Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/AV/93393042892296179) AV 546 28/06/2022 08/09/2022 22556.72
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನ್ಯಾತಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/IF/93393042892885240) IF 544 24/04/2022 08/09/2022 39490
    545 24/04/2022 08/09/2022 15500
ಆಟಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ Av ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ತೊಟ್ಟಿ  (1528006029/IF/93393042893522052) IF 543 01/04/2022 08/09/2022 10694
ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ  (1528006029/IF/93393042893539597) IF 150 01/04/2022 08/09/2022 3600
    433 01/04/2022 08/09/2022 16800
ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893588813) IF 431 01/04/2022 08/09/2022 10000
    57 01/04/2022 08/09/2022 6400
ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ತುಮ್ಮನೇಹಳ್ಳಿ ಓಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006029/LD/93393042892268879) LD 09 06/10/2022 16/12/2022 85000
    10 06/10/2022 16/12/2022 64600
    11 06/10/2022 16/12/2022 25000
ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ (1528006029/LD/93393042892272755) LD 03 06/10/2022 16/12/2022 87000
    04 06/10/2022 16/12/2022 78200
    05 06/10/2022 16/12/2022 72400
    06 06/10/2022 16/12/2022 17000
ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528006029/LD/93393042892277059) LD 526 28/06/2022 08/09/2022 66110.24
    527 28/06/2022 08/09/2022 22488
    528 28/06/2022 08/09/2022 61930
    529 28/06/2022 08/09/2022 52672.576
ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528006029/LD/93393042892277061) LD 535 28/06/2022 08/09/2022 26400
    536 28/06/2022 08/09/2022 58528.8
    537 28/06/2022 08/09/2022 76106.8
    538 28/06/2022 08/09/2022 29713.2
    539 28/06/2022 08/09/2022 10621.6
ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ pwd ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ  (1528006029/RC/93393042892303856) RC 1 06/10/2022 16/12/2022 84200
    2 06/10/2022 16/12/2022 73200
ಆಲಂಸಾಭಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಬು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1528006029/RC/93393042892309207) RC 012 28/06/2022 08/09/2022 64944
    11 28/06/2022 08/09/2022 68600
ಜಿ.ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಟಿಮಪ್ಪ ಗುಡಿಯವರೆಗೂ ಕಚ್ಛಾ ರಸ್ತೆ (1528006029/RC/93393042892312305) RC 29 28/06/2022 08/09/2022 59260
    30 28/06/2022 08/09/2022 61600
    31 28/06/2022 08/09/2022 49280
ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ 89ಗೌಡಪ್ಪ ಮತ್ತುಸಾಲೇಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಲನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ  (1528006029/RC/93393042892329106) RC 542 28/06/2022 08/09/2022 43472
ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ 30ರ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮ (1528006029/RC/93393042892329111) RC 549 28/06/2022 08/09/2022 73920
    550 28/06/2022 08/09/2022 87208
ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಉಇಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528006029/RC/93393042892329114) RC 547 28/06/2022 08/09/2022 77440
    548 28/06/2022 08/09/2022 73920
ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/WC/93393042892361326) WC 07 06/10/2022 16/12/2022 88000
    08 06/10/2022 16/12/2022 89100
Total (In Lakhs.) 19.53
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ವರೆಗೂ ಬಲಭಾಗದ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/FP/93393042892256233) FP 002 29/06/2021 16/06/2022 30400
    203 23/12/2021 16/06/2022 93500
    204 23/12/2021 16/06/2022 93500
    205 23/12/2021 16/06/2022 93500
ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಭೂಮಿವರೆಗೂ ಎಡ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/FP/93393042892256236) FP 006 10/08/2021 16/06/2022 90000
    007 10/08/2021 16/06/2022 94060
    008 10/08/2021 16/06/2022 77900
    009 10/08/2021 16/06/2022 53900
ಆಲಂಸಾಭಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಬು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/FP/93393042892261118) FP 022 16/12/2021 16/12/2022 78900
ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/IF/93393042892409309) IF 610 07/06/2021 16/06/2022 11676
ದಿಂಬಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ದನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ  (1528006029/IF/93393042892418478) IF 516 23/12/2021 16/06/2022 3990
