Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕೃಷ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/AV/93393042892296791) AV 312 11/10/2022 16/12/2022 11024
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಲ್ದಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/AV/93393042892300971) AV 277 01/07/2022 16/12/2022 35960
    278 01/07/2022 16/12/2022 69846
    281 01/07/2022 16/12/2022 66718
    2810358 01/07/2022 16/12/2022 78610
    282 01/07/2022 16/12/2022 67200
    283 01/07/2022 16/12/2022 74448
    284 01/07/2022 16/12/2022 68000
    285 01/07/2022 16/12/2022 68000
    286 01/07/2022 16/12/2022 60588
    2871 01/07/2022 16/12/2022 85900
    288 01/07/2022 16/12/2022 94270
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆ ತನಕ ಮೇಜನರಿ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/FP/93393042892254048) FP 112 01/07/2022 16/12/2022 68028
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 67 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IC/93393042892245491) IC 314 11/10/2022 16/12/2022 55000
    315 11/10/2022 16/12/2022 55000
    316 11/10/2022 16/12/2022 58400
ನಾರಾಯಣದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892509540) IF 281037 30/06/2022 16/12/2022 17550
ಕೆ ಜಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892832166) IF 05 04/06/2022 16/12/2022 3800
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042893595543) IF 73 10/06/2022 16/12/2022 32697.3
ಕೆ ಜಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾತಪ್ಪ ಲೇಟ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042893676060) IF 28103624 01/07/2022 16/12/2022 25291.4
ವಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/LD/93393042892273927) LD 28103539 11/10/2022 16/12/2022 81308
    281035391 11/10/2022 16/12/2022 79810
    28103592 11/10/2022 16/12/2022 74068
    28103593 11/10/2022 16/12/2022 58260
    28103618 11/10/2022 16/12/2022 63730
    281036181 11/10/2022 16/12/2022 63800
ನಾರಾಯಣದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಚ್ಚಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/RC/93393042892325426) RC 290 01/07/2022 16/12/2022 38800
    292 01/07/2022 16/12/2022 49962
    293 01/07/2022 16/12/2022 72956
ವಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/RC/93393042892335712) RC 287 01/07/2022 16/12/2022 65000
    289 01/07/2022 16/12/2022 58944
    298 01/07/2022 16/12/2022 51800
    2981 01/07/2022 16/12/2022 44000
ಅರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದನಮನ್ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಲಪ್ಪನವರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/RC/93393042892355058) RC 294 01/07/2022 16/12/2022 38800
    295 01/07/2022 16/12/2022 58722
    296 01/07/2022 16/12/2022 61472
ಯಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೀಮಂಗಲ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ವಿ.ಶಂಕರ್ ತೋಟದಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006011/RC/93393042892355409) RC 281036101 11/10/2022 16/12/2022 60420
    2810361012 11/10/2022 16/12/2022 43480
    28103665 11/10/2022 16/12/2022 31833
ಯಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಊರಿನ ಕುಂಟೆ ಪುನರುಚೇತನ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/WC/93393042892298579) WC 011 02/07/2022 16/12/2022 51370
    012 02/07/2022 16/12/2022 71400
    017 02/07/2022 16/12/2022 1400
    018 02/07/2022 16/12/2022 68992
    026 02/07/2022 16/12/2022 86000
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 60 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1528006011/WC/93393042892319573) WC 303 11/10/2022 16/12/2022 70200
    304 11/10/2022 16/12/2022 30600
    305 11/10/2022 16/12/2022 72000
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/WC/93393042892336244) WC 192 02/07/2022 16/12/2022 5760
    193 02/07/2022 16/12/2022 6560
    194 01/07/2022 16/12/2022 3360
    279 01/07/2022 16/12/2022 16280
    299 02/07/2022 16/12/2022 4680
ನಾರಾಯಣದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/WC/93393042892461279) WC 281035100 11/10/2022 16/12/2022 72450
    2810351001 11/10/2022 16/12/2022 77000
    2810351002 11/10/2022 16/12/2022 76540
    28103533 11/10/2022 16/12/2022 5508
    28103554 11/10/2022 16/12/2022 6480
    28103650 11/10/2022 16/12/2022 8349.075
    28103654 11/10/2022 16/12/2022 7290
    28103674 11/10/2022 16/12/2022 6439.5
    28103688 11/10/2022 16/12/2022 6966
Total (In Lakhs.) 29.49
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕೆ ಜಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಳ್ಳಬಚ್ಚಪ್ಪನ ತೋಟದಪಕ್ಕ ಇರುವ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಟೆ ತನಕ (1528006011/FP/93393042892215573) FP 141 03/12/2021 24/05/2022 67475.8
    142 03/12/2021 24/05/2022 67276
    143 03/12/2021 24/05/2022 78073
ಕೆ ಜಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕುಂಟೆ ಯಿಂದ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ಮನೆ ತನಕ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/FP/93393042892216378) FP 41 03/12/2021 24/05/2022 69584
    42 03/12/2021 24/05/2022 73576
    43 03/12/2021 24/05/2022 76166
    44 03/12/2021 24/05/2022 52538
