  (1528004/IF/93393042892593158) IF 2221 08/11/2021 12/09/2022 22500
ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892593552) IF 830 05/04/2021 20/12/2022 45200
ಕದಿರದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಮೈಲಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892594686) IF 1401 10/10/2021 20/12/2022 22400
ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಗಂಗಪ್ಪರವರು ತೆಂಗು ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892595936) IF 565 16/06/2021 20/12/2022 12821
ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಚನ್ನಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892595999) IF 009 01/04/2021 20/12/2022 26000
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಮಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ಮತ್ತು3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892596442) IF 362 10/04/2021 12/09/2022 30000
ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892597066) IF 732 25/06/2021 20/12/2022 33000
ಹಲೇಮಣಿವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್‌ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892598310) IF 129 31/12/2021 12/09/2022 32000
ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್‌ ಸೋಮಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892598315) IF 130 31/12/2021 12/09/2022 32000
ಗುರುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892598366) IF 7654 08/09/2021 12/09/2022 31500
ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892598383) IF 876 07/07/2021 12/09/2022 15000
ಚಿಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಟಿ.ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892598471) IF 1406 05/08/2021 12/09/2022 25500
Chigatagere Gramada Gangareddy s/o Eerappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892598593) IF 255 24/07/2021 12/09/2022 29000
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾತಯ್ಯರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892598849) IF 1473 01/04/2021 20/12/2022 35000
ದಿನಮಘಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಸಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892598896) IF 1653 11/04/2021 20/12/2022 41020
ರಾಯರೇಖಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಕೆ ರಘುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇ ಕರೇಗೌಡರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892600767) IF 1270 04/04/2021 20/12/2022 30400
ರೆಡ್ಡಿದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892602578) IF 833 24/06/2021 20/12/2022 35000
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೊಂ ಗಂಗಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892605251) IF 583 01/04/2021 20/12/2022 21800
ಪಿಡಚಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರು ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892607313) IF 417 01/04/2021 20/12/2022 27039
ಮೇಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ವಿ ಆರ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892610340) IF 201 23/12/2021 12/09/2022 24500
ಜಗರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪರವರು ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892612260) IF 192 11/04/2021 20/12/2022 14000
ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕ್ಕ ಕೋಂ ನಂಜರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892612393) IF 1525 25/05/2021 20/12/2022 45200
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬೈಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892612406) IF 29 02/06/2021 20/12/2022 30100
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಆವಲಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892612411) IF 28 23/06/2021 20/12/2022 41100
ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬರಾಯಗೌಡ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892614515) IF 111 22/04/2021 20/12/2022 30000
Maraluru Gramada M.N.Thimmaiah s/o Narayanappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892615029) IF 389 31/01/2022 12/09/2022 11500
ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892615355) IF 810 16/06/2021 20/12/2022 48420
ಕದಿರೇದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಶ್ಯಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಗಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892617902) IF 1046 23/12/2021 12/09/2022 24500
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892617928) IF 426 10/05/2021 20/12/2022 42600
ಬಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892618265) IF 1044 23/10/2021 12/09/2022 17000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892619436) IF 425 10/05/2021 20/12/2022 35684
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜರೆಡ್ಡಿರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892620058) IF 362177 10/04/2021 20/12/2022 10980
ವೇದಲವೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುತ್ತುಲಪ್ಪರವರು ನುಗ್ಗೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892620064) IF 235 28/07/2021 20/12/2022 15300
Idaguru Gramada M.V.Muddugangappa s/o Muddanna ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892620134) IF 689 19/06/2021 12/09/2022 16000
ಚೋಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೂಪ್ಲಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಆದೆನಾಯ್ಕ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892620411) IF 2002 07/09/2021 12/09/2022 20000
Halaganahalli Gramada Anusuyamma w/o Govindareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892620438) IF 258 14/06/2021 12/09/2022 30000
Jakkenahalli Gramada Papanna s/o Rangappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamgari (1528004/IF/93393042892620605) IF 245 07/09/2021 12/09/2022 28500
ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಪ್ರಭಾಕರರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892622639) IF 832 20/04/2021 20/12/2022 49024
M.Jalahalli Gramada J.T.Shivashankara s/o Thippanna ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892622777) IF 325 26/06/2021 12/09/2022 25500
