Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KUSHTAGI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : MUDENOOR
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892305110)
1 9000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892308781)
1 9500
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/FP/93393042892301843)
1 9000
Work Name: 2020-21 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1520003021/LD/93393042892256582)
1 9000
Work Name: 2021-22 ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892229784)
1 5000
Work Name: 2022-23 ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892242615)
1 5
Work Name: 2022-23 ಮಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟೆ ನಾಲಾ ಮುಂದುವರದೆ ಬಾಗ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವದು(1520003021/WH/93393042892247525)
1 9000
Work Name: 2021-22 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/RS/93393042892280592)
10 9000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಸೂರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೊಳತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892525823)
10 9000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892306649)
105 1000
Work Name: 2021-22 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/RS/93393042892280592)
11 9000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಸೂರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೊಳತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892525823)
11 9000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003021/FP/93393042892288272)
110 9000
Work Name: 2021-22 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/RS/93393042892280592)
12 8000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಸೂರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೊಳತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892525823)
12 9000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892242613)
12 9000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ದಂಡಿ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವದು(1520003021/WH/93393042892245177)
12 8000
Work Name: 2020-21 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1520003021/LD/93393042892256582)
13 9000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಸೂರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೊಳತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892525823)
13 3000
Work Name: 2020-21 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1520003021/LD/93393042892256582)
14 9000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892314781)
15 7000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003021/FP/93393042892288272)
15 9500
Work Name: 2020-21 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1520003021/LD/93393042892256582)
15 2500
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892242613)
15 5000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892314781)
16 9000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003021/FP/93393042892288272)
16 9000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892314781)
17 9000
18 11000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ(1520003021/LD/93393042892303521)
19 7000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892308781)
2 9500
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003021/FP/93393042892288272)
2 650
Work Name: 2021-22 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/RS/93393042892281438)
2 9000
Work Name: 2022-23 ಮಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟೆ ನಾಲಾ ಮುಂದುವರದೆ ಬಾಗ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವದು(1520003021/WH/93393042892247525)
2 3000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ(1520003021/LD/93393042892303521)
20 3000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಖಬರಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು(1520003021/LD/93393042892303518)
21 9000
22 9000
23 9000
24 8000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003021/FP/93393042892288272)
25 5000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಖಬರಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು(1520003021/LD/93393042892303518)
25 8000
Work Name: 2021-22 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾಗೆ ಬಿ.ಸಿ ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892288241)
26 9000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003021/FP/93393042892288272)
26 10000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಖಬರಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು(1520003021/LD/93393042892303518)
26 3000
Work Name: 2021-22 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾಗೆ ಬಿ.ಸಿ ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892288241)
27 9000
28 8500
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892305110)
3 9000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892308781)
3 9000
Work Name: 2021-22 ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892229784)
3 4000
Work Name: 2021-22 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾಗೆ ಬಿ.ಸಿ ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892288241)
30 8000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವದು(1520003021/WC/93393042892483610)
32 9000
33 9000
34 9000
35 8000
36 9000
38 9000
39 9000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892305110)
4 5000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892312969)
4 9500
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವದು(1520003021/WC/93393042892483610)
40 7000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಗೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892503545)
40 9000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವದು(1520003021/WC/93393042892483610)
41 7000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಎಡ ಬದಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892310207)
42 9000
43 9000
44 9000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಗೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892503545)
46 9000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892306649)
47 9000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಗೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892503545)
47 9000
49 2000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892308781)
5 5000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892312969)
5 18500
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003021/FP/93393042892288272)
5 650
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/FP/93393042892301843)
5 9000
Work Name: 2022-23 ಕೂಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892242621)
5 3500
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಾರಿ ನಾಲಕ್ಕೆ ನಾಲ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲ ಪಿಂಚಿಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892503551)
50 9000
51 9000
52 9000
53 9000
54 8000
56 9000
57 9000
59 7000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು(1520003021/WC/93393042892503567)
59 9000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892305110)
6 9500
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892312969)
6 5000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/FP/93393042892301843)
6 9000
Work Name: 2021-22 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892410393)
6 2500
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು(1520003021/WC/93393042892503567)
60 9000
62 9000
64 2000
65 9000
66 9000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892306649)
68 9000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು(1520003021/WC/93393042892503567)
68 9000
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892305110)
7 9500
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892312969)
7 9000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು(1520003021/LD/93393042892309996)
7 5000
Work Name: 2021-22 ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892229785)
7 1750
Work Name: 2022-23 ಕೂಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892242621)
7 3850
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲ ಪಿಂಚಿಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892509845)
70 9000
71 9000
73 9000
75 9000
77 8000
78 9000
79 9000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು(1520003021/LD/93393042892309996)
8 5000
Work Name: 2021-22 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/RS/93393042892281438)
8 9500
Work Name: 2021-22 ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892229785)
8 1750
Work Name: 2022-23 ಕೂಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892242621)
8 3850
Work Name: 2022-23 ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಹತ್ತರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವದು(1520003021/WH/93393042892245178)
8 6000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲ ಪಿಂಚಿಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892509845)
81 9000
Work Name: 2022-23 ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/AV/93393042892306649)
82 9000
86 3000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು(1520003021/LD/93393042892309996)
9 2000
Work Name: 2022-23 ಮಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಕೆರೆ ಎರಿಗೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವದು(1520003021/WC/93393042892503621)
9 9000
Work Name: 2022-23 ಮಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡ್ರು ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003021/WH/93393042892242626)
9 4500
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲ ಪಿಂಚಿಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003021/WC/93393042892509845)
91 7000
Work Name: 2022-23 ಕೆ.ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವದು(1520003021/WC/93393042892483610)
94 3000
Sub Total Rs. 879005
Grand Total Rs. 879005
Expenditure In Lakhs : 8.79005
Report Completed