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಯಾಲನ್ನೂರು ಈರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ ಮೇಜನರಿ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/FP/93393042892242255) FP 193 03/12/2021 24/05/2022 81005
    1931 03/12/2021 24/05/2022 3620
    194 03/12/2021 24/05/2022 39800
    195 03/12/2021 24/05/2022 81882
ನಾರಾಯಣದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆ ತನಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/FP/93393042892243005) FP 107 03/12/2021 24/05/2022 66855
ಅರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚೀಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸುಬಂದಿ ತನಕ ಮೇಜನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/FP/93393042892248876) FP 28103422 03/12/2021 24/05/2022 74263
    28103460 03/12/2021 24/05/2022 57602.5
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣದಾಸರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆವರಿಗೆ ಮೇಜನರಿ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ (1528006011/FP/93393042892250213) FP 167 03/12/2021 24/05/2022 71820
    168 03/12/2021 24/05/2022 63973
    183 03/12/2021 24/05/2022 76000
    185 03/12/2021 24/05/2022 87780
    186 03/12/2021 24/05/2022 48805
    187 03/12/2021 24/05/2022 70391
    197 03/12/2021 24/05/2022 39662
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೋರಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/FP/93393042892250854) FP 144 03/12/2021 24/05/2022 84180
    145 03/12/2021 24/05/2022 84380
    146 03/12/2021 24/05/2022 77096
    155 03/12/2021 24/05/2022 83480
ಯಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ತೋಟದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಷಾರಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ಮೇಜನರಿ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/FP/93393042892254432) FP 13 03/12/2021 24/05/2022 62793
    14 03/12/2021 24/05/2022 88322
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುವೆಂಪು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವರೆಗೆ ಮೇಜನರಿ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/FP/93393042892257144) FP 234 10/02/2022 24/05/2022 73871
    236 10/02/2022 24/05/2022 48248
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528006011/FP/93393042892260444) FP 162 03/12/2021 24/05/2022 43124
    163 03/12/2021 24/05/2022 86971
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನೀರಿನ ತೋಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಚಿ ಚಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/FP/93393042892267500) FP 247 10/02/2022 24/05/2022 86379
    248 10/02/2022 24/05/2022 73336
    249 10/02/2022 24/05/2022 80800
    250 10/02/2022 24/05/2022 81380
    251 10/02/2022 24/05/2022 73550
ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಿಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರ ಮುನಿರಾಜು ಜಮೀನಿನ ತನಕ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ (1528006011/IC/93393042892232617) IC 153 03/12/2021 24/05/2022 44745
ಕೆ.ಜಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ತನಕ ಿರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟುವುದು (1528006011/IC/93393042892245209) IC 154 03/12/2021 24/05/2022 64375
ಕೆ.ಜಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಆಂಜಿನಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ತನಕಿರುವ ಕಾಲುವೆ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟುವುದು (1528006011/IC/93393042892245210) IC 212 03/12/2021 24/05/2022 66920
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IC/93393042892245492) IC 211 03/12/2021 24/05/2022 44960
ನಾರಾಯಣದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕೊಡಿಯಿಂದ ಅಟ್ಟೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IC/93393042892245677) IC 209 03/12/2021 24/05/2022 69375
    210 03/12/2021 24/05/2022 44549.5
ಯಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IC/93393042892252451) IC 235 10/02/2022 24/05/2022 75200
    246 10/02/2022 24/05/2022 52640
ಯಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೀಮಂಗಲ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IC/93393042892252452) IC 281034191 03/12/2021 24/05/2022 75000
    281034192 03/12/2021 24/05/2022 77900
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಂ.ರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IC/93393042892253129) IC 229 10/02/2022 24/05/2022 84150
    230 10/02/2022 24/05/2022 87885
    231 10/02/2022 24/05/2022 1660
    232 10/02/2022 24/05/2022 47600
    233 10/02/2022 24/05/2022 48462
    256 10/02/2022 24/05/2022 36495
ಕೆ ಜಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ನವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006011/IF/93393042892180847) IF 7 16/06/2021 24/05/2022 6776
ಕೆ ಜಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ನವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006011/IF/93393042892359646) IF 102 16/06/2021 24/05/2022 11101
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮೋಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006011/IF/93393042892393411) IF 57 06/11/2021 24/05/2022 29635
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಗಟೂರು ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006011/IF/93393042892394141) IF 103 16/06/2021 24/05/2022 27557
