Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಗೊರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಪಿಳ್ಳಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042892575815) IF 204 01/07/2022 16/12/2022 26470
ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042893190610) IF 36 01/07/2022 16/12/2022 32733
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042893239398) IF 202 01/07/2022 16/12/2022 3291.75
ಗೊರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042893286875) IF 35 11/04/2022 16/12/2022 12212
Total (In Lakhs.) 0.75
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೊತ್ತನೂರು (1528006005/AV/93393042892289406) AV 15 23/12/2021 16/06/2022 78000
    16 23/12/2021 16/06/2022 78000
    17 23/12/2021 16/06/2022 78000
    18 23/12/2021 16/06/2022 78000
    19 23/12/2021 16/06/2022 93000
    20 23/12/2021 16/06/2022 72000
    21 23/12/2021 16/06/2022 87000
    22 23/12/2021 16/06/2022 89600
ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/FP/93393042892247092) FP 281021.66 23/12/2021 16/06/2022 65903.5
ಕದಿರಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮನೆ ತನಕ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ (1528006005/FP/93393042892260402) FP 281022.032 23/12/2021 16/06/2022 86600
    281022.033 23/12/2021 16/06/2022 19440
    281022.32 23/12/2021 16/06/2022 83908
ಬೀರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವರ ಮಳ್ಳೂರು ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/FP/93393042892265149) FP 281022.036 23/12/2021 16/06/2022 59030
    281022.36 23/12/2021 16/06/2022 88630
ಕದಿರಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕೆಲಸ (1528006005/IC/93393042892253173) IC 281021.104 14/02/2022 16/06/2022 74064
ಪಿಂಡಿಪಾಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆರೆ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ (1528006005/IC/93393042892259686) IC 281021.72 14/02/2022 16/06/2022 94525
ಗೊರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042892398236) IF 299 05/05/2021 16/12/2022 31350
ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಮಾರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042892426218) IF 201 09/09/2021 16/12/2022 23700
ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಕೊ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042892430632) IF 309 05/05/2021 16/06/2022 12485
ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕೊಂ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042892565823) IF 6 01/04/2021 16/06/2022 9710
ಗೊರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042892614431) IF 296 11/07/2021 16/12/2022 3000
ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042893081811) IF 31 14/02/2022 16/12/2022 19840
ಪಿಂಡಿಪಾಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/IF/93393042893144159) IF 33 15/02/2022 16/12/2022 24390
ಗೊರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಓಕಣಿ ಕಣ (1528006005/LD/93393042892260628) LD 281023.75 14/02/2022 16/06/2022 68225
ಗೊರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಓಕಣಿ ಕಣ (1528006005/LD/93393042892260629) LD 281023.77 14/02/2022 16/06/2022 68225
ಗೊರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/LD/93393042892266856) LD 281021.94 23/12/2021 16/06/2022 60957.5
ಕದಿರಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006005/LD/93393042892267381) LD 281022.066 14/02/2022 16/06/2022 54000
    281022.30 14/02/2022 16/06/2022 86000
    281022.66 14/02/2022 16/06/2022 79869.58
    281022066 14/02/2022 16/06/2022 36635
ಗೊರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ (1528006005/LD/93393042892269879) LD 281022.017 23/12/2021 16/06/2022 93162
    281022.056 23/12/2021 16/06/2022 88630
    281022.057 23/12/2021 16/06/2022 60162.5
    281022.17 23/12/2021 16/06/2022 90565
    281022.56 23/12/2021 16/06/2022 86035.5
    281022.57 23/12/2021 16/06/2022 89896
    281022056 23/12/2021 16/06/2022 83040
ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಡೇಶನ ಪಡೆ ಕುಂಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ತೋಟದ ವರೆಗೂ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ (1528006005/RC/93393042892298037) RC 281021.101 23/12/2021 16/06/2022 91341
    281021.102 23/12/2021 16/06/2022 56912
    281021101 23/12/2021 16/06/2022 80270.55
ಕೊತ್ತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ತೋಟದಿಂದ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೂ ಮೇಟ್ಲಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ (1528006005/RC/93393042892298041) RC 281021.090 23/12/2021 16/06/2022 91341
    281021.90 23/12/2021 16/06/2022 80098.99
    281022.055 23/12/2021 16/06/2022 45989.6
    281022.55 23/12/2021 16/06/2022 77764
ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ತೋಟದಿಂದ ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೂ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ (1528006005/RC/93393042892313117) RC 281022.019 23/12/2021 16/06/2022 80270.55
    281022.18 23/12/2021 16/06/2022 91341
    281022.20 23/12/2021 16/06/2022 91341
ಕದಿರಿನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ತನಕ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ (1528006005/RC/93393042892315109) RC 281022.027 23/12/2021 16/06/2022 31400
    281022.26 23/12/2021 16/06/2022 81100
    281022.27 23/12/2021 16/06/2022 79600
    281022027 23/12/2021 16/06/2022 32400
ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ನ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ (1528006005/RC/93393042892315256) RC 281022.053 23/12/2021 16/06/2022 79600
    281022.054 23/12/2021 16/06/2022 81100
    281022.53 23/12/2021 16/06/2022 81100
    281022.54 23/12/2021 16/06/2022 31400
ಗೊರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘನ & ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ (1528006005/RC/93393042892324511) RC 281022.060 14/02/2022 16/06/2022 28798
    281022.59 14/02/2022 16/06/2022 81100
    281022.60 14/02/2022 16/06/2022 74200
Total (In Lakhs.) 38.64
Grand Total (In Lakhs.) 39.39
Report Completed
Excel View