Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KANAKAGIRI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : HULIHYDER
Work Name: ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿ ಹನುಮಪ್ಪನ ಹತ್ತಿರದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಗೊಳಿಸುವದು(1520001038/WC/93393042892475133)
1 9890
2 1720
Work Name: ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಗೊಳಿಸುವದು(1520001038/WC/93393042892475148)
301 9269
302 9269
304 3224
Work Name: ಹೊಸಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001038/AV/93393042892258667)
50 9269
51 9269
53 9269
54 2015
Work Name: ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/RS/93393042892274514)
56 9269
57 9269
58 8060
Work Name: ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/RS/93393042892278773)
60 9269
Work Name: ಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/RS/93393042892278774)
62 9269
Work Name: WP-275195 ಲಾಯದುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ 1 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/AV/93393042892257008)
64 8060
65 8060
66 8060
Work Name: ಲಾಯದುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/AV/93393042892292154)
66 8060
67 8060
68 8060
Work Name: ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/RS/93393042892278773)
69 9269
Work Name: ಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001038/AV/93393042892263211)
71 8463
73 8463
Work Name: ವರನಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ(1520001038/LD/93393042892267664)
75 9269
76 9269
77 7657
Work Name: ಲಾಯದುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಲಕೀಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/RS/93393042892283945)
78 9269
79 5642
Work Name: ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಓಣಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/RS/93393042892274516)
80 9269
81 9269
83 3224
Work Name: WP-275195 ಲಾಯದುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ 1 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/AV/93393042892257008)
84 9269
Work Name: ಹೊಸಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001038/AV/93393042892258667)
85 3224
Work Name: ಲಾಯದುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/AV/93393042892292154)
88 4836
Work Name: ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001038/AV/93393042892294132)
89 9269
90 9269
91 9269
92 9269
Work Name: ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಲಕೀಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/RS/93393042892278376)
93 9269
94 9269
95 6045
Sub Total Rs. 324741
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1520001038/LD/93393042892262331)
11 6884
Work Name: ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/FP/93393042892259302)
2 10000
Work Name: ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001038/FP/93393042892259302)
3 10000
Work Name: ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1520001038/LD/93393042892267671)
5 10000
Work Name: ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001038/AV/93393042892258666)
8 20000
Sub Total Rs. 56884
Grand Total Rs. 381625
Expenditure In Lakhs : 3.81625
Report Completed