M.Jalahalli Gramada J.T.Prakash s/o Thippanna ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892622778) IF 365 23/06/2021 12/09/2022 25500
ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ರಾಮಕೃಷಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892623140) IF 654 14/06/2021 12/09/2022 25500
ಮೇಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್‌ ಜೆ ರಾಮನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಕೆ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ 2&3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1528004/IF/93393042892623486) IF 202 23/12/2021 12/09/2022 15000
Idaguru Gramada Siddarajendra.Y.A s/o Y.G.Aradya ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892623666) IF 365 17/06/2021 12/09/2022 31500
Idaguru Gramada Ashwathappa s/o Gangappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892624103) IF 1026 22/12/2021 12/09/2022 28500
Idaguru Gramada Bheemaiah s/o Nengappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892626325) IF 147 19/06/2021 12/09/2022 16500
Huduguru Gramada Lakshmanareddy s/o Ramareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892629104) IF 1129 02/03/2022 12/09/2022 23500
G.Kothur Gramada Sunandamma w/o Ashwathareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892629114) IF 1121 08/07/2021 12/09/2022 22500
ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892632924) IF 1009 16/06/2021 12/09/2022 25000
Hunasenahalli Gramada Vinodamma w/o Hanumanthareddy Jamininalli Reshme 3ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042892633140) IF 1026 19/06/2021 12/09/2022 30000
ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892635000) IF 821 15/08/2021 20/12/2022 42407
Dinnehunasenahalli Gramada Nagaraju s/o Narasimhareddy Jamininalli Reshme 3ne Varshada Thota Nirvaha (1528004/IF/93393042892638861) IF 1026 19/06/2021 12/09/2022 25500
Kotappanahalli Gramada Suresha s/o Nanjareddy ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042892643354) IF 6978 31/01/2022 12/09/2022 16000
Halaganahalli Gramada Shankarappa s/o Chinnappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892646112) IF 11089 06/09/2021 12/09/2022 24000
Bottadappanahalli Gramada Venkataramareddy s/o Venkataramanappa Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thot (1528004/IF/93393042892646138) IF 1013 18/06/2021 12/09/2022 16500
G.Kotturu Gramada Lakshmamma w/o Thimmarayappa ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvahan (1528004/IF/93393042892648109) IF 1028 19/06/2021 12/09/2022 22500
Kodihalli Gramada N.Shankarareddy s/o Narayanareddy Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042892649565) IF 1027 19/06/2021 12/09/2022 22500
Syampura gramda Lakshmamma ravra jamininalli 2ne vrashada Hippunerale thota nirvhane (1528004/IF/93393042892652000) IF 191 11/04/2021 12/09/2022 33000
Guyyahalli gramada Narayanaswamy ravra jamininalli hippunerale 2ne varshada thota nirvahne (1528004/IF/93393042892652022) IF 189 10/04/2021 12/09/2022 32000
Guyyalahalli Gramada Sadashivareddy rvara Jamininalli 2ne vrashada hippunerale thota nirvhane (1528004/IF/93393042892652049) IF 190 11/04/2021 12/09/2022 32000
Huduguru Gramada Gangaiah s/o Gangappa ravara Jamininalli Reshme Nursery Kamagari  (1528004/IF/93393042892653398) IF 1144 14/02/2022 12/09/2022 25000
Huduguru Gramada Sanjivareddy s/o Venkatarayappa ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvah (1528004/IF/93393042892653400) IF 1043 23/12/2021 12/09/2022 28500
ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892662850) IF 16 06/04/2021 20/12/2022 39000
ಹೆಚ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಜಿ.ವಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892665242) IF 379 16/06/2021 20/12/2022 34000
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892665360) IF 26 01/04/2021 20/12/2022 45700
ದೊಡ್ಡಹುಸೇನ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪರವರು ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892668440) IF 79 12/04/2021 20/12/2022 21000
ಕದಿರದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮೈಲಪ್ಪರವರು ಸೀಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892668617) IF 1165 05/12/2021 20/12/2022 6000
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892669664) IF 1004 15/06/2021 12/09/2022 24000
ಚೋಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಪಾಪಣ್ಣ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892670187) IF 1005 15/06/2021 12/09/2022 28500
ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಕರರೆಡ್ಡಿ ಸಿ ಎಲ್‌ ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892670988) IF 1044 23/12/2021 12/09/2022 22500
ದಿನ್ನೆಹುಣಸೇನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗದಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892671525) IF 1009 21/06/2021 12/09/2022 21000
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂದ ಎನ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಸಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892671711) IF 1019 19/07/2021 12/09/2022 22500
ಹುಸೇನ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ರವರು ಸೀಬೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892677185) IF 383 01/10/2021 20/12/2022 24000
ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892678723) IF 1000 01/06/2021 20/12/2022 33000
ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892682263) IF 867 06/04/2021 20/12/2022 36600
ಆರ್‌ ತಾಂಡ ಬದಲಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ನಾನೇನಾಯ್ಕ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892682366) IF 206 28/07/2021 12/09/2022 22500
ರೆಡ್ಡಿದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಂಜಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ರೇಷ್ಮೆ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892683412) IF 155 08/08/2021 12/09/2022 30000
ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎನ್‌ ತಿಪ್ಪಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಶೆಟ್ಟಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣ (1528004/IF/93393042892683474) IF 1048 08/09/2021 12/09/2022 19500
ಕೆಂಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892684790) IF 1013 25/06/2021 12/09/2022 30000
ಬಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ನಾಣೇನಾಯ್ಕ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892689007) IF 1034 08/09/2021 12/09/2022 22500
ಜಿ ಕೋತ್ತೂರು ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892690866) IF 1023 18/06/2021 12/09/2022 20000
ಜಿ ಕೋತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892700050) IF 1008 16/06/2021 12/09/2022 20000
Bandrlahalli gramda Madiletappa s/o narasimhappa jamininalli reshme nati kamagari  (1528004/IF/93393042892715510) IF 1045 08/09/2021 12/09/2022 17000
ಜಿ.ಕೊತ್ತೋರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಅದೆಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892718701) IF 1040 22/06/2021 12/09/2022 20000
ದಿನ್ನೇಹುಣಸೇನಹಳ್ಲೀ ಗ್ರಾಮದ ನೇಮರಾಜು ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892719035) IF 2009 08/09/2021 12/09/2022 20000
ಜಿ.ಕೊತ್ತೋರ್‌ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892719043) IF 359 28/07/2021 12/09/2022 18000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಅಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892725736) IF 1020 08/07/2021 12/09/2022 26000
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892726204) IF 986 16/06/2021 12/09/2022 30000
ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಭೋಷಣ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892726301) IF 873 16/06/2021 12/09/2022 30000
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892729146) IF 1050 30/10/2021 12/09/2022 15000
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆದೆಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892730795) IF 1043 08/09/2021 12/09/2022 18000
ಜೀಲಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಮ್‌ ವೆಂಕಟಾಚಲಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಮೂಡ್ಲಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892731181) IF 364 04/01/2022 12/09/2022 17000
ಜೀಲಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದುಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆ ಎಮ್‌ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892731225) IF 263 04/01/2022 12/09/2022 17000
ಜಿ ಕೋತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ನಡಿಪಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892731288) IF 1034 19/06/2021 12/09/2022 20000
ಆರ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಆದೇಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಆದೆಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892731926) IF 1059 01/12/2021 12/09/2022 31500
ಬೊಡಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಮಾರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892732753) IF 1021 22/07/2021 12/09/2022 22500
ಬೊಡಬಂಡಹಳ್ಲೀ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್‌ ಮಾರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892732840) IF 1022 22/07/2021 12/09/2022 15000
ಗುವ್ವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2 & 3 ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892737339) IF 1040 22/12/2021 12/09/2022 27000
ಕೊಟಪ್ಪನಹಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892744272) IF 2007 23/12/2021 12/09/2022 10000
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892749355) IF 1172 08/03/2022 12/09/2022 21500
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892749495) IF 2215 08/11/2021 12/09/2022 15000
ಕಾದಲವೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892753015) IF 1180 19/03/2022 12/09/2022 15000
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಾಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಸಂಕಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892753117) IF 1165 04/03/2022 12/09/2022 12000
ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892757873) IF 529 25/05/2021 20/12/2022 22300
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ  (1528004/IF/93393042892759071) IF 1136 11/02/2022 12/09/2022 16000
ನಾರಸಿಂಹನಹಳ್ಲೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಅಂಜಿನಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892760489) IF 7896 23/11/2021 12/09/2022 15000
ರಾಯನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892763575) IF 1173 09/03/2022 12/09/2022 15000
ದ್ವಾರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಷಹವಾರ್‌ಉನ್ನೀಸಾ ಬಿನ್‌ ಗಫೂರ್‌ಸಾಬಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892764249) IF 1136 13/07/2021 12/09/2022 13500
ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892765968) IF 12 12/10/2021 12/09/2022 30000
ಕೆಂಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್‌ ಕೆ.ಎಲ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹೊಸನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892782203) IF 2012 29/09/2021 12/09/2022 31500
G Kothuru Girijamma w/o Ramakrishanareddy jamininalli 2ne vrsha hippunerele tota nirvahane (1528004/IF/93393042892826381) IF 1049 23/12/2021 12/09/2022 19500
G kothuru Venkataramanappa s/o Avulappa jamininali 2ne varshada hippunerale thota nirvahane (1528004/IF/93393042892826545) IF 1325 06/09/2021 12/09/2022 18000
ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892851725) IF 325 14/07/2021 12/09/2022 18000
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್.ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಬಿನ್‌ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892852021) IF 3256 30/07/2021 12/09/2022 31500
ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಅಕ್ಕಲಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892864220) IF 204 23/12/2021 12/09/2022 15000
Doddamallekere Gangappa s/o gangahaia jamininalli reshme nati kamagari  (1528004/IF/93393042892869270) IF 1105 25/01/2022 12/09/2022 24000
G Bommasandra Sushilamma w/o B V Krishnaiaha jmaininalli Reshme nati Kamagari (1528004/IF/93393042892872211) IF 1069 27/12/2021 12/09/2022 21000
