Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, June 22, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : DHARWAR
Block : HUBLI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : KOLIWAD
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು (ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ)(1513002005/LD/GIS/207594)
13 580
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1513002005/FP/93393042892215671)
15 4800
Work Name: ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಕಂಪೌಂಡ್) (ಮುಂದವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)(1513002005/FP/93393042892223274)
2351 1925
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು /ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಮುಂದುವ(1513002005/AV/GIS/160433)
25 1650
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1513002005/FP/93393042892215671)
25 2400
28 2400
Work Name: ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಕಂಪೌಂಡ್) (ಮುಂದವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)(1513002005/FP/93393042892223274)
28 5040
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1513002005/FP/93393042892215671)
30 2400
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಸುತ್ತಲು ಕಂಪೌಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1513002005/FP/93393042892215681)
52 1260
Work Name: ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಕಂಪೌಂಡ್) (ಮುಂದವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)(1513002005/FP/93393042892223274)
5540 1450
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಲು ಕಾಂ‌‌‌‌ಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1513002005/FP/93393042892215680)
5836 650
Sub Total Rs. 24555
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು /ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಮುಂದುವ(1513002005/AV/GIS/160433)
4265 3052
4521 3052
4522 3052
4774 3052
4775 3052
4830 3052
4831 3052
4969 3052
4970 3052
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಫ ಇಟ್ನಾಳ ಇವರ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1513002005/IF/GIS/228530)
5218 3052
5219 3052
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಇವರ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1513002005/IF/GIS/417756)
5804 3052
Work Name: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ.ಜಾ.ಪ.ಪಂ.ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು (ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ)(1513002005/LD/GIS/197498)
6360 3052
6361 3052
6362 3052
Sub Total Rs. 45780
Grand Total Rs. 70335
Expenditure In Lakhs : 0.70335
Report Completed