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಂದೂಕು ಚನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006011/IF/93393042892396011) IF 29 08/09/2021 16/12/2022 18125
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪ್ಪನವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892461540) IF 2810404 10/03/2022 24/05/2022 23210
ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ನವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892472300) IF 3 03/12/2021 24/05/2022 7850
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892492478) IF 105 16/06/2021 24/05/2022 7588
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892493154) IF 621165 16/06/2021 24/05/2022 3560
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿ ಕೋಂ ಗಂಗಾದರ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892497766) IF 101 16/06/2021 24/05/2022 28530
ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892527163) IF 12 18/11/2021 16/12/2022 5950
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892547705) IF 720 13/05/2021 24/05/2022 14600
ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿಒನ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892548263) IF 59 22/12/2021 24/05/2022 23385
ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಓಬಳ್ಳಪ್ಪ ನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892561609) IF 164 22/12/2021 16/12/2022 23030
ನಾರಾಯಣದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892561719) IF 104 16/06/2021 24/05/2022 21020
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ  (1528006011/IF/93393042892563068) IF 05 21/10/2021 24/05/2022 5950
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ನ್ಯಾನಪ್ಪ ಬಿನ್ ನ್ಯಾನಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892569726) IF 51 21/10/2021 16/12/2022 34978.26
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892613998) IF 74 22/12/2021 16/12/2022 31390
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006011/IF/93393042892626150) IF 91 30/12/2021 16/12/2022 22700
ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892684044) IF 72 22/12/2021 24/05/2022 30820
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯುಣಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892690648) IF 32 02/12/2021 24/05/2022 17500
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892832414) IF 67 21/10/2021 24/05/2022 15240
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕುಂಟೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892860334) IF 28103721 10/02/2022 24/05/2022 28950
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892893171) IF 48 06/11/2021 16/12/2022 14500
ತಾಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042892966581) IF 28103481 11/02/2022 24/05/2022 14340
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಳಬ್ಯಾಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042893059899) IF 92 22/12/2021 24/05/2022 22760
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/IF/93393042893410644) IF 63 22/12/2021 24/05/2022 1950
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಧ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/LD/93393042892229239) LD 188 03/12/2021 24/05/2022 84000
    189 03/12/2021 24/05/2022 58675
    190 03/12/2021 24/05/2022 80905
    191 03/12/2021 24/05/2022 48744
    28040485 03/12/2021 24/05/2022 70162
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/LD/93393042892229240) LD 135 03/12/2021 24/05/2022 60948
    164 03/12/2021 24/05/2022 77643
    165 03/12/2021 24/05/2022 71824
    166 03/12/2021 24/05/2022 38043
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಲುಮೆ ಹೊಸೂರುಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/RC/93393042892261495) RC 149 03/12/2021 24/05/2022 49562
    150 03/12/2021 24/05/2022 81864
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುವೆಂಪು ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/RC/93393042892265265) RC 147 03/12/2021 24/05/2022 88054
    148 03/12/2021 24/05/2022 22324
ಕೆ ಜಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/RC/93393042892268136) RC 128 03/12/2021 24/05/2022 62105
    130 03/12/2021 24/05/2022 30424
    140 03/12/2021 24/05/2022 56030
ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/RC/93393042892308079) RC 238 10/02/2022 24/05/2022 67323
    239 10/02/2022 24/05/2022 39900
    240 10/02/2022 24/05/2022 50074
    241 10/02/2022 24/05/2022 66550
    242 10/02/2022 24/05/2022 57750
    243 10/02/2022 24/05/2022 78100
    244 10/02/2022 24/05/2022 85977
    245 10/02/2022 24/05/2022 66500
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 1 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/WC/93393042892283930) WC 40 03/12/2021 24/05/2022 6560
ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 2 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/WC/93393042892283949) WC 39 03/12/2021 24/05/2022 6330
ಯಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುನವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ತೋಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006011/WC/93393042892320298) WC 28103745 19/11/2021 24/05/2022 17172
Total (In Lakhs.) 54.15
Grand Total (In Lakhs.) 83.64
Report Completed
Excel View