ಜಿ.ಕೊತ್ತೋರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಬಾಬುಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892880088) IF 1120 08/07/2021 12/09/2022 18000
ಗೌಡಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892881388) IF 8678 07/09/2021 12/09/2022 24000
ಗೌಡಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಲ್ಲಮಾರಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892885170) IF 6008 08/09/2021 12/09/2022 24000
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಆದೆಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೇ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892886755) IF 1054 15/11/2021 12/09/2022 16000
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ನಾಗಾರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892887018) IF 1137 11/02/2022 12/09/2022 22500
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892887113) IF 1037 08/09/2021 12/09/2022 22500
ಬೋಡಬಂಡಹಳ್ಳಿ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೆ ವರ್ಷದ ರೇಷೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892892109) IF 1037 08/09/2021 12/09/2022 22500
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಆರ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892892354) IF 11089 10/08/2021 12/09/2022 22500
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892892694) IF 1137 09/02/2022 12/09/2022 15000
ಬೊಟ್ಟಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಆದಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ರೇಷ್ಮೆ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892893592) IF 2001 07/09/2021 12/09/2022 17000
ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಕೆ ಒ ಬಿನ್‌ ಓಬಳಶೆಟ್ಟಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಮರಕಡ್ಡಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892894907) IF 1041 05/10/2021 12/09/2022 30000
ಬೊಟ್ಟಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳೀ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892897529) IF 1050 23/12/2021 12/09/2022 16500
ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್.ವಿ.ನಂಜರೆಡ್ಡಿಬಿನ್‌ ಎಮ್ಅರ್.ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರ (1528004/IF/93393042892904863) IF 1178 20/09/2021 12/09/2022 21000
Chigatagere Gramada Gangareddy s/o Narasimhareddy ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirva (1528004/IF/93393042892906613) IF 325 01/09/2021 12/09/2022 30000
ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೇ ನಂಜಣ್ಣರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892915686) IF 769 08/06/2021 20/12/2022 38200
ಜಿ ಕೋತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892916785) IF 1038 08/09/2021 12/09/2022 15000
ಜಿ ಕೋತ್ತೂರು ಕೆ ಎನ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಕೆ ಎನ್‌ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೇ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892918008) IF 125 13/09/2021 12/09/2022 20000
ಮಿದ್ದಿಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಬುಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892918039) IF 1131 08/02/2022 12/09/2022 29000
ಜಿ ಕೋತ್ತೂರು ಎಸ್‌ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892918049) IF 152 06/09/2021 12/09/2022 25500
ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಿ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892918263) IF 2043 10/02/2022 12/09/2022 17000
ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಆದಿನಾರಾಯಣರಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಆದೆಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892918346) IF 2003 07/09/2021 12/09/2022 22500
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892918854) IF 1366 06/09/2021 12/09/2022 13500
ದಿನ್ನೇಹುಣಸೇನಹಳ್ಳೀ ನಾಗಬೂಷಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಸೋಂಟಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892919855) IF 201 23/12/2021 12/09/2022 22500
Chigatagere Gramada Rathnamma w/o Narayanareddy ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvaha (1528004/IF/93393042892920360) IF 256 17/09/2021 12/09/2022 21750
Chigatagere Gramada C.G.Ashwathareddy s/o Gangareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892921026) IF 2006 31/01/2022 12/09/2022 30000
Kondapura Gramada Ramakrishnappa s/o Narasimhappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari  (1528004/IF/93393042892921916) IF 1029 22/12/2021 12/09/2022 15750
Kondapura Gramada Ashwathanarayanappa s/o Ramaiah ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892922072) IF 1028 22/12/2021 12/09/2022 14250
ನಾಮಗೋಂಡ್ಲು ಶಿವಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಲಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892923509) IF 68 04/07/2021 12/09/2022 24500
Kamaganahalli Gramada K.G.Mylarappa s/o Gangaiah ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892923841) IF 1135 11/02/2022 12/09/2022 30000
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892923928) IF 1040 08/09/2021 12/09/2022 24000
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892924721) IF 546 27/06/2021 20/12/2022 45000
ನಗರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892941341) IF 200 23/12/2021 12/09/2022 22500
Huduguru Gramada Ashwathanarayanareddy s/o Venkatarayappa Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892951426) IF 1129 02/03/2022 12/09/2022 16000
ವೆಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಬಾಬಣ್ಣರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042892954297) IF 881 15/06/2021 20/12/2022 21634
ಹಳೇಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್‌ ಜಿ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಮಾಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892955210) IF 1152 25/02/2022 12/09/2022 17000
ಹುದುಗೂರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಬಾಬಣ್ಣ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892955740) IF 2006 22/09/2021 12/09/2022 19000
ಚೋಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಪಿ.ಸುಧಾಕರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892962351) IF 1352 06/09/2021 12/09/2022 22500
