Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KARATAGI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : BEVINAHAL
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892289673)
1 9800
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಭೋಜನಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892292181)
1 8750
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ವಕೀಲರ ಹೊಲದಿಂದ ಹನುಮಂತ ಚಲುವಾದಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು & ಅಭಿವೃದ(1520001033/IC/93393042892274527)
1 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಹನುಮಂತ ಯರಡೋಣಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274528)
1 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಈಶಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಸಿಂಧನೂರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274529)
1 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದುರಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ್‌ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿ(1520001033/IC/93393042892274534)
1 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಷಣ್ಮುಕಯ್ಯ ಹೊಲದಿಂದ ಊರ ಕೇರೆ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು(1520001033/IC/93393042892274540)
1 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬೇರ್ ವೀರೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಪನ್ನಾಪುರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274551)
1 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನದ ಮುದಕನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್(1520001033/IC/93393042892274553)
1 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷಪತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಕನಕಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭ(1520001033/IC/93393042892274555)
1 5850
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ(1520001033/IC/93393042892274556)
1 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಿಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ದುರುಗಪ್ಪ ಬಸ್ಸಾಪುರ ಇವರ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274558)
1 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಗೂಡಸಾಬ್‌ ತೋಡಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ವೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274559)
1 700
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿಡ ಶೇಟ್ಟರ ಹೊಲದಿಂದ ನಡವಿ ವೀರೇಶಪ್ಪ &ನಾನಿ & ಸಾಹುಕಾರ ಗುಂಡಮ್ಮ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವ(1520001033/IC/93393042892274565)
1 1560
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನರಾವು ಪೈಪನಿಂದ ಜೀನಾಳ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದ(1520001033/IC/93393042892274567)
1 875
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಗಡೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆದಿಂದ ಹೇಮರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭ(1520001033/IC/93393042892274569)
1 1400
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನಿವಾಲದವರ ಪೈಪನಿಂದ್‌ ಕೋರಿಪಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್‌ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274570)
1 700
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ರಾಮತ್ನಾಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1520001033/IC/93393042892274573)
1 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಗಾ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವು ಹೊಲದಿಂದ ಕಂಕಟಾಲ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವು(1520001033/IC/93393042892274579)
1 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಾ ಶ್ರೀನು ಹೊಲದಿಂದ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು(1520001033/IC/93393042892274582)
1 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸುಬ್ಬಾರಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಜಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು(1520001033/IC/93393042892274583)
1 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು.(1520001033/WH/93393042892227418)
1 9450
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು.(1520001033/WH/93393042892227419)
1 9900
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನದ ಮುದಕನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್(1520001033/IC/93393042892274553)
10 6300
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892289673)
2 9800
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಭೋಜನಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892292181)
2 8750
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ವಕೀಲರ ಹೊಲದಿಂದ ಹನುಮಂತ ಚಲುವಾದಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು & ಅಭಿವೃದ(1520001033/IC/93393042892274527)
2 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಹನುಮಂತ ಯರಡೋಣಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274528)
2 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಈಶಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಸಿಂಧನೂರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274529)
2 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದುರಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ್‌ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿ(1520001033/IC/93393042892274534)
2 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಷಣ್ಮುಕಯ್ಯ ಹೊಲದಿಂದ ಊರ ಕೇರೆ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು(1520001033/IC/93393042892274540)
2 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬೇರ್ ವೀರೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಪನ್ನಾಪುರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274551)
2 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನದ ಮುದಕನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್(1520001033/IC/93393042892274553)
2 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷಪತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಕನಕಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭ(1520001033/IC/93393042892274555)
2 5800
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ(1520001033/IC/93393042892274556)
2 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಿಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ದುರುಗಪ್ಪ ಬಸ್ಸಾಪುರ ಇವರ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274558)
2 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಗೂಡಸಾಬ್‌ ತೋಡಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ವೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274559)
2 700
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನಿವಾಲದವರ ಪೈಪನಿಂದ್‌ ಕೋರಿಪಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್‌ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274570)
2 700
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ರಾಮತ್ನಾಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1520001033/IC/93393042892274573)
2 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಗಾ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವು ಹೊಲದಿಂದ ಕಂಕಟಾಲ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವು(1520001033/IC/93393042892274579)
2 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಾ ಶ್ರೀನು ಹೊಲದಿಂದ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು(1520001033/IC/93393042892274582)
2 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸುಬ್ಬಾರಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಜಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು(1520001033/IC/93393042892274583)
2 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು.(1520001033/WH/93393042892227418)
2 9450
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು.(1520001033/WH/93393042892227419)
2 9900
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892289673)
3 10450
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಭೋಜನಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892292181)
3 350
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ವಕೀಲರ ಹೊಲದಿಂದ ಹನುಮಂತ ಚಲುವಾದಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು & ಅಭಿವೃದ(1520001033/IC/93393042892274527)
3 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಈಶಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಸಿಂಧನೂರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274529)
