Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KARATAGI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : SIDDAPUR
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ಧ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892288873)
1 6540
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892299227)
1 9596
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ (ಹಳ್ಳಿ) ಸಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892304314)
1 9592
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892306403)
1 9592
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892306405)
1 18016
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892308383)
1 9592
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡುವುದು(1520001017/LD/93393042892261663)
1 9683
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡುವುದು(1520001017/LD/93393042892278464)
1 8420
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ಧ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892288873)
2 8420
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892299227)
2 9683
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ (ಹಳ್ಳಿ) ಸಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892304314)
2 9262
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 2 (1520001017/AV/93393042892306927)
2 18854
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡುವುದು(1520001017/LD/93393042892261663)
2 9683
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡುವುದು(1520001017/LD/93393042892278464)
2 9592
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ (ಹಳ್ಳಿ) ಸಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892304314)
3 9262
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 2 (1520001017/AV/93393042892306927)
3 9262
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001017/AV/93393042892308383)
3 15396
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡುವುದು(1520001017/LD/93393042892261663)
3 9683
4 9592
5 9592
Sub Total Rs. 209312
Grand Total Rs. 209312
Expenditure In Lakhs : 2.09312
Report Completed