Halaganahalli Gramada Lakshmamma w/o Hanumanthappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892963961) IF 1027 28/01/2022 12/09/2022 21500
Vidhuraswatha Gramada Adilakshmamma w/o Ramakrishnappa ravara Jamininali Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892964110) IF 1164 04/03/2022 12/09/2022 24000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಅವುಲಮೂತಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಂಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892965541) IF 2096 01/02/2022 12/09/2022 14000
ಯರ್ರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892965687) IF 1130 08/02/2022 12/09/2022 29000
ಮಿದ್ದಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಬೈಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಅದೆಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042892965727) IF 1061 29/12/2021 12/09/2022 30000
G.Bommasandra Gramada Sathyanarayanareddy s/o Nyathappareddy Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042892967979) IF 1215 07/02/2022 12/09/2022 25500
Kamaganahalli Gramada Gangamma w/o K.B.Gangadharappa Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvahan (1528004/IF/93393042892968801) IF 1098 17/01/2022 12/09/2022 27000
Chigatagere Gramada Nanjappa s/o Nyathappaiah ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892972216) IF 254 29/09/2021 12/09/2022 10500
    256 29/09/2021 12/09/2022 21000
Maraluru Gramada M.N.Kempaiah s/o Narasanna ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042892976660) IF 1179 17/03/2022 12/09/2022 15000
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892980650) IF 1116 19/02/2022 12/09/2022 31500
ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ಎಸ್..ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892984339) IF 1047 08/09/2021 12/09/2022 20000
Dyavasandra Gramada Munishyamarao s/o Eshwararao ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042892989894) IF 1160 03/03/2022 12/09/2022 31500
Huduguru Gramada Narasimhappa s/o Muniyappa raara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042892990670) IF 1044 23/12/2021 12/09/2022 22500
Huduguru Gramada Gangamma w/o Chikkanarasappa ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Jamagari (1528004/IF/93393042892990693) IF 1049 30/10/2021 12/09/2022 22500
Idaguru Gramada N.Shivashankar s/o Narayanappa ravara Jamininalli Reshmre Nati Kamagariravara  (1528004/IF/93393042892990744) IF 1062 01/12/2021 12/09/2022 21000
Idaguru Gramada N.Rangappa s/o Nanjundappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892990833) IF 1059 23/12/2021 12/09/2022 31500
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892994471) IF 1043 23/10/2021 12/09/2022 27500
ಮೇಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾಬಕಷ್‌ ಬಿನ್‌ ಫಕೃದ್ದಿನ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042892997648) IF 1141 14/02/2022 12/09/2022 24500
ಸಾರಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಜಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893000184) IF 2201 21/10/2021 12/09/2022 17000
ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893003776) IF 380 05/07/2021 20/12/2022 49031
ಕುರೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಧಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ರಂಗಣ್ಣರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893003880) IF 483 18/08/2021 20/12/2022 40089
ಜಿ.ಕೊತ್ತೋರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಅದಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893009340) IF 212 23/12/2021 12/09/2022 17000
ಜಿಲಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893009639) IF 365 04/01/2022 12/09/2022 21500
Chigatagere Gramada C.A.Narayanareddy s/o Ashwathareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893011120) IF 555 29/09/2021 12/09/2022 30000
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಅಲುವೆಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893015581) IF 1061 23/12/2021 12/09/2022 15000
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆ.ಸಿ.ಅಶ್ವತ್ಥಗೌಡ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893018384) IF 1047 26/10/2021 12/09/2022 23000
Kamaganahalli Gramada Narasareddy s/o Narayanareddy Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042893021252) IF 1055 17/11/2021 12/09/2022 15000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ನರಸಿಂಹರಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಮರಗಡ್ಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893021715) IF 893 31/01/2022 12/09/2022 3000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಸುರೇಶ ಬಿನ್‌ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893021871) IF 2050 18/02/2022 12/09/2022 29000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893022111) IF 2157 27/10/2021 12/09/2022 24500
ಗೊಲ್ಲಚಿನ್ನೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪೆನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893025072) IF 1113 07/02/2022 12/09/2022 24000
ಗೊಲ್ಲಚಿನ್ನೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪೆನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893025084) IF 1114 07/02/2022 12/09/2022 28500
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್.ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿನ್‌ ನೀರಗಂಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893025124) IF 1110 07/02/2022 12/09/2022 21500
ಗುವ್ವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893025152) IF 2216 08/11/2021 12/09/2022 19500
Reddydyavarahalli Gramada Ashwathamma w/o Bhuthappa ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nir (1528004/IF/93393042893032383) IF 1127 02/03/2022 12/09/2022 15000
Chandanaduru Gramada C.P.Ranganath s/o Puttanarasapa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893041017) IF 1176 09/03/2022 12/09/2022 22500
ಗುಲಗಿಂಜನಹಳ್ಲೀ ಆದಿಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893044101) IF 1010 20/01/2022 12/09/2022 27500
