Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Wednesday, September 29, 2021
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2018-2019

State : CHHATTISGARH District : BILASPUR
Work Name  (Work Code) Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
ZP Level Works
MISHRIT PAUDH TAIYAR SODHI ROPNI 50000 PAUDHA (3301/DP/1111287075) 18 16/06/2018 11/07/2018 29500
  276 16/04/2018 13/06/2018 31900
  359 30/04/2018 09/05/2018 10000
MISHRIT PAUDHA TAIYARI KANAI ROPNI 50000 PAUDH (3301/DP/1111287106) 16 15/06/2018 11/07/2018 29500
  273 16/04/2018 13/06/2018 31900
  275 16/04/2018 13/06/2018 31900
वानिकी बीजू पौध उत्पादन कार्य (50000 पौधा ) वेदपरसदा (3301/DP/1111287782) 031 05/04/2018 11/09/2018 37052
  228 21/06/2018 11/09/2018 37000
  627 19/06/2018 11/09/2018 40120
फलदार बीजू पौधा उत्पादन कार्य (50000 nos) (3301/DP/1111288223) 196 05/06/2018 11/09/2018 37400
  39 05/04/2018 11/09/2018 37052
  628 20/06/2018 11/09/2018 40120
Tasar paudhropan ke rakh rakhav marmmt sandharan kary 2nd, 3rd and 4th year (3301/DP/1111289026) 1387 07/09/2018 13/11/2018 44824.5
  1388 07/09/2018 13/11/2018 41246.38
NIJI SHAOCHALAY NIRMAN KRYA KAWATAL 10 A (3301/RS/1111296422) 1001 04/07/2018 07/07/2018 90000
NIJI SHAOCHALAY NIRMAN KRYA KAWATAL 10 B (3301/RS/1111296432) 1002 04/07/2018 07/07/2018 90000
NIJI SHAOCHALAY NIRMAN KARYA KAWATAL 10 C (3301/RS/1111296439) 1000 04/07/2018 07/07/2018 90000
IHHL CHISDA-Kumari bai,Gopal,Gautahin,Raj singh,Tasildar,Sadan,Umend,Suraj,Sawan bai,Thanduram. (3301/RS/1111301930) 16 23/05/2018 01/06/2018 89999.676
IHHL CHISDA-Jam bai,Shyam bai,Punaram,Sunaram,Ratan,Babusingh,Sunil,Sita bai,Kaushilya,Hira bai, (3301/RS/1111301931) 15 23/05/2018 01/06/2018 89999.676
IHHL CHISDA-Sukharan,Mnaharan,Manwa,Sumintra,Muni,Dhaniram,Jagmohan,Parmeshwar,Itwari,Santosh das, (3301/RS/1111301934) 18 23/05/2018 30/06/2018 89999.676
IHHL CHISDA-Prabha,Bed bai,Milbai,Pardeshi,Mohar bai,Chandrika,Pushpa,Harkunwar,Dileshwari,Manbisri. (3301/RS/1111301935) 17 23/05/2018 01/06/2018 89999.676
IHHL CHISDA-Bisahin,Lakhgani,Rajkumari,Dulaorin,Srimati,Mala bai,Savitri,amrika,Sailkumari,Bhagtwati (3301/RS/1111301937) 12 23/05/2018 01/06/2018 89999.676
IHHL CHISDA-Dilip,Sukhdev,Kumari bai,Harbai,Vishwa,Ratna bai,Bhukhin,Chhotelal,Shivkumar,Mansukha. (3301/RS/1111302000) 14 23/05/2018 01/06/2018 89999.676
IHHL CHISDA-Sukhdev,NIsa,Sagar,Dhankunwar,Dashoda,Jitbai,Satibai,Revati,Santoshi,Dashoda. (3301/RS/1111302007) 19 23/05/2018 30/06/2018 89999.676
IHHL CHISDA-Dileshwari,Sukhbai,Sukriti,Rambha,Santoshi,santara,Bedin,Bhagatram,Gurbarin,Kachara. (3301/RS/1111302010) 13 23/05/2018 01/06/2018 89999.676
