Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/AV/93393042892289079) AV 268 01/07/2022 16/12/2022 67965.4
    269 01/07/2022 16/12/2022 78355.77
    270 01/07/2022 16/12/2022 86970
    271 01/07/2022 16/12/2022 75537.079
ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006026/FP/93393042892234373) FP 403 01/07/2022 16/12/2022 30988.4
    406 01/07/2022 16/12/2022 72936.56
    407 01/07/2022 16/12/2022 82429.2425
    408 01/07/2022 16/12/2022 87793.98
ಈಗಲೇಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006026/FP/93393042892249785) FP 104 01/07/2022 16/12/2022 50967.136
    105 01/07/2022 16/12/2022 59947
    287 01/07/2022 16/12/2022 46953
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಬೀನಾ ಹೋಟಲ್ ವೆಂಕಟನರಸಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/FP/93393042892254691) FP 109 01/07/2022 16/12/2022 89182.258
    110 01/07/2022 16/12/2022 52914
    111 01/07/2022 16/12/2022 85695.9
    112 01/07/2022 16/12/2022 70075
    113 01/07/2022 16/12/2022 50636.9
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಲೂಸಾಬಿ ಮನೆ ತನಕ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006026/FP/93393042892254788) FP 138 01/07/2022 16/12/2022 88225.11
    140 01/07/2022 16/12/2022 89250.1032
    141 01/07/2022 16/12/2022 61503.753
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/FP/93393042892260184) FP 117 01/07/2022 16/12/2022 64270.2
    118 01/07/2022 16/12/2022 80860.84
    119 01/07/2022 16/12/2022 60680.52
    120 01/07/2022 16/12/2022 67969
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ವರದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯವೆರಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/FP/93393042892260186) FP 114 01/07/2022 16/12/2022 45538.4
    115 01/07/2022 16/12/2022 50818.5
    116 01/07/2022 16/12/2022 82455.5362
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/FP/93393042892271936) FP 101 01/07/2022 16/12/2022 32231.6
    102 01/07/2022 16/12/2022 57982
    103 01/07/2022 16/12/2022 81035.7
    300 01/07/2022 16/12/2022 88302.6
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಸೀಪ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮದ್ದಾಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನ ತನಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/FP/93393042892276092) FP 106 01/07/2022 16/12/2022 83927.96
    107 01/07/2022 16/12/2022 83135
    108 01/07/2022 16/12/2022 87855.734
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಯಾತ್ ಸಾಬಿ ಮನೆ ತನಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/FP/93393042892280919) FP 128 01/07/2022 16/12/2022 71754.7
    129 01/07/2022 16/12/2022 66807
    130 01/07/2022 16/12/2022 41820
    131 01/07/2022 16/12/2022 59817.28
    132 25/06/2022 16/12/2022 88301.6
ಮಲ್ಲಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006026/FP/93393042892285194) FP 142 01/07/2022 16/12/2022 36000
    143 01/07/2022 16/12/2022 54400
    144 01/07/2022 16/12/2022 85632.16
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಜಬೀಸಾಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಬುಲಮ್ಮ ಮನೆ ತನಕ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ (1528006026/FP/93393042892286721) FP 145 01/07/2022 16/12/2022 68800
    146 01/07/2022 16/12/2022 83718.04
ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಕದಿರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಜ್ಜೀರಪ್ಪ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/IF/93393042893014748) IF 248 06/04/2022 16/12/2022 22760.16
ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/IF/93393042893037010) IF 265 26/06/2022 16/12/2022 12894
ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜನುಮಡುಗಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/IF/93393042893407967) IF 294 16/06/2022 16/12/2022 15036
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ರಮೇಶ ಎನ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/IF/93393042893439352) IF 295 16/06/2022 16/12/2022 12012
ತುರುಕಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮನ್ನ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1528006026/IF/93393042893597776) IF 293 05/04/2022 16/12/2022 15036
ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಧನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1528006026/IF/93393042893678573) IF 297 12/04/2022 16/12/2022 20195
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006026/LD/93393042892252063) LD 409 01/07/2022 16/12/2022 46458.4
    410 01/07/2022 16/12/2022 50456.004
    412 01/07/2022 16/12/2022 46104.9083
ಮಲ್ಲಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂದಿಗಟ್ಟುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/RC/93393042892290660) RC 401 01/07/2022 16/12/2022 89179.152
ವರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006026/RC/93393042892321829) RC 272 01/07/2022 16/12/2022 67201.58
    273 01/07/2022 16/12/2022 88328.4
    274 01/07/2022 16/12/2022 74916.15
    275 01/07/2022 16/12/2022 36600
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಸೀಪ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮದ್ದಾಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1528006026/RC/93393042892355130) RC 148 01/07/2022 16/12/2022 86370.93
    150 01/07/2022 16/12/2022 89281
    151 01/07/2022 16/12/2022 89281
    152 01/07/2022 16/12/2022 86410.7
ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಲಾಟ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1528006026/RC/93393042892355260) RC 160 01/07/2022 16/12/2022 67592
    161 01/07/2022 16/12/2022 80100
    162 01/07/2022 16/12/2022 56486.72
    163 01/07/2022 16/12/2022 47170.3
    164 01/07/2022 16/12/2022 80351
ವರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವೆರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528006026/RC/93393042892357726) RC 156 01/07/2022 16/12/2022 3031.21
    157 01/07/2022 16/12/2022 85017.1237
ತುರುಕಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528006026/WC/93393042892321398) WC 126 01/07/2022 16/12/2022 26497.4409
    127 01/07/2022 16/12/2022 54791.347
ಮಲ್ಲಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನ್ನೋಡು ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1528006026/WC/93393042892421773) WC 284 01/07/2022 16/12/2022 10634.04
    285 01/07/2022 16/12/2022 12390.12
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1528006026/WC/93393042892424823) WC 158 01/07/2022 16/12/2022 6214.2
    159 01/07/2022 16/12/2022 61777.0904
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೋಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1528006026/WC/93393042892436903) WC 149 01/07/2022 16/12/2022 52431.86
Total (In Lakhs.) 45.45
Grand Total (In Lakhs.) 45.45
Report Completed
Excel View