Syampura padmavathamma w/o gopalareddy jmininalli hippunerale nati kamagari  (1528004/IF/93393042893044197) IF 1033 16/08/2021 12/09/2022 30500
Gunthamadagu Gramada Krishnegowda s/o Anjanappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893048131) IF 2046 16/02/2022 12/09/2022 27000
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಸ್ಕರ್‌ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893049689) IF 1042 23/12/2021 12/09/2022 17000
ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳೀ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ವಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893052465) IF 1041 23/12/2021 12/09/2022 23000
ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893054690) IF 520 20/07/2021 20/12/2022 35580
ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893054727) IF 840 10/07/2021 20/12/2022 48426
ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರವರು ಬಾಳೆ (1528004/IF/93393042893054835) IF 841 05/07/2021 20/12/2022 48426
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893055601) IF 728 28/08/2021 20/12/2022 32500
ಗುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893056002) IF 8 12/07/2021 20/12/2022 45100
Kamaganahalli Gramada Basavaraju s/o Eshwarappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893058997) IF 1182 22/03/2022 12/09/2022 13500
ಮೇಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಖಲೀಲ್ ಸಾಬ್‌ ಬಿನ್‌ ಹುಸೇನ್‌ಸಾಬ್‌ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893060036) IF 1142 14/02/2022 12/09/2022 24500
Chigatagere Gramada C.G.Srinivasareddy s/o Gangareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893062490) IF 2016 31/01/2022 12/09/2022 30000
H.Colony Gramada Kempanarasamma w/o Hanumanthappa ravara jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893062547) IF 1068 01/12/2021 12/09/2022 21000
G.Bommasandra Gramada Dayanandareddy s/o Nanjundareddy ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893063455) IF 2093 31/01/2022 12/09/2022 18000
ರೆಡ್ಡಿದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893066053) IF 410 11/08/2021 20/12/2022 7875
ವರವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ತೆಂಗು ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893066205) IF 159307 10/07/2021 20/12/2022 9250
ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಆದಿರೆಡ್ಡಿರವರು ಗುಲಾಬಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893068538) IF 56 01/08/2021 20/12/2022 13000
Kadalaveni Gramada Gangamma w/o Muniyappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893069535) IF 1095 11/01/2022 12/09/2022 16500
ರಾಯರೇಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್.ಸಿ.ನಂಜುಂಡಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893069588) IF 2468 25/03/2022 12/09/2022 17000
Huduguru Gramada Narasimhappa s/o Chikkappa ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893069917) IF 1069 24/12/2021 12/09/2022 16000
ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893070068) IF 208 23/12/2021 12/09/2022 24500
ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳೀ ಈಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893070085) IF 210 23/12/2021 12/09/2022 15000
ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಪ್ಪರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893073659) IF 541 11/09/2021 20/12/2022 33800
ಬೊಟ್ಟಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893079165) IF 1042 23/12/2021 12/09/2022 17000
ಕಾಡಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893085359) IF 1133 09/02/2022 12/09/2022 30500
G.Bommasandra Gramada Ramalingapa s/o Ganagappa ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvaha (1528004/IF/93393042893086443) IF 1177 09/03/2022 12/09/2022 12000
Rayanakallu Gramada Rathnamma w/o Adinarayanareddy Janmininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042893086547) IF 1174 09/03/2022 12/09/2022 15000
Mallasandra Gramada Ramachandra s/o Narasimhapa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893091955) IF 1153 15/02/2022 12/09/2022 15000
Halaganahalli Gramada Ashwathamma w/o Narasimhappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893092214) IF 1029 28/01/2022 12/09/2022 16500
Halaganahalli Gramada Ashwathareddy s/o Nyathappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893093083) IF 1163 03/03/2022 12/09/2022 25500
Halaganahalli Gramada H.S.Shivaramareddy s/o Somareddy ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagri (1528004/IF/93393042893093336) IF 1072 28/12/2021 12/09/2022 21000
Shigalahalli Gramada Gangamma w/o Malaiah ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893101534) IF 1184 28/03/2022 12/09/2022 29000
ಬಾದಿಮರಳೂರು ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893108866) IF 10048 16/11/2021 12/09/2022 16500
Allipura Gramada NurTajBanu w/o MerTaherAli ravara Jamininalli reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893112155) IF 1097 11/01/2022 12/09/2022 11000
Allipura Gramada NurTajBanu w/o MerTaherAli ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893112460) IF 1096 11/01/2022 12/09/2022 11000
ಚರಕಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ ವೆಂಕಟರಮಣರೆಡ್ಡಿರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893114204) IF 401 16/07/2021 20/12/2022 44000
ಮಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್.ಸಿ.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893136347) IF 2044 16/02/2022 12/09/2022 17000
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ರಾಮಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893144593) IF 1045 23/12/2021 12/09/2022 15000
ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಜೂಲಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893149745) IF 1060 23/12/2021 12/09/2022 22500
Chigatagere Gramada Narasimhareddy s/o Narasimhareddy ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893151977) IF 256 07/09/2021 12/09/2022 30000
