Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 14, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KOPPAL
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : HIREBAGANAL
Work Name: AJC 2022-23 ನೇ ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ನೀಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಭಾಗ 01 ರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892469991)
1 5000
Work Name: AJC 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ದೃವದೇಶ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕೆರೆ ಹೊಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892489507)
1 4500
Work Name: AJC 2022-23 ನೇ ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ನೀಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಭಾಗ 01 ರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892469991)
2 4000
Work Name: AJC 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ ಭಾಗ-01 ಹೊಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892489502)
2 5500
Work Name: AJC 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ ಭಾಗ-03 ಹೊಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892489505)
23 3500
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀರಪ್ಪ ಕಲ್ಲಗಡ್ಡಿ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ವರಗೆ ನಾಳ ಹೋಲ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892402344)
35 7000
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪ ಕುರದಗಡ್ಡಿ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ವರಗೆ ನಾಳ ಹೊಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892402352)
35 6300
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳೆಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಏತ ನೀರವರಿ ಕ್ಯಾನಲ ಹೂಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892404167)
35 2500
Work Name: AJC ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 03 ಕೆರೆ ಹೊಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892468495)
35 4200
Work Name: ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮಮ ರಾಮಣ್ಣ ಬಡಗಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು(1520002017/WC/93393042892405360)
36 3600
Work Name: AJC ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 03 ಕೆರೆ ಹೊಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892468493)
36 3400
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಶೆಲೂಡಿ ರವರ ಹೊಲದ ನಾಲ ಹೂಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892412592)
43 4300
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀರಪ್ಪ ಕಲ್ಲಗಡ್ಡಿ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ವರಗೆ ನಾಳ ಹೋಲ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892402344)
44 4400
Work Name: ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಡಕ ಕರೆ ಮಧ್ಯ ಬಾಗ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892360408)
5 3000
Work Name: AJC 2022-23 ನೇ ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಹೆಚ್‍ ಆರ್‍ ಜಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಭಾಗ 01 ರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892469988)
5 4000
Work Name: ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ಿರುವ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ - 3 ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892393988)
6 4400
Work Name: ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ - 3 ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892393992)
7 4300
Work Name: AJC 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ದೃವದೇಶ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕೆರೆ ಹೊಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892489507)
7 3500
Work Name: AJC 2022-23 ನೇ ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಹೊಡಕ ಕೆರೆ ಮಧ್ಯ 01ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892469982)
8 5000
Sub Total Rs. 82400
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ರೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಡೊಪ್ಪಿ ರವರ ಹೊಲದ ವರಗೆ ನಾಲ ಹೂಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892412594)
2 14000
Work Name: ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಯ ವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು(1520002017/WC/93393042892343044)
3 5500
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಶೆಲೂಡಿ ರವರ ಹೊಲದ ನಾಲ ಹೂಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892412592)
3 5500
Work Name: ಚಿಕ್ಕಬನಾಳ ಗ್ರಾಮ ದೃವದೇಶ ಕಂಪನಿ ಮುಂದೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002017/WC/93393042892325297)
4 5500
Work Name: ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೊರಪ್ಪನವರು ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892319831)
45 5352
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಸಾಬ ಅಂಗಡಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಏತನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892324205)
45 9500
Work Name: ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಯ ವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು(1520002017/WC/93393042892343044)
45 11382
Work Name: ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಡಕ ಕರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892360403)
45 1500
Work Name: ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೊರಪ್ಪನವರು ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892319831)
5 9500
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಸಾಬ ಅಂಗಡಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಏತನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892324205)
5 5500
Work Name: ಚಿಕ್ಕಬನಾಳ ಗ್ರಾಮ ದೃವದೇಶ ಕಂಪನಿ ಮುಂದೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002017/WC/93393042892325297)
5 5500
Work Name: ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಯ ವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು(1520002017/WC/93393042892343044)
5 2500
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಶೆಲೂಡಿ ರವರ ಹೊಲದ ನಾಲ ಹೂಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892412592)
5 5500
Work Name: ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ರೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಡೊಪ್ಪಿ ರವರ ಹೊಲದ ವರಗೆ ನಾಲ ಹೂಳ ತೆಗೆಯುವುದು(1520002017/WC/93393042892412594)
55 5500
Sub Total Rs. 92234
Grand Total Rs. 174634
Expenditure In Lakhs : 1.74634
Report Completed