Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/AV/93393042892211832) AV 43 14/02/2022 16/06/2022 83075
    76 14/02/2022 16/06/2022 48179
    77 14/02/2022 16/06/2022 60684
    78 14/02/2022 16/06/2022 60134.36
ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/AV/93393042892259845) AV 541 14/02/2022 16/06/2022 72166.4064
    542 14/02/2022 16/06/2022 36465.724
ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ/ಕಿ/ಪ್ರಾ/ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅಡುಗೆಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/AV/93393042892262159) AV 530 06/12/2021 16/06/2022 80179.95
    531 06/12/2021 16/06/2022 38145.6652
    539 14/02/2022 16/06/2022 60557.22
    540 14/02/2022 16/06/2022 73205.99
ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/AV/93393042892262867) AV 537 14/02/2022 16/06/2022 55524.0507
    538 14/02/2022 16/06/2022 57189.8014
11ನೇ ಮೈಲಿಕ್ರಾಸ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528006025/DP/93393042892238329) DP 519 06/01/2022 24/05/2022 24740.75
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿಯಿಂದ ಕುಂಟೆವರೆಗೂ ಮೇಸನರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/FP/93393042892238061) FP 44 06/12/2021 16/06/2022 52337
    45 06/12/2021 16/06/2022 51853.5
ಎ.ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 30 ರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/FP/93393042892241639) FP 39 06/12/2021 16/06/2022 13255
    40 06/12/2021 16/06/2022 23377
ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೇಸನರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/FP/93393042892253981) FP 545 06/01/2022 24/05/2022 66014.77
    551 06/01/2022 16/06/2022 29452.49
ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/FP/93393042892257218) FP 168 14/02/2022 16/06/2022 42504.86
    169 14/02/2022 16/06/2022 55436.842
    501 23/12/2021 16/06/2022 60879
    502 23/12/2021 16/06/2022 28915.6
    503 23/12/2021 16/06/2022 33618
    504 23/12/2021 16/06/2022 80871.48
    505 23/12/2021 16/06/2022 82842.28
ನಲ್ಲೋಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲ ಬೋರ್ ವೇಲ್ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/FP/93393042892262276) FP 525 06/12/2021 16/06/2022 49527.0276
    526 06/12/2021 16/06/2022 55727.4435
    527 06/12/2021 16/06/2022 30235.54
ನಲ್ಲೋಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೇಸನರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/FP/93393042892265418) FP 528 06/12/2021 16/06/2022 83125.42
    529 06/12/2021 16/06/2022 29995.36
    550 08/12/2021 16/06/2022 62726.24
ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೇಸನರಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/FP/93393042892265884) FP 535 14/02/2022 16/06/2022 57992.2304
    536 14/02/2022 16/06/2022 59648.4572
ಯರ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IC/93393042892228025) IC 36 06/12/2021 16/06/2022 12574.509
    37 06/12/2021 16/06/2022 22874.88
    38 06/12/2021 16/06/2022 31673.88
ಗೋಣೀಮರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆಗೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006025/IC/93393042892237637) IC 552 14/02/2022 16/06/2022 48140
    59 13/12/2021 16/06/2022 47775
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೆರೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IC/93393042892243907) IC 47 06/12/2021 16/06/2022 40160
    48 06/12/2021 16/06/2022 28780
ಗೊರ್ಲಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IF/93393042892416060) IF 527 14/02/2022 16/06/2022 15097.5
ತೋಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈಯಣ್ಣರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IF/93393042892459129) IF 526 14/02/2022 16/06/2022 26816.96
ಜಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಬೇಶಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IF/93393042892556912) IF 522 14/02/2022 16/06/2022 14062.5
ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IF/93393042892556937) IF 506 23/12/2021 16/06/2022 17265.8832
ಜಿ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006025/IF/93393042892580185) IF 517 06/01/2022 24/05/2022 2705.31
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IF/93393042892598483) IF 518 14/02/2022 16/06/2022 6116
ಲಗಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IF/93393042892630246) IF 521 14/02/2022 16/06/2022 17662.5
ಎಲ್ ಎನ್ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006025/IF/93393042892746211) IF 59 06/12/2021 16/06/2022 16697.078
ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬೈರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡುಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IF/93393042893318929) IF 509 23/12/2021 16/06/2022 43932.4888
ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಕೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IF/93393042893508883) IF 515 06/01/2022 24/05/2022 23164.1772
ತೋಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಕೋಂ ಮೂರ್ತಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IF/93393042893535448) IF 513 23/12/2021 16/06/2022 22162.4392
ಗೋಣಿಮರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಡಾ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/LD/93393042892207586) LD 100 14/02/2022 16/06/2022 20900
    87 14/02/2022 16/06/2022 25850
ಗೋಣಿಮರದಹಳ್ಳಿ (11ನೇಮೈಲಿಕ್ರಾಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/LD/93393042892257918) LD 71 06/01/2022 16/06/2022 88359.2968
    72 23/12/2021 16/06/2022 49504.5
    72 06/01/2022 16/06/2022 88359.2968
    73 23/12/2021 16/06/2022 51964
ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆಕಣ -1ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006025/LD/93393042892269074) LD 532 08/12/2021 16/06/2022 48226.94
    533 08/12/2021 16/06/2022 57160
ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆಕಣ -2 ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006025/LD/93393042892269075) LD 510 23/12/2021 16/06/2022 50896.58
    511 23/12/2021 16/06/2022 57734.16
ಗೋಣಿಮರದಹಳ್ಳಿ (11ನೇಮೈಲಿಕ್ರಾಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ ಮುಂದುವರೆದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006025/LD/93393042892275087) LD 79 14/02/2022 16/06/2022 44080
    80 14/02/2022 16/06/2022 87200
    81 14/02/2022 16/06/2022 77400
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಕ್ಕಣಿಕಣವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/RC/93393042892195678) RC 38 14/02/2022 16/06/2022 8936
    40 14/02/2022 16/06/2022 17160
ಎ.ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಚಿನಂಗ ಕೆರೆ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ  (1528006025/RC/93393042892271842) RC 01 06/12/2021 16/06/2022 2000
    42 06/12/2021 16/06/2022 88929
ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 59 ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/RC/93393042892273747) RC 5185.59 06/12/2021 16/06/2022 71650
    57 06/12/2021 16/06/2022 3100
ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/RC/93393042892273900) RC 32 06/12/2021 16/06/2022 55130
ಜಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 101 ಕ್ಕೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸರ್ವಋತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1528006025/RC/93393042892274310) RC 524 06/12/2021 16/06/2022 65045
ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/RC/93393042892294283) RC 546 08/12/2021 16/06/2022 19133.51
    547 08/12/2021 16/06/2022 82459.62
ಯರ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸರ್ವಋತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528006025/RC/93393042892294287) RC 701 06/12/2021 16/06/2022 68082.6
    702 06/12/2021 16/06/2022 82500
    703 06/12/2021 16/06/2022 24235.2
ಲಗಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದಢಂಘಟ್ಟ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1528006025/RC/93393042892301114) RC 535 06/12/2021 16/06/2022 85345
    536 06/12/2021 16/06/2022 84422.0565
    537 06/12/2021 16/06/2022 14819.22
    538 06/12/2021 16/06/2022 30866.5356
ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕೆರೆ ಕೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892231227) WC 520 06/12/2021 16/06/2022 68892.78
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ//ಕಿ//ಪ್ರಾ// ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ  (1528006025/WC/93393042892263917) WC 74 06/01/2022 16/06/2022 37325.0145
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892266161) WC 31 06/12/2021 16/06/2022 21652.9
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ Soak Pit ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892269527) WC 89 06/01/2022 16/06/2022 9811.1927
ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892278894) WC 65 06/12/2021 16/06/2022 8220
    66 06/12/2021 16/06/2022 103541
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ.ನಂ 19ರಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892342404) WC 16 14/02/2022 16/06/2022 19250
ತೋಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೀತಗಾನುಚಲಂವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892369387) WC 534 08/12/2021 16/06/2022 26739.3
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡದ್ಯಾವಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892376782) WC 57 06/12/2021 16/06/2022 47388.003
ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892377482) WC 31 06/12/2021 16/06/2022 36447.4446
ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಂಡಿಕಟ್ಟೆ ವಂಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ (ಕೊಡಿ)ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892407070) WC 32 23/12/2021 16/06/2022 78300.6
    540 06/12/2021 16/06/2022 98000
    541 06/12/2021 16/06/2022 70640
    542 06/12/2021 16/06/2022 96492
    543 06/12/2021 16/06/2022 56420
    544 06/12/2021 16/06/2022 62396
ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892412626) WC 70 06/12/2021 16/06/2022 88576.902
ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಶೇನು ವಂಕೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶಾಲಾ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಲುವೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/WC/93393042892415555) WC 507 23/12/2021 16/06/2022 88760
    508 23/12/2021 16/06/2022 72279.2193
    543 14/02/2022 16/06/2022 60775.2496
Total (In Lakhs.) 49.42
Grand Total (In Lakhs.) 49.42
Report Completed
Excel View