Halaganahalli Gramad H R Chandrashekhar S/o Ramappa Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893152312) IF 2094 31/01/2022 12/09/2022 13500
Kurubarahalli Gramada Jivalugangappa s/o Daddigangappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893155396) IF 2091 31/01/2022 12/09/2022 18000
G.Bommasandra Gramada Narasimhamurthy s/o Gangappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893159264) IF 1142 23/02/2022 12/09/2022 21000
Ramachandrapura Gramada Anjappa s/o Gangappa ravara Jamininali Reshme Nati Kamagari  (1528004/IF/93393042893161611) IF 2091 31/01/2022 12/09/2022 13500
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರೀಪತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯರವು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893168950) IF 723 15/08/2021 20/12/2022 40600
Kamaganahalli Gramada L.H.Gangappa s/o Honnappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893174954) IF 2048 17/02/2022 12/09/2022 19500
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಗಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893182079) IF 1025 16/12/2021 12/09/2022 22500
ಗುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893185259) IF 2035 07/02/2022 12/09/2022 29000
ಸಾರಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893185279) IF 1099 18/01/2022 12/09/2022 32000
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893187155) IF 12 18/08/2021 20/12/2022 8396
ಶ್ಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿರವರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893191126) IF 13 10/08/2021 20/12/2022 7832
ಶ್ಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿರವರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893194907) IF 14 10/08/2021 20/12/2022 7832
Virupasandra Shekhusain s/o MahammedMabusabi ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042893195130) IF 1153 25/02/2022 12/09/2022 15000
Idaguru Gramada B.Ashwathappa s/o Bhemanna ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893201599) IF 1040 03/01/2022 12/09/2022 21000
Idaguru Gramada B.Rangappa s/o Bhemanna ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893201632) IF 1073 29/12/2021 12/09/2022 15000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893206560) IF 569 31/01/2022 12/09/2022 30500
ಅರ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನ್ಯಾತಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893215144) IF 1060 01/12/2021 12/09/2022 30000
Haaganahalli Gramada Allabakas s/o SyedKhasim ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893215613) IF 306 30/12/2021 12/09/2022 13500
Huduguru Gramada Maskinsab s/o Khajahusain ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893222444) IF 2516 26/11/2021 12/09/2022 25000
Maraluru Gramada Venkataramanappa s/o Thimmaiah ravara Jamininalli Reshme 2ne Varshada Thota Nirvaha (1528004/IF/93393042893231904) IF 2047 17/02/2022 12/09/2022 15000
Kadalaveni Gramada Lakshmipathi s/o Doddavenkataramanappa Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893245233) IF 2038 07/02/2022 12/09/2022 9500
Kamaganahalli Gramada Krishnamurthy s/o Kadirappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893252850) IF 1183 22/03/2022 12/09/2022 27000
Chigatagere Gramada Lakshmi w/o Shekharareddy ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893253057) IF 1046 23/12/2021 12/09/2022 30000
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕರಮಣಪ್ಪರವರು ಹುಣಸೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893267568) IF 17 22/08/2021 20/12/2022 10200
G.Bommasandra Gramada Muttanna s/o Mutturayappa ravara Jamininalli Reshme 3ne Varshada Thota Nirvaha (1528004/IF/93393042893294772) IF 1171 08/03/2022 12/09/2022 13500
Nandiganahalli Gramada Venkateshappa s/o Nanjundappa Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893301449) IF 2052 21/02/2022 12/09/2022 15000
Kadiradevarahalli Gramada Babanna s/o Narasimhaiah Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893301653) IF 1039 23/12/2021 12/09/2022 17000
Nandiganahalli Gramada Subbamma w/o Venkatashyamappa ravara Jamiininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893302220) IF 2361 30/03/2022 12/09/2022 15000
Hudhuthi Gramada Rajashekar s/o Venkatappa ravara Jamininalli Reshme Nursery Kamagari  (1528004/IF/93393042893318125) IF 2271 29/03/2022 12/09/2022 26500
ಮಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಕರಯ್ಯ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಕಡ್ಡಿ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893320331) IF 2168 08/03/2022 12/09/2022 32000
G.Bommasandra Gramada Kadirappa s/o Gangappa ravara Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893342426) IF 1129 25/01/2022 12/09/2022 13500
Chigatagere Gramada Bhagyalakshmamma w/o Lakshmanareddy Jamininalli Reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042893414835) IF 1097 04/02/2022 12/09/2022 30000
Gotakanapura Gramada Narayanamma w/o Gangadharappa ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893429901) IF 1147 14/02/2022 12/09/2022 21000
ಶಿಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕುರಿನರಸಿಂಹಯ್ಯರವರು ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893471934) IF 845 12/10/2021 20/12/2022 41134
Lakshmipura Gramada Ramalingareddy s/o Nagappareddy ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893488858) IF 1146 14/02/2022 12/09/2022 21000
Lakshmipura Gramada Narasimhareddy s/o Nagappareddy ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893488865) IF 1145 14/02/2022 12/09/2022 21000
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಬಾಬಣ್ಣ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಕಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893498533) IF 2049 14/02/2022 12/09/2022 21000
ಹುದುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೋಕೇಶ್‌ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಕಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893498576) IF 2048 14/02/2022 12/09/2022 21000
