Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/AV/93393042892296536) AV 0110 09/05/2022 08/09/2022 90150
    0112 12/05/2022 08/09/2022 90670
    0113 12/05/2022 08/09/2022 88680
    0114 12/05/2022 08/09/2022 90875
    0116 18/05/2022 08/09/2022 90330
    0118 18/05/2022 08/09/2022 90040
    0120 20/05/2022 08/09/2022 90120
    0122 20/05/2022 08/09/2022 90300
    0124 21/05/2022 08/09/2022 89880
    0125 21/05/2022 08/09/2022 88320
    0126 21/05/2022 08/09/2022 89200
    0128 30/05/2022 08/09/2022 91000
    0129 01/06/2022 08/09/2022 89250
    0133 01/06/2022 08/09/2022 89040
    0134 01/06/2022 08/09/2022 91260
    0136 03/06/2022 08/09/2022 90500
    0138 03/06/2022 08/09/2022 86925
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಟೋ ಷಫಿವುಲ್ಲ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/FP/93393042892265274) FP 0138 30/05/2022 08/09/2022 92560
    0139 30/05/2022 08/09/2022 87020
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾಯಕರ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/FP/93393042892274037) FP 0185 28/05/2022 08/09/2022 92240
    0187 08/06/2022 08/09/2022 91800
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ನಟರಾಜ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/RC/93393042892352910) RC 0172 08/06/2022 08/09/2022 89755
    0174 08/06/2022 08/09/2022 90715
    0175 10/06/2022 08/09/2022 90095
    0177 15/06/2022 08/09/2022 91710
    0182 15/06/2022 08/09/2022 90705
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/RC/93393042892352912) RC 0158 15/05/2022 08/09/2022 91530
    0159 15/05/2022 08/09/2022 89236
    0160 15/05/2022 08/09/2022 89565
    0162 15/05/2022 08/09/2022 89830
    0164 15/05/2022 08/09/2022 90050
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾಬಕಾಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ ಜಯರಾಮ್ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/RC/93393042892352913) RC 0148 23/05/2022 08/09/2022 90532
    0149 23/05/2022 08/09/2022 91530
    0150 27/05/2022 08/09/2022 87340
    0152 27/05/2022 08/09/2022 87705
    0153 27/05/2022 08/09/2022 88307
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಜಯರಾಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/RC/93393042892352914) RC 0140 30/05/2022 08/09/2022 89120
    0142 30/05/2022 08/09/2022 89480
    0144 04/06/2022 08/09/2022 87265
    0146 04/06/2022 08/09/2022 87068
    0147 04/06/2022 08/09/2022 89890
Total (In Lakhs.) 36.82
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಡ್ರೈವರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/FP/93393042892254687) FP 66 22/12/2021 24/05/2022 78140
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ 2 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/FP/93393042892262222) FP 82 22/12/2021 24/05/2022 46020
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬುಲಾಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸೌರಬ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/FP/93393042892262232) FP 69 22/12/2021 24/05/2022 89650
    70 22/12/2021 24/05/2022 91475
    71 22/12/2021 24/05/2022 91455
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಟೋ ಷಫಿವುಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಪೈಲ್ ಮಾನ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/FP/93393042892265276) FP 161 09/02/2022 24/05/2022 92000
    162 09/02/2022 24/05/2022 89850
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೈಲ್ ಮಾನ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಸವರಾಜ್ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/FP/93393042892265277) FP 173 09/02/2022 24/05/2022 89850
    174 09/02/2022 24/05/2022 91820
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಪ್ಪನವರ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನವರ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/FP/93393042892265334) FP 158 09/02/2022 24/05/2022 89300
    159 09/02/2022 24/05/2022 92550
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/FP/93393042892266484) FP 74 22/12/2021 24/05/2022 82000
    75 22/12/2021 24/05/2022 90060
    76 22/12/2021 24/05/2022 88840
    77 22/12/2021 24/05/2022 31370
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/FP/93393042892271342) FP 164 09/02/2022 24/05/2022 92200
    165 09/02/2022 24/05/2022 89400
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರೀಶ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006017/IF/93393042892445572) IF 65 22/12/2021 24/05/2022 6490
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಪಂ ಸುಗಟೂರು ಸನಂ307 ನಾಗಮ್ಮ ಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006017/IF/93393042892496440) IF 85 22/12/2021 24/05/2022 6035
ಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ106 ರಲ್ಲಿ ಮುನಿನಾರಾಯಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006017/IF/93393042892534026) IF 9 24/04/2021 24/05/2022 12344
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/RC/93393042892316283) RC 61 22/12/2021 24/05/2022 83800
    62 22/12/2021 24/05/2022 86220
    63 22/12/2021 24/05/2022 71190
    64 22/12/2021 24/05/2022 90305
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾಷಾಜಾನ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/RC/93393042892316285) RC 56 22/12/2021 24/05/2022 73750
    57 22/12/2021 24/05/2022 75650
    58 22/12/2021 24/05/2022 68475
    59 22/12/2021 24/05/2022 74190
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಷಾಜಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006017/RC/93393042892316288) RC 53 22/12/2021 24/05/2022 67050
    54 22/12/2021 24/05/2022 70080
    55 22/12/2021 24/05/2022 74475
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006017/WC/93393042892279287) WC 155 24/12/2021 24/05/2022 70535
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006017/WC/93393042892295716) WC 168 09/02/2022 24/05/2022 90340
    169 09/02/2022 24/05/2022 90050
    170 09/02/2022 24/05/2022 90160
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಸಲೀಂ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1528006017/WC/93393042892372047) WC 49 22/12/2021 24/05/2022 88765
    50 22/12/2021 24/05/2022 88160
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಲೀಂ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ವರ್ ಸಾಬಿ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1528006017/WC/93393042892372056) WC 45 22/12/2021 24/05/2022 68720
    46 22/12/2021 24/05/2022 63450
    48 22/12/2021 24/05/2022 46480
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮೋರಿಯಿಂದ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪರವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1528006017/WC/93393042892408168) WC 78 22/12/2021 24/05/2022 37125
    79 22/12/2021 24/05/2022 40650
    80 22/12/2021 24/05/2022 50900
Total (In Lakhs.) 31.01
Grand Total (In Lakhs.) 67.83
Report Completed
Excel View