Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KUSHTAGI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : HIREMANNAPUR
Work Name: ನವಲಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/LD/93393042892274365)
10 9100
Work Name: ನವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892270990)
11 6000
Work Name: ಏಕಲವ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/FP/93393042892243467)
12 4550
Work Name: ನವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892270990)
12 7000
Work Name: ಏಕಲವ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/FP/93393042892243467)
13 9000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಏಕಲವ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892275889)
14 10000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/AV/93393042892254887)
15 10000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಏಕಲವ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892275889)
15 10000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/AV/93393042892254887)
16 20000
17 10000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892275890)
17 10000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/AV/93393042892254887)
18 2500
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892275890)
19 5850
Work Name: ಏಕಲವ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/FP/93393042892243467)
20 1400
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892270988)
20 13000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಏಕಲವ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892275889)
21 6200
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/AV/93393042892254887)
23 10000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/AV/93393042892254888)
24 3000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುದಾನಿತ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892275810)
25 10000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892275890)
25 1700
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುದಾನಿತ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892275810)
26 1800
30 6500
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುದಾನಿತ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892275888)
30 8000
31 8000
Work Name: ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುದಾನಿತ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/FP/93393042892256855)
32 9100
33 9100
34 9100
35 9100
36 9100
37 9100
38 9100
39 9100
40 9100
41 9100
Work Name: ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/RS/93393042892277897)
43 8500
Work Name: ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/AV/93393042892289380)
46 9100
47 8000
Work Name: ನವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರ ಕೊಯ್ಲಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/WC/93393042892425105)
50 8600
Work Name: ನವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ 2 ನಿರ್ಮಾಣ (1520003023/RS/93393042892278945)
51 9100
Work Name: ನವಲಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/LD/93393042892274365)
8 9100
9 10000
Sub Total Rs. 337000
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ನವಲಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/LD/93393042892274365)
1 5000
Work Name: ನವಲಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/LD/93393042892274365)
2 9100
Work Name: ನವಲಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/LD/93393042892274365)
3 9100
Work Name: ನವಲಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003023/LD/93393042892274365)
4 6800
Sub Total Rs. 30000
Grand Total Rs. 367000
Expenditure In Lakhs : 3.67
Report Completed