IHHL,jagan,suhaga,chandrprakash,gangabai,hiramani,resham,ashok,vinod,nitesh,girja,prahlad (3301/RS/1111303041) 65 05/04/2018 02/07/2018 89999.676
IHHL CHISDA JOHAN,FIRTIN,DELABAI,KUNTI,SUKRUTI,ASHA BAI,NARAD,RAMKUNWR,GOUTRHIN,SON BAI (3301/RS/1111303049) 11 23/05/2018 01/06/2018 89999.966
IHHL CHISDA SANIRAM,GHASNIN,PRMILA,DASODA,AMRIKA (3301/RS/1111303052) 20 30/06/2018 09/07/2018 44999.838
ihhl keju,suresh,ravi,nakul,godawari,kalibai,dharmendra,pardeshi,rajesh,umend (3301/RS/1111303511) 119 04/07/2018 07/07/2018 89999.676
ihhl shyamsundar,devpuran,chandrabhan,dhananjay,sukhi,gangotri,roshan,kholuram,praful,anuradha (3301/RS/1111303523) 120 04/07/2018 07/07/2018 89999.676
IHHL-KHOLBAHRIN,SANTOSH,SITARAM,ROAM,NARESH,TULARAM,NARMADA,THANUARM,RAMCHARAN,JAGESHWAR (3301/RS/1111305616) 67 05/04/2018 30/06/2018 53999.6816
IHHL-BHURI BAI,RAHIN,SANTOSH,RAKESH,CHHOTE LAL,MANNU,TUNGAN,RAMLAL,CHETAN,RAMKUMAR (3301/RS/1111305625) 66 05/04/2018 30/06/2018 89999.676
IHHL 4 UNITS (3301/RS/1111313227) 149 01/04/2018 10/08/2018 36000
IHHL 1 UNIT (3301/RS/1111313229) 201 06/07/2018 10/08/2018 9000
IHHL CHISDA KRISHNA BAI ,SAVITRI, SAHETRIN BAI, SAKUN BAI 10 UNITS (3301/RS/1111317518) 21 07/08/2018 10/08/2018 89995.29
TALAB GAHARIKARAN KARY KARRADABARI 11RF (3301/WC/1111295243) 351 02/04/2018 10/08/2018 26965
PATH ROPAD KARY KENWTADIH SE SON BHAG-1 500 M 2ND YEAR (3301023046/DP/1111208001) 540 30/07/2018 05/09/2018 6049
TASAR PAUDHA ROPAN KARYA HETU 10 HECT. (3301023056/DP/1111209075) 004 05/06/2018 13/07/2018 3000
  58 07/04/2018 10/05/2018 14875
  59 07/04/2018 10/05/2018 2772
  60 07/04/2018 10/05/2018 4462.72
  61 07/04/2018 10/05/2018 7080
  62 07/04/2018 10/05/2018 3540
TASAR PAUDHAROPAN AWAM SANDHARN KARYA (3301023103/DP/1111208936) 0014 06/07/2018 05/09/2018 3000
  1277 30/08/2018 09/09/2018 7276.5
  165 10/05/2018 29/05/2018 48000
  166 10/05/2018 29/05/2018 3245.98
  32 03/04/2018 11/05/2018 49300
  32 20/07/2018 05/09/2018 20200
  33 20/07/2018 05/09/2018 20200
  34 22/07/2018 05/09/2018 20200
  35 03/04/2018 11/05/2018 8662.5
  35 23/07/2018 05/09/2018 20200
  42 03/04/2018 11/05/2018 5628.6
  43 03/04/2018 11/05/2018 10431.2
  44 03/04/2018 11/05/2018 16947
  44 01/08/2018 05/09/2018 20200
  45 02/08/2018 05/09/2018 20200
  46 03/08/2018 05/09/2018 20200
  48 04/08/2018 05/09/2018 21008
  49 05/08/2018 05/09/2018 3232
  52 03/04/2018 11/05/2018 12811.26
  55 03/04/2018 11/05/2018 19116
  55 16/08/2018 09/09/2018 34340
  907 31/07/2018 05/09/2018 31511.4
Total (In Lakhs.) 26.38
Grand Total (In Lakhs.) 26.38
Report Completed
Excel View