Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KUKNOOR
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : MASABHANCHINAL
Work Name: ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಆಚಾರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಣ(1520004034/AV/93393042892300675)
1 8284
Work Name: ಮಸಬ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520004034/DP/93393042892345599)
11 8420
12 8420
13 8420
14 8420
Work Name: ಮಸಬ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520004034/DP/93393042892340485)
15 8420
16 8420
17 8482
Work Name: ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520004034/FP/93393042892260020)
18 8420
19 8420
20 8420
21 8720
22 8720
23 8720
Work Name: ಮಸಬ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520004034/DP/93393042892345599)
24 8720
Work Name: ಗಾವರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೇವರ್ ಅಳವಡಿಸುದು.(1520004034/LD/93393042892303653)
25 8720
26 8720
27 8720
Work Name: ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520004034/WH/93393042892246868)
28 8720
29 8720
30 8720
31 8720
32 8420
33 8740
Work Name: ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಶಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬೇಣಕಲ ದಾರಿಯವರೆಗೆ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520004034/WC/93393042892335257)
35 2500
Work Name: ಗಾವರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬೇಣಕಲ್ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520004034/WC/93393042892335263)
36 2500
Work Name: AJC ನಿಟ್ಟಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಮಾಂಬೀ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಕುರಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520004034/WC/93393042892436094)
37 2500
Work Name: AJC ನಿಟ್ಟಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520004034/WC/93393042892436096)
38 2500
Work Name: ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಅಳವಂಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವಾಸಪ್ಪ ಈಳಗೇರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520004034/WC/93393042892471375)
39 6175
Work Name: ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೇಣಮ್ಮ ಕರಿಗಾರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಇಟಗಿ ಸೀಮಾವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520004034/WC/93393042892471377)
40 5555
Work Name: ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಪ್ಪ ದ್ಯಾಂಪೂರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಇಟಗಿ ಸೀಮಾವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520004034/WC/93393042892471378)
41 3040
Work Name: ಗಾವರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈರಪ್ಪ ಲಕಮಾಪೂರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಂಡೂರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520004034/WC/93393042892471379)
43 7275
Work Name: AJC ನಿಟ್ಟಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಕುರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520004034/WC/93393042892481780)
44 4545
Work Name: AJC ಗಾವರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗಳಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬೇಣಕಲ ಕೆರೆವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520004034/WC/93393042892481787)
46 3320
Work Name: ಗಾವರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರತ್ನವ್ವ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬೇಣಕಲ್‌ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520004034/WC/93393042892532530)
47 5385
Sub Total Rs. 250921
Grand Total Rs. 250921
Expenditure In Lakhs : 2.50921
Report Completed