Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 14, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KOPPAL
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : HALAGERI
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
1 4631
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡರ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892360429)
10 3050
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಹೂಗಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892368088)
11 3053
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892368182)
12 3053
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಓಜನಹಳ್ಳಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡರ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892360451)
13 4360
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಿವಾಣರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡರ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892360462)
14 2763
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಳಕನಗೌಡ ಹಳೆಮನಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡರ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892360457)
15 3053
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
2 2947
Work Name: ಹಣವಾಳ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520002009/RS/93393042892278438)
2 7450
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
3 2947
Work Name: ಹಣವಾಳ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520002009/RS/93393042892278438)
3 7550
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
4 4631
5 1909
Work Name: ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892432982)
5 4000
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
6 5000
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ನಾಳ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892368186)
6 4660
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ತಳವಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡರ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892360405)
7 4171
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡರ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892360384)
8 3925
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಕೊಮಲಾಪುರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡರ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/WC/93393042892360419)
9 3925
Sub Total Rs. 77078
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
1 650
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
10 5000
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
15 3000
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
2 1200
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
20 5000
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
30 5000
Work Name: ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002009/AV/93393042892257290)
8 1350
Sub Total Rs. 21200
Grand Total Rs. 98278
Expenditure In Lakhs : 0.98278
Report Completed