Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KARATAGI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : BUDUGUMPA
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892310978)
1 9800
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
1 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಖಬರ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.(1520001032/LD/93393042892258970)
1 430
Work Name: ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001032/WC/93393042892431188)
1 8388
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 12 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466378)
1 1600
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892310978)
10 9800
Work Name: ಶೇಷಗಿರಿಕ್ಯಾಂಪ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001032/FP/93393042892245284)
10 5100
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
10 4900
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 4 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892461500)
100 1280
101 1600
102 1600
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 9 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892461506)
105 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892305591)
11 9552
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892310978)
11 9800
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
11 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಖಬರ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.(1520001032/LD/93393042892258970)
11 9900
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 11 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466377)
11 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892310978)
12 6200
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಖಬರ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.(1520001032/LD/93393042892258970)
12 1100
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 11 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466377)
12 1280
Work Name: ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 2 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001032/WC/93393042892453239)
121 1280
122 1280
123 1600
124 1600
125 1600
Work Name: ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡದ ಭಾಗ1 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892434494)
126 1600
128 1280
129 1600
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 9 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892461506)
129 1600
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
13 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/RS/93393042892290492)
13 9800
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 11 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466377)
13 1280
Work Name: ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡದ ಭಾಗ1 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892434494)
130 1600
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 9 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892461506)
131 1280
132 1600
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
14 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/RS/93393042892290492)
14 9800
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892305591)
15 9552
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
15 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಖಬರ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.(1520001032/LD/93393042892258970)
15 6000
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 11 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466377)
15 1280
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 13 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466379)
15 2560
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
16 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/RS/93393042892290492)
16 9800
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 11 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466377)
16 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892305591)
17 9552
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
17 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/RS/93393042892290492)
17 9800
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 11 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466377)
17 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892305591)
18 9552
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
18 9900
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 11 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466377)
18 1280
Work Name: ಜೀರಾಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 10 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001032/WC/93393042892453230)
19 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892310978)
2 9800
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
2 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಖಬರ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.(1520001032/LD/93393042892258970)
2 430
Work Name: ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001032/WC/93393042892431188)
2 5789
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 12 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466378)
2 1600
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
20 9900
Work Name: ಜೀರಾಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 10 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001032/WC/93393042892453230)
20 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು(1520001032/LD/93393042892272224)
21 6000
Work Name: ಜೀರಾಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 10 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001032/WC/93393042892453230)
21 1280
22 1600
23 1280
24 1280
25 1600
26 1280
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 13 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466379)
27 1280
28 1280
29 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892310978)
3 9800
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
3 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು(1520001032/LD/93393042892272224)
3 6000
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 11 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466377)
3 1280
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 13 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466379)
30 1280
31 1280
32 2560
Work Name: ಜೀರಾಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 12 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001032/WC/93393042892453233)
33 1280
34 1280
35 1280
37 1280
38 1280
39 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892305591)
4 9683
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892310978)
4 9800
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
4 9900
Work Name: ಜೀರಾಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 12 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001032/WC/93393042892453233)
40 1280
Work Name: ಕರಡೋಣ ಗ್ರಾಮ ಕರಡೋಣ ಭಾಗ 5 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466385)
41 1280
42 1280
43 1280
44 1600
45 1280
46 1280
47 1280
Work Name: ಕರಡೋಣ ಗ್ರಾಮ ಕರಡೋಣ ಭಾಗ 4 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466384)
48 1280
Work Name: ಕರಡೋಣ ಗ್ರಾಮ ಕರಡೋಣ ಭಾಗ 5 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466385)
48 1280
Work Name: ಕರಡೋಣ ಗ್ರಾಮ ಕರಡೋಣ ಭಾಗ 4 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466384)
49 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892310978)
5 9800
Work Name: ಶೇಷಗಿರಿಕ್ಯಾಂಪ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001032/FP/93393042892245284)
5 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
5 9900
Work Name: ಕರಡೋಣ ಗ್ರಾಮ ಕರಡೋಣ ಭಾಗ 4 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466384)
50 1600
51 1280
52 1280
54 1280
55 1280
56 1280
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 2 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892461498)
57 1280
58 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892310978)
6 9800
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
6 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು(1520001032/LD/93393042892272224)
6 5000
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 12 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466378)
6 1280
60 1280
61 1280
62 1280
63 1280
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 2 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892461498)
65 1280
66 1280
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 5 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892461501)
67 1600
68 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892305591)
7 9683
Work Name: ಶೇಷಗಿರಿಕ್ಯಾಂಪ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001032/FP/93393042892245284)
7 3100
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
7 9900
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 12 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892466378)
7 1600
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 5 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892461501)
70 1280
71 1600
72 1280
73 1600
74 1280
Work Name: ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 3ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001032/WC/93393042892453242)
75 1600
76 1600
77 1280
78 1280
79 1280
Work Name: ಶೇಷಗಿರಿಕ್ಯಾಂಪ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001032/FP/93393042892245284)
8 9900
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
8 9900
Work Name: ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 3ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001032/WC/93393042892453242)
80 1280
81 1600
Work Name: ಜೀರಳ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 4 ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001032/WC/93393042892461500)
82 1600
83 1280
84 1280
85 1600
86 1280
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892305591)
9 7634
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/LD/93393042892240485)
9 9900
Work Name: ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 2 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001032/WC/93393042892453239)
96 1600
97 1600
Sub Total Rs. 572045
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892259264)
1 9890
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892259264)
2 9890
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892259264)
3 9890
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892259264)
4 9890
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892259264)
5 9890
Work Name: ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001032/AV/93393042892259264)
6 6450
Sub Total Rs. 55900
Grand Total Rs. 627945
Expenditure In Lakhs : 6.27945
Report Completed