Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕುದಪಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006013/FP/93393042892248689) FP 122 08/06/2021 16/06/2022 99920
    137 08/06/2021 16/06/2022 12148
ಕೊಂಡಪ್ಪಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ್ರ ಬಿನ್ ಮುನೇಂದ್ರ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892502200) IF 19 29/06/2021 16/06/2022 28486
ಸೀತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892562340) IF 18 20/04/2021 16/06/2022 2982
CONSTRATION FROM SOAK PIT MUNIRATHNAPPA T V S/O NAGAPPA DIBBURAHALLI VILLAGE  (1528006013/IF/93393042892607998) IF 132 01/04/2021 16/06/2022 3667
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892616653) IF 11 15/04/2021 16/06/2022 24200
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892731447) IF 137 05/05/2021 16/06/2022 6270
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892746030) IF 136 25/05/2021 16/06/2022 6270
ಕೊಂಡಪ್ಪಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892759161) IF 704 25/05/2021 16/06/2022 9350
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892831184) IF 01 08/12/2021 16/06/2022 49826
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006013/IF/93393042892862110) IF 04 29/06/2021 16/06/2022 6600
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವನಿ ಕೊಮ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892884170) IF 22 23/08/2021 16/06/2022 16086
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಕಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಸೆ ನಂ30ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892927730) IF 144 20/07/2021 16/06/2022 6270
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಸ ನಂ 30ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892928704) IF 139 06/07/2021 16/06/2022 5695.25
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೊಡ್ಡಗಂಗಪ್ಪರವರ ಸ.ನಂ 32ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892929145) IF 139 02/11/2021 16/06/2022 6270
ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006013/IF/93393042892970350) IF 141 05/07/2021 16/06/2022 29044.63
ಬಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042892995026) IF 134 23/08/2021 16/06/2022 42581
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893017977) IF 145 08/12/2021 16/06/2022 6270
ಕೊಂಡಪ್ಪಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರಾಜ ಕೋಂ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893042146) IF 15 14/09/2021 16/06/2022 12726
ಕೊಂಡಪ್ಪಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893065256) IF 133 28/07/2021 16/06/2022 18225.75
ಕೊಂಡಪ್ಪಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893065286) IF 29 13/08/2021 16/06/2022 39640
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರತ್ನಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893100141) IF 01 18/12/2021 16/06/2022 31553.88
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (1528006013/IF/93393042893247986) IF 135 17/11/2021 16/06/2022 9880
ಕೊಂಡಪ್ಪಗಾರಹಳ್ಳಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528006013/IF/93393042893248012) IF 143 18/10/2021 16/06/2022 16818.8
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವಥರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893260498) IF 10 28/11/2021 16/06/2022 17680
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893263677) IF 14 08/11/2021 16/06/2022 14849
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾಬಕಾಷ್ ಬಿನ್ ಹಿಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893314466) IF 141 05/09/2021 16/06/2022 34546.46
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಏರೆ ಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006013/IF/93393042893346952) IF 138 14/09/2021 16/06/2022 8339.1
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ನರಸಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893347095) IF 30 04/10/2021 16/06/2022 10060
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893357533) IF 129 04/10/2021 16/06/2022 6224.4
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪೋತಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893376869) IF 05 08/12/2021 16/06/2022 5950
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006013/IF/93393042893395783) IF 140 28/10/2021 16/06/2022 9785
ಕೊಂಡಪ್ಪಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆವುಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರದ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/IF/93393042893455321) IF 21 09/11/2021 16/06/2022 6468
ಕೊಂಡಪ್ಪಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈಧಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006013/LD/93393042892232452) LD 113 02/04/2021 16/06/2022 76860
    115 02/04/2021 16/06/2022 81200
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528006013/LD/93393042892257068) LD 810 12/07/2021 16/06/2022 88520
    811 12/07/2021 16/06/2022 96200
    812 12/07/2021 16/06/2022 62958
    813 12/07/2021 16/06/2022 92000
    814 12/07/2021 16/06/2022 99800
    815 12/07/2021 16/06/2022 99800
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ 5 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/RC/93393042892217378) RC 183 04/08/2021 16/06/2022 60950.5
ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006013/RC/93393042892272618) RC 016 20/04/2021 16/06/2022 50857.3
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆರುಣಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ (1528006013/RC/93393042892308486) RC 802 23/08/2021 16/06/2022 86250
    803 23/08/2021 16/06/2022 87400
    804 23/08/2021 16/06/2022 34000
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೆವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006013/RC/93393042892320167) RC 012 09/11/2021 16/06/2022 82640
    013 09/11/2021 16/06/2022 47200
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ  (1528006013/RC/93393042892320169) RC 014 17/11/2021 16/06/2022 77880
    015 17/11/2021 16/06/2022 66200
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/WC/93393042892205800) WC 152 07/09/2021 16/06/2022 47020.064
ಜರುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲು ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006013/WC/93393042892286562) WC 118 17/08/2021 16/06/2022 88000
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006013/WC/93393042892341406) WC 120 09/11/2021 16/06/2022 73700
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ (1528006013/WC/93393042892368498) WC 119 05/07/2021 16/06/2022 48400
ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 1ರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006013/WC/93393042892388601) WC 116 13/07/2021 16/06/2022 98000
    127 13/07/2021 16/06/2022 40600
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರರ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006013/WC/93393042892421942) WC 806 16/09/2021 16/06/2022 82800
    807 16/09/2021 16/06/2022 86900
    808 16/09/2021 16/06/2022 77500
    809 16/09/2021 16/06/2022 75000
Total (In Lakhs.) 26.13
Grand Total (In Lakhs.) 26.13
Report Completed
Excel View