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಕಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893500056) IF 1032 22/12/2021 12/09/2022 27000
ಕದಿರದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಮೈಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಗಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893502448) IF 1138 14/02/2022 12/09/2022 24500
Gotakanapura Gramada Gangaiah s/o Doddanarayanappa ravara Jamininalli Reshme Nursery Kamagari (1528004/IF/93393042893505217) IF 2043 10/02/2022 12/09/2022 28000
Gotakanapura Gramada Narasimhappa s/o Narayanappa ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893505261) IF 2042 10/02/2022 12/09/2022 24000
Gotakanapura Gramada Lakshmamma w/o Narayanappa ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893505282) IF 3040 10/02/2022 12/09/2022 24000
Huduguru Gramada Narasimhappa s/o Chikkanarasimhappa ravara Jamininalli Reshme Maragaddi Kamagari (1528004/IF/93393042893505416) IF 1143 14/02/2022 12/09/2022 21000
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್‌ ವೆಕಟರಮಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893552555) IF 1150 15/02/2022 12/09/2022 24500
ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಎನ್ ಎಸ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893552673) IF 2056 24/02/2022 12/09/2022 17000
ಹುದಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1528004/IF/93393042893555211) IF 1140 14/02/2022 12/09/2022 15000
ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಾರಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893560706) IF 1178 10/03/2022 12/09/2022 17000
ಎನ್.ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲೇನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಕೂಪ್ಲೆನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893573649) IF 1265 07/03/2022 12/09/2022 21000
ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೌಲತ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮಹ್ಮದ್ ಉಸೇನ್ ಖಾನ್ ರವರು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ (1528004/IF/93393042893580498) IF 1259 02/02/2022 12/09/2022 18900
ಕದಿರದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮರಗಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893645274) IF 2049 18/02/2022 12/09/2022 24500
ಅಲೀಪುರ ಸಫೀರ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಬಿನ್‌ ಮುರ್ತುಜ ಹುಸೇನ್‌ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮರಕಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528004/IF/93393042893662884) IF 2261 23/03/2022 12/09/2022 32000
ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಾಹೇರ್‌ಅಲಿ ಬಿನ್‌ ಮುರ್ತಾಜ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042893669980) IF 2169 23/03/2022 12/09/2022 32000
Total (In Lakhs.) 217.91
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ೆನ್್.ನರಸರಾಜ ಬಿನ್್.ನರಸಿಂಹಮೂತಿ೵ ರವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕ಻ಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892183813) 1100 22/08/2019 12/09/2022 19000
ನಗರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅದಿನಾರ಻ಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಡಿಪಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892211586) 1548 16/12/2019 12/09/2022 19000
ಕಂಭಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಷ೵ದ ತೋಟ ನಿವ೵ಹಣೆ (1528004/IF/93393042892307990) 1166 29/02/2020 12/09/2022 18000
ಜೀಲಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004/IF/93393042892310125) 1582 17/01/2020 12/09/2022 18000
Nakkalahalli gramada C Chanadarareddy s/o chennareddy ravara jamininalli 2&3ne vaersada thota nirvah (1528004/IF/93393042892314233) 1598 29/01/2020 12/09/2022 33000
G Kothuru gramda Venkatashivareddy G V s/o Venkatareddy G ravara nati kamagari (1528004/IF/93393042892328823) 1513 14/11/2019 12/09/2022 33000
Siddenhalli garamada krishnappa ss/o chikkareddappa ravara 2&3 ne varshada thota niravahane (1528004/IF/93393042892336342) 1034 24/02/2020 12/09/2022 18000
G kotturu gramada K V Srinivasareddy Bin G. Venkatareddy ravara jamininalli reshme Nati kamagari (1528004/IF/93393042892341818) 1519 02/12/2019 12/09/2022 25500
Mattavalahalli gramada Anjinappa s/o hanumanthappa ravara jamininalli hippunerale kamagari  (1528004/IF/93393042892387146) 1544 16/12/2019 12/09/2022 18000
Ramachandrapura Gramada Sanjivarayappa BIn Venkataramanappa Ravara Jamininali Nursary Kamagari  (1528004/IF/93393042892393412) 1602 05/02/2020 12/09/2022 17800
Namagondlu Lakshminarayana s/o Narasimahamurthi ravara 2&3ne Varshada Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042892394641) 1035 24/02/2020 12/09/2022 18000
Chinnappareddyhalli gramada C N Nagaraju Bin Narayanappa Ravara jamininalli reshme nati kamgari (1528004/IF/93393042892398240) 1594 27/01/2020 12/09/2022 29500
Gkottur Gramada Chinnappareddy Bin Adireddy ravara jaminianli reshme nati kamagri (1528004/IF/93393042892398251) 1506 25/10/2019 12/09/2022 21000
B Thanda Ramenayak s/o Deshenayak ravara 2&3ne Varshda reshme Thota Nirvahane (1528004/IF/93393042892398714) 1511 14/11/2019 12/09/2022 22500
Chinnappareddy Ashwthareddy s/o Narsimahareddy Jamininalli reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892404647) 1600 02/01/2020 12/09/2022 25500
G Kothuru N Venkatareddy s/o D Narayanappa Jmaininali reshme Nati Kamagari  (1528004/IF/93393042892407372) 1597 28/01/2020 12/09/2022 32500
G Kottur Gramada Narayanamma Kom Adireddy Ravara jamininalli reshme Nati Kamagari (1528004/IF/93393042892418059) 1533 16/12/2019 12/09/2022 25500
Namagoundlu Gramada Madanagopalareddy Bin Chikkathimmareddy Ravar jamininalli Nursary Kamagari (1528004/IF/93393042892424848) 1595 27/01/2020 12/09/2022 27000
Kereolginhalli Krishnappa s/o Doddaramaiaha jamininalli reshme Nati kamagari (1528004/IF/93393042892425758) 1586 18/01/2020 12/09/2022 18000
Total (In Lakhs.) 4.39
Total (In Lakhs.) 4.39
Grand Total (In Lakhs.) 311.48
Report Completed
Excel View