3 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದುರಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ್‌ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿ(1520001033/IC/93393042892274534)
3 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬೇರ್ ವೀರೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಪನ್ನಾಪುರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274551)
3 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನದ ಮುದಕನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್(1520001033/IC/93393042892274553)
3 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ(1520001033/IC/93393042892274556)
3 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಿಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ದುರುಗಪ್ಪ ಬಸ್ಸಾಪುರ ಇವರ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274558)
3 9980
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಗೂಡಸಾಬ್‌ ತೋಡಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ವೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274559)
3 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಾ ಶ್ರೀನು ಹೊಲದಿಂದ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು(1520001033/IC/93393042892274582)
3 875
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸುಬ್ಬಾರಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಜಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು(1520001033/IC/93393042892274583)
3 875
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274940)
3 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು.(1520001033/WH/93393042892227418)
3 4050
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು.(1520001033/WH/93393042892227419)
3 9900
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892289673)
4 9900
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಭೋಜನಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892292181)
4 9900
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಈಶಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಸಿಂಧನೂರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274529)
4 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದುರಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ್‌ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿ(1520001033/IC/93393042892274534)
4 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬೇರ್ ವೀರೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಪನ್ನಾಪುರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274551)
4 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನದ ಮುದಕನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್(1520001033/IC/93393042892274553)
4 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ(1520001033/IC/93393042892274556)
4 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಗೂಡಸಾಬ್‌ ತೋಡಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ವೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274559)
4 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಾ ಶ್ರೀನು ಹೊಲದಿಂದ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು(1520001033/IC/93393042892274582)
4 700
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು.(1520001033/WH/93393042892227418)
4 4900
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು.(1520001033/WH/93393042892227419)
4 4050
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892289673)
5 9900
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಭೋಜನಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892292181)
5 9900
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಈಶಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಸಿಂಧನೂರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274529)
5 700
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದುರಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ್‌ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿ(1520001033/IC/93393042892274534)
5 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬೇರ್ ವೀರೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಪನ್ನಾಪುರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274551)
5 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನದ ಮುದಕನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್(1520001033/IC/93393042892274553)
5 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ(1520001033/IC/93393042892274556)
5 6680
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಗೂಡಸಾಬ್‌ ತೋಡಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ವೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274559)
5 7690
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಭೋಜನಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/AV/93393042892292181)
6 8100
Work Name: ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಈಶಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಸಿಂಧನೂರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ(1520001033/IC/93393042892274529)
6 875
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬೇರ್ ವೀರೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಪನ್ನಾಪುರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274551)
6 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನದ ಮುದಕನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್(1520001033/IC/93393042892274553)
6 875
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬೇರ್ ವೀರೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಪನ್ನಾಪುರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274551)
7 4920
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನದ ಮುದಕನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿವೃದ್(1520001033/IC/93393042892274553)
7 700
Work Name: ನಾಗನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬೇರ್ ವೀರೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಪನ್ನಾಪುರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ&ಉಪಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು&ಅಭಿ(1520001033/IC/93393042892274551)
8 700
Sub Total Rs. 248155
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/AV/93393042892253694)
1 8450
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1520001033/AV/93393042892256057)
10 9000
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ (ಜನತಾ ಕ್ಯಾಂಪ್) ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/WC/93393042892322137)
10 3740
Work Name: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ (ಜನತಾ ಕ್ಯಾಂಪ್) ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/WC/93393042892322137)
12 1607
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/WC/93393042892322135)
13 1607
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/WC/93393042892322135)
15 3740
Work Name: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/WC/93393042892321208)
16 3740
Work Name: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/WC/93393042892321208)
17 1607
Work Name: ನಾಗನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/WC/93393042892322134)
18 3740
Work Name: ನಾಗನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/WC/93393042892322134)
19 1607
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/AV/93393042892253694)
2 9100
Work Name: ನಾಗನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೈ ಪಂಪು ಬೋರವೆಲ್ ಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/WC/93393042892306452)
20 1462
Work Name: ನಾಗನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೈ ಪಂಪು ಬೋರವೆಲ್ ಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001033/WC/93393042892306452)
21 2165
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/AV/93393042892253694)
3 9100
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/AV/93393042892253694)
4 9100
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/AV/93393042892253694)
5 8500
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/AV/93393042892253694)
6 8500
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/AV/93393042892253694)
7 9000
Work Name: ಪನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001033/AV/93393042892253694)
8 8500
Sub Total Rs. 104265
Grand Total Rs. 352420
Expenditure In Lakhs : 3.5242
Report Completed