Construction work of narayanamma w/o narasimhappa cattle shed in gandalachinthe village  (1528006029/IF/93393042892437801) IF 523 20/11/2021 08/09/2022 23100
ಜಿ ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/IF/93393042892500807) IF 501 23/12/2021 16/06/2022 5376
ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/IF/93393042892515416) IF 0513 23/12/2021 16/06/2022 13366
ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/IF/93393042892519523) IF 028 14/02/2022 08/09/2022 14070
ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಆರ್ ಗಿರೀಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/IF/93393042892706437) IF 603 23/12/2021 16/06/2022 34231
ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ರವರ ಸ.ನಂ 26ರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/IF/93393042892779005) IF 520 09/08/2021 16/06/2022 13020
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/IF/93393042893316013) IF 027 04/10/2021 08/09/2022 5112.01
ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬನ್ನ ತೋಟದ ಬಳಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/IF/93393042893397952) IF 514 23/12/2021 16/06/2022 3990
ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/IF/93393042893451737) IF 026 12/10/2021 08/09/2022 2520
ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/LD/93393042892230750) LD 503 07/09/2021 16/06/2022 72000
    504 07/09/2021 16/06/2022 38199
    505 07/09/2021 16/06/2022 32255.85
ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ತುಮ್ಮನೇಹಳ್ಳಿ ಓಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006029/LD/93393042892268879) LD 001 27/10/2021 16/06/2022 88700
    014 27/10/2021 16/06/2022 89960
    015 27/10/2021 16/06/2022 56840
    016 27/10/2021 16/06/2022 67200
ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಬಳಿ 3 ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (1528006029/LD/93393042892270111) LD 5090 23/12/2021 16/06/2022 42600
ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ (1528006029/LD/93393042892272755) LD 017 16/12/2021 16/12/2022 97000
    018 16/12/2021 16/12/2022 90000
    019 16/12/2021 16/12/2022 95000
    20 16/12/2021 16/06/2022 68000
ದಾಸಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕುಂಟೆ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1528006029/RC/93393042892296838) RC 023 01/09/2021 16/06/2022 80500
    024 01/09/2021 16/06/2022 91000
ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1528006029/WC/93393042892229181) WC 495 23/12/2021 16/06/2022 14240
    496 23/12/2021 16/06/2022 8883
ದಾಸಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ  (1528006029/WC/93393042892230240) WC 512 23/12/2021 16/06/2022 68050
ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/WC/93393042892265253) WC 500 23/12/2021 16/06/2022 7901
ದಾಸಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ  (1528006029/WC/93393042892266282) WC 506 10/11/2021 16/06/2022 66058.025
ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಶುದ್ದನೀರು ಘಟಕದ ಬಳಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/WC/93393042892266804) WC 521 08/02/2022 16/06/2022 32451
ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡಿಕಟ್ಟಯ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/WC/93393042892283419) WC 36 10/11/2021 16/06/2022 46200
ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬುಕ್ಕನಕುಂಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ  (1528006029/WC/93393042892339299) WC 21 11/02/2022 16/06/2022 27000
    54 11/02/2022 16/06/2022 96000
    55 11/02/2022 24/05/2022 96000
    56 11/02/2022 24/05/2022 96000
ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕಲಕುಂಟೆಯ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1528006029/WC/93393042892343246) WC 607 06/12/2021 16/06/2022 43200
    608 06/12/2021 08/09/2022 90000
    609 06/12/2021 08/09/2022 90000
ಮರಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/WC/93393042892344793) WC 010 10/05/2021 24/05/2022 45000
ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯ ಮರವಂಕೆ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1528006029/WC/93393042892373504) WC 013 09/08/2021 16/06/2022 91300
ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528006029/WC/93393042892424890) WC 522 13/09/2021 16/06/2022 13601
Total (In Lakhs.) 27.77
Grand Total (In Lakhs.) 47.3
Report Completed
Excel View