Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006003/FP/93393042892236937) FP 24 01/07/2022 08/09/2022 14323
    25 01/07/2022 08/09/2022 44606
ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ  (1528006003/FP/93393042892249020) FP 128 30/06/2022 08/09/2022 66124
ಮಾರಗಾನಪಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕಲಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಟ್ರಾಸ್ ಪಾರಂ ವರೆಗೆ ಮೇಜನರಿ ಚರಂಡಿ (1528006003/FP/93393042892257176) FP 148 01/07/2022 08/09/2022 18532
    152 01/07/2022 08/09/2022 85559
ದೊಡ್ಡಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ವರೆಗೆ ಮೇಜನರಿ ಚರಂಡಿ (1528006003/FP/93393042892259583) FP 123 30/06/2022 08/09/2022 25832
    126 30/06/2022 08/09/2022 41412
ದೊಡ್ಡಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಪ್ಪನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಂಕ್ಕೆಯವರೆಗೆ ಮೇಜನೆಇ ಚರಂಡಿ  (1528006003/FP/93393042892260162) FP 121 30/06/2022 08/09/2022 9588
    122 30/06/2022 08/09/2022 52700
ವಲಸೇನಹಳ್ಳೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಮೇಜನರಿ ಚರಂಡಿ  (1528006003/FP/93393042892261658) FP 134 30/06/2022 08/09/2022 32418
    135 30/06/2022 08/09/2022 30732
ವಲಸೇನಹಳ್ಳೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೈರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಮೇಜನರಿ ಚರಂಡಿ (1528006003/FP/93393042892261661) FP 125 01/07/2022 08/09/2022 43468
    127 01/07/2022 08/09/2022 40906
ರಾಮಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ (1528006003/IF/93393042892346681) IF 606898 01/07/2022 08/09/2022 24313.4
ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಸ್ ದೇವರಾಜು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ (1528006003/IF/93393042892444453) IF 5624 06/08/2022 08/09/2022 6300
ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ (1528006003/IF/93393042892499084) IF 606857 01/07/2022 08/09/2022 25850
ಅಮ್ಮಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಬಿ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ (1528006003/IF/93393042892625750) IF 514231 21/05/2022 08/09/2022 4080
ಆಮೂರುತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೊಡಂಬಿ ನಾಟಿ (1528006003/IF/93393042892695313) IF 343 28/06/2022 08/09/2022 12000
ಆಮೂರುತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೊಡಂಬಿ ನಾಟಿ (1528006003/IF/93393042892695330) IF 344 28/06/2022 08/09/2022 14000
ಆಮೂರುತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೇ ಗಿಡ ನಾಟಿ (1528006003/IF/93393042892698977) IF 335 25/06/2022 08/09/2022 9000
ವಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ (1528006003/IF/93393042892864023) IF 605410 05/04/2022 08/09/2022 22600
ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006003/LD/93393042892265265) LD 27 30/06/2022 08/09/2022 87655
    28 30/06/2022 08/09/2022 39900
    281 30/06/2022 08/09/2022 63910
    29 30/06/2022 08/09/2022 73600
    30 30/06/2022 08/09/2022 72870
ಬಿ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ (1528006003/RC/93393042892304563) RC 141 30/06/2022 08/09/2022 36800
    142 30/06/2022 08/09/2022 65720
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ತಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006003/RC/93393042892312251) RC 144 01/07/2022 08/09/2022 93500
    145 01/07/2022 08/09/2022 33900
    146 01/07/2022 08/09/2022 94600
    147 01/07/2022 08/09/2022 81500
ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹುಳುಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ (1528006003/RC/93393042892315675) RC 137 30/06/2022 08/09/2022 69920
    138 30/06/2022 08/09/2022 78681
ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1528006003/WC/93393042892265116) WC 605468 01/07/2022 08/09/2022 48670
ವಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಕೆಲೋನ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಮರಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1528006003/WC/93393042892334333) WC 150 01/07/2022 08/09/2022 24825
    151 01/07/2022 08/09/2022 32560
ವಂಟೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528006003/WC/93393042892366486) WC 136 01/07/2022 08/09/2022 76860
    139 01/07/2022 08/09/2022 29600
    1401 01/07/2022 08/09/2022 56200
Total (In Lakhs.) 17.86
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಿ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1528006003/FP/93393042892243106) FP 256 01/12/2021 24/05/2022 58050
    362 01/12/2021 24/05/2022 23085
    363 01/12/2021 24/05/2022 2821.5
    366 01/12/2021 24/05/2022 32234
ವಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿವರೆಗೆ ಮೇಜನರಿ ಚರಂಡಿ (1528006003/FP/93393042892253887) FP 3693 01/12/2021 24/05/2022 30856
    605491 23/12/2021 24/05/2022 34560
    6054911 23/12/2021 24/05/2022 64363.5
ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಸ್ ದೇವರಾಜು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ (1528006003/IF/93393042892444453) IF 56215 16/11/2021 08/09/2022 6300
ರಾಮಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ (1528006003/IF/93393042892471073) IF 859654 28/12/2021 08/09/2022 25006
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ (1528006003/IF/93393042892475244) IF 67 23/12/2021 24/05/2022 2410
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ (1528006003/IF/93393042892475249) IF 514871 23/12/2021 24/05/2022 2620
ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ (1528006003/IF/93393042892475321) IF 514882 23/12/2021 24/05/2022 2250
ದೊಡ್ಡಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ (1528006003/IF/93393042892643594) IF 605482 23/12/2021 24/05/2022 14896
    6058415 01/12/2021 24/05/2022 15030
ವಲಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಬೈರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿಂದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭೀವೃದ್ದಿ (1528006003/RC/93393042892294025) RC 13 01/12/2021 24/05/2022 86224
    49 01/12/2021 24/05/2022 64062
ವಲಸೇನಹಳ್ಳಿ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1528006003/WC/93393042892374953) WC 60581521 01/12/2021 24/05/2022 32840
ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1528006003/WC/93393042892380343) WC 606889 01/12/2021 24/05/2022 29092.5
    6068891 01/12/2021 24/05/2022 76882.5
ಆಮೂರುತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಕ್ರಕುಂಟೆಯಿಂದ ಹೋಗುವ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528006003/WC/93393042892392894) WC 5964 01/12/2021 24/05/2022 75000
    59641 01/12/2021 24/05/2022 39075
Total (In Lakhs.) 7.18
Grand Total (In Lakhs.) 25.03